Αρχική » Το καμπανάκι του DEB χτύπησε

Το καμπανάκι του DEB χτύπησε

από Άρδην - Ρήξη

deb

Τό ἄκουσε ἄραγε κανείς;

Του Κώστα Καραϊσκου δημοσιεύτηκε στον Αντιφωνητή και αναδημοσιεύτηκε στη Ρήξη 

Τό τουρκικό πείραμα μέ τό DEB στίς εὐρωεκλογές ἔληξε καί καταγράφουμε τίς ἐπιδόσεις του. Ἡ σοδειά τῶν 42.500 ψήφων στή Θράκη δέν εἶναι διόλου εὐκαταφρόνητη, εἰδικά γιά μιά προσπάθεια πού δέν εἶχε κανέναν χειροπιαστό στόχο: οὔτε ὑπῆρχε ποτέ πιθανότητα νά ἐκλέξει εὐρωβουλευτή, οὔτε καί πρόκριμα γιά ἐθνικές ἐκλογές μπορεῖ νά θεωρηθεῖ, ἀφοῦ καί ἐκεῖ τό ὅριο τοῦ 3% εἶναι ἀπαγορευτικό. Μιλᾶμε λοιπόν μόνο γιά ἐθνικιστική γυμναστική καί δημιουργία ἐντυπώσεων. Τό DEB πῆρε στή Ροδόπη 26.047 ψήφους (42%), στήν Ξάνθη 15.391 ψήφους (27%), ἀλλά καί στόν νομό Ἕβρου 1.220 ψήφους, μέ ποσοστό 1,4%. Ἐννοεῖται πώς σέ Ροδόπη καί Ξάνθη βγῆκε πρῶτο κόμμα, ἀφοῦ στήν πρώτη φαίνεται νά συσπείρωσε ἄνω τοῦ 80% τῶν μουσουλμάνων ψηφοφόρων, ἐνῶ στήν δεύτερη κάπου 65%.

Ἀ ναλυτικότερα μποροῦμε νά ποῦμε πώς, ἰδίως στή Ροδόπη, πραγματικά σάρωσε στήν ὕπαιθρο, ἀλλά στήν πόλη τά ποσοστά του δέν ἦταν τόσο ὑψηλά. Ἐνῶ λοιπόν εἴδαμε σέ πολλά μειονοτικά χωριά σταλινικά ποσοστά, στήν πόλη τῆς Κομοτηνῆς ἡ συγκομιδή ἔδωσε μόλις 2.732 ψήφους. Σέ σχέση λοιπόν μέ τούς γύρω οἰκισμούς νά λέμε πάλι καλά, ἀφοῦ σέ σύνολο 8 μουσουλμανικῶν χωριῶν περιμετρικά τῆς Κομοτηνῆς καί σέ ἀπόσταση κάτω τῶν 10 χιλιομέτρων εἴχαμε σέ σύνολο ἄνω τῶν 3.000 ψήφων ποσοστό 95% γιά τό DEB! Τί συνέβη σέ πιό ἀπομακρυσμένα σημεῖα; Ἐνδεικτικά σημειώνω: Ἄνω Βυρσίνη 84%, Ἀρριανά 88%, Χλόη 92%, Δαρμένη 94%, Μυρτίσκη 94%, Κύμη 95%, Κάρδαμος 96%, Δειλινά 96%, Μύστακας 96%, Σκάλωμα 97%, Στροφή 97%, Σμιγάδα 97,4%, Κάτω Βυρσίνη 98%, Ἁγιοχώρι 98%, Ἄρδεια 98%, Λαμπρό 98%, Ἤπιο 99,5%, Νέδα 99,5%, Πλαγιά 99,6%, Κάτω Δροσινή 100%…!!! Καί δέν μιλᾶμε μόνο γιά ἀπομακρυσμένα χωριά, ἀλλά καί γιά τό μέσον τοῦ κάμπου. Ὅταν δηλαδή σέ χωριά σάν τόν Πάσσο, ἐπί 497 ἐγκύρων τό τουρκικό κόμμα παίρνει τά 488 ψηφοδέλτια, τί ἐξήγηση μπορεῖ νά δοθεῖ; Ποῦ ζοῦνε αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, τό ἔχουμε ἀναρωτηθεῖ ἄραγε ποτέ μέ εἰλικρινή αὐτοκριτική διάθεση;
Στήν Ξάνθη τά πράγματα ἦταν παρόμοια, ἀλλά καί σαφῶς καλύτερα. Μέσα στήν πόλη τό τουρκοκόμμα πῆρε μόλις 1157 ψήφους καί πῆγε πολύ καλύτερα στήν ὕπαιθρο. Τά ὑψηλότερα ποσοστά του τά πῆρε στό γνωστό ἄντρο τοῦ …γιαλαντζί τουρκισμοῦ, τόν Ἐχῖνο (95%) καί πολύ ὑψηλά κυμάνθηκε σέ Σήμαντρα 93%, Μελίβοια 94%, Δημάριο 89%, Κένταυρο 87%, Κοτύλη 83%, Μύκη 77%, Θέρμες 75%…
Ὑπῆρξαν ὅμως καί πιό ἐνθαρρυντικά νούμερα σέ Πάχνη 62%, Γοργόνα 62%, Αἰμόνιο 52%, Κύκνο 52%, Μέδουσα 48%, Κότινο 34%, Ἅλμα 32%, Σμίνθη 32%, Μάνταινα 27%, Αἰώρα 21%!
Οἱ Πομάκοι εἶναι ἀκόμα ἐδῶ καί ἀντιστέκονται, τό θέμα εἶναι ἄν κάποιος ἄλλος –πλήν τῶν Τούρκων– ἀσχολεῖται σοβαρά μαζί τους.

Ἡ ἑπόμενη μέρα

Τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα ἔχει καί τά καλά του. Περιορίστηκε αὐστηρά στή Θράκη καί, ὅπως εἶχε διαφανεῖ ἤδη ἀπό τή στελέχωση τοῦ ψηφοδελτίου, δέν εἶχε καμία ἀπήχηση στή Δωδεκάνησο, στούς σλαβόφωνους τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας ἤ στίς μεγαλουπόλεις, ὅπου ὁ μισελληνισμός εἶναι σχεδόν …μόδα.
Ὅσον ἀφορᾶ τώρα τή Θράκη, καταδείχθηκαν οἱ δυνατότητες χειραγώγησης τῆς μουσουλμανικῆς κοινωνίας ἀπό ἕνα ξένο καί ἐχθρικό κράτος, κάτι πού ἀπό μόνο του εἶναι τουλάχιστον ἀνησυχητικό. Ἡ πλήρης αὐτή διακωμώδηση τῶν καθεστωτικῶν φληναφημάτων περί «ἐνσωμάτωσης» ἤ «ἔνταξης» τῆς μειονότητας στήν ἑλλαδική κοινωνία ἴσως (ἴσως!) ξυπνήσει κάποια ἀντανακλαστικά σέ κείνους πού εἶχαν ἐπαναπαυτεῖ στά περί ἰσονομίας καί θετικῶν διακρίσεων. Χρειαζόμαστε μιά σοβαρή στροφή πρός τήν οὐσία καί ὄχι κραυγές καί προπαγανδιστικές φοῦσκες. Χρειαζόμαστε διακομματική συναίνεση (πρῶτα ἀπ’ ὅλα σέ τοπικό ἐπίπεδο) γιά τίς βασικές γραμμές τῆς μέλλουσας ἐθνικῆς πολιτικῆς μας. Τέλος, χρειαζόμαστε γνώση, σύνεση καί ὑπομονή. Ὅσα ἔχτισε ἡ ἄλλη πλευρά δέν μποροῦμε ἐμεῖς νά τά ἀκυρώσουμε ὡς διά μαγείας, θά χρειαστεῖ νά χτιστεῖ βῆμα βῆμα ἕνα διαφορετικό αὔριο γιά τή Θράκη. Εἶναι ὥρα νά ἐγκαταλείψουμε τίς αὐταπάτες καί νά χαράξουμε μιά καθαρή καί συνεπή πορεία μέ ὁδηγό τήν ἀλήθεια, τά ἀνθρωπιστικά ἰδεώδη καί τά δίκαια τοῦ ἑλληνισμοῦ.

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ