“Να μιλήσουμε για την Τουρκία”

“Πρέπει να μιλήσουμε για την Τουρκία” Του Σλαβόι Ζίζεκ* από τη Ρήξη φ. 119  Ο επονομαζόμενος και «πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας» έχει καταστεί μια σύγκρουση στο εσωτερικό του κάθε πολιτισμού, … Συνεχίστε να διαβάζετε το “Να μιλήσουμε για την Τουρκία”.