Βιοκαύσιμα: Με τους παραγωγούς ή με τα μονοπώλια;

Μικρές και οικογενειακές στη συντριπτική τους πλειοψηφία επιχειρήσεις, που επιμένουν να παράγουν σε πείσμα του κυρίαρχου παρασιτισμού, με σοβαρή προστιθέμενη αξία του προϊόντος, παραδίδονται βορά στις ορέξεις των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών…