Αρχική » Η χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ

Η χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ

από Άρδην - Ρήξη

Το ΠΚΦ δεν είναι διαφανές σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησής του. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή του ΠΚΦ, όπου διάφορες οργανώσεις συνεχίζουν τις δραστηριότητές του ημι-αυτόνομα, είναι σχεδόν αδύνατο να επισημανθεί η χρηματοδότηση που παρέχεται σε όλες τις δραστηριότητες από όλους τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς

A. Ποσά που παραχωρούνται στη Γραμματεία του Φόρουμ
Ορισμένα κονδύλια χορηγούνται άμεσα στο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ ως σύνολο. Ο ακόλουθος κατάλογος, διαθέσιμος στον ιστοχώρο του WSF, www.forumsocialmundial.org.br/main.asp?id menu=2&cd_language=2, δεν αναφέρεται στο ύψος των παρεχόμενων ποσών.

Χρηματοδότες του Φόρουμ το 2001:
Droits et Démocratie – Ίδρυμα του καναδικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Ίδρυμα Φορντ
Ίδρυμα Χάινριχ Μπελλ – ανήκει στο γερμανικό κόμμα των Πρασίνων
ICCO δια-εκκλησιαστική οργάνωση, χρηματοδοτούμενη από την ολλανδική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση
Monde Diplomatique
OXFAM
RITS – Δίκτυο Πληροφόρησης για τον Τρίτο Τομέα (Βραζιλία)
Πολιτειακή Κυβερνηση του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ (όπου βρίσκεται το Πόρτο Αλέγκρε)
Δήμος του Πόρτο Αλέγκρε

Β. Χρηματοδότηση των οργανώσεων που συμμετέχουν στο ΠΚΦ
Στην πραγματικότητα, ο οικονομικός ρόλος των χρηματοδοτών είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ ότι αντικατοπτρίζεται στις άμεσες επιχορηγήσεις τους προς το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ. Οι ίδιοι συνεργάζονται και με πάρα πολλές οργανώσεις που δρουν στους κόλπους του Φόρουμ. Ένα παράδειγμα είναι οι οργανώσεις που περιλαμβάνονται στη λίστα του ιδρύματος Φορντ:

 1. Οι χρηματοδοτήσεις του ιδρύματος Φορντ προς το ΠΚΦ και τις σχετιζόμενες με αυτό οργανώσεις (πηγή: Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Φορντ). (Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μετά από τον θόρυβο που έγινε σχετικά με τις επιχορηγήσεις του Φορντ στο ΠΚΦ, το 2004, δεν δόθηκε επιχορήγηση από το Φορντ, παράμόνο στις επι μέρους συνιστώσες του Φόρουμ.
  Οι παρακάτω χρηματοδοτήσεις έχουν δοθεί ως μέρος του προγράμματος του ιδρύματος «Δημιουργία Πόρων και Κοινοτική Ανάπτυξη».

Οργάνωση: Ένωση των βραζιλιάνικων ΜΚΟ
Σκοποί: Συμμετοχή στην συνάντηση του ΠΚΦ του 2003.
Τόπος: Βραζιλία
Τίτλος Προγράμματος: Ειρήνη και Κοινωνική Δικαιοσύνη
Ποσό: 500.000$
www.fordfound.org/grants_db/view_grant_detail.cfm?grant_id=125148

Οργάνωση: Ένωση των βραζιλιάνικων ΜΚΟ
Σκοπός: Συμμετοχή στην πρώτη συνάντηση του ΠΚΦ.
Τόπος: Βραζιλία
Τίτλος Προγράμματος: Ειρήνη και Κοινωνική Δικαιοσύνη
οσό: 100.000$
www.fordfound.
www.fordfound.org/grants_db/view_grant_detail.cfm?grant_id=127166

Οργάνωση: Ένωση των βραζιλιάνικων ΜΚΟ
Σκοπός: Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα τους διεθνείς μηχανισμούς για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια της δεύτερης συνάντησης του ΠΚΦ
Τόπος: Βραζιλία
Τίτλος Προγράμματος: Ειρήνη και Κοινωνική Δικαιοσύνη
Ποσό: 40.000$
www.fordfound.org/grants_db/view_grant_detail.cfm?grant_id=132399

Οργάνωση: Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτή Βραζιλίας
Σκοπός: Έκδοση ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού που θα διακινηθεί στα πλαίσια του ΠΚΦ και του Κοινωνικού Φόρουμ του Αμαζονίου.
Τόπος: Βραζιλία
Τίτλος Προγράμματος: Δημιουργία πόρων και κοινοτική ανάπτυξη
Ποσό: 30.000$
www.fordfound.org/grants_db/view_grant_detail.cfm?grant_id=125150

Οργάνωση: Κέντρο Φεμινιστκών Σπουδών και Βοήθειας
Σκοπός: Καμπάνια εναντίον των φονταμενταλιστικών δογμάτων στα πλαίσια του δεύτερου ΠΚΦ.
Τόπος: Βραζιλία
Τίτλος Προγράμματος: Ειρήνη και Κοινωνική δικαιοσύνη
Ποσό: 65.600$
www.fordfound.org/grants_db/view_grant_detail.cfm?grant_id=132973

Οργάνωση: Internews Interactive, Inc.
Σκοπός: Για την παροχή τεχνικού εξοπλισμού για την επικοινωνία των συμμετεχόντων στο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ αλλά και στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.
Τόπος: SAN RAFAEL, Καναδάς.
Τίτλος Προγράμματος: Ειρήνη και Κοινωνική δικαιοσύνη.
Ποσό: 153.000$
www.fordfound.org/grants_db/view_grant_detail.cfm?grant_id=125339

 1. Χορηγοί του Κέντρου Τύπου του ΠΚΦ
  Ένα άλλο παράδειγμα έμμεσης χρηματοδότησης είναι οι χρηματοδοτήσεις που αφορούν το Κέντρο Τύπου του ΠΚΦ
  (πηγή:web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/esf.html
  Το «ανεξάρτητο» κέντρο τύπου Ciranda χρηματοδοτείται από την Le Monde Diplomatique και την IPS, Inter Press Services (IPS), η οποία με την σειρά της χρηματοδοτείται από:
 • Διεθνή Αναπτυξιακή Γραμματεία (Καναδάς)
 • Εταιρεία Carl-Duisberg CDG (Γερμανία)
 • Ίδρυμα Charles Stewart Mott (ΗΠΑ)
 • Υπουργείο Εξωτερικών, Δανία
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Φιλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών
 • Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για τα τρόφιμα και την γεωργία (FAO)
 • Ίδρυμα Φόρντ
 • Ίδρυμα Friedrich – Ebert – FES (Γερμανία)
 • Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας, Γερμανία (BMZ)
 • Ομάδα των 77 (G-77)
 • Διεθνή Οργανισμό Εργασίας- ILO
 • Υπουργείο Εξωτερικών, Ιταλία.
 • Ίδρυμα John D. & Catherine T. Mac Arthur (ΗΠΑ)
 • Υπουργείο Εξωτερικών, Ολλανδία
 • Οργανισμό Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Novib
 • Κέντρο Βορρά – Νότου (Συμβούλιο της Ευρώπης)
 • Γραμματεία για την Ανάπτυξη, Νορβηγία – NORAD
 • Υπουργείο Εξωτερικών, Νορβηγία
 • Ένωση Φοιτητών, Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι
 • Διεθνή Ανάπτυξη (Σουηδία)
 • Γραμματεία Συνεργασίας – SIDA
 • Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά – UNICEF
 • Ταμείο για την ανάπτυξη των Γυναικών, Ηνωμένα Έθνη – UNIFEM
 • Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών – UNDP
 • UNESCO
 • Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών – UNEP
 • Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον πληθυσμό – UNFPA
 • Ίδρυμα W. Alton Jones (ΗΠΑ)
 1. Άλλες πηγές χρηματοδοτήσεων
  Κατά την πρώτη συνάντηση του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ, στο Πόρτο Αλέγκρε, συμφωνήθηκε να συ­στηθεί το Διεθνές Δίκτυο των Βουλευτών, για την προώθηση των σκοπών του ΠΚΦ. Ο Francis Wurtz, πρόεδρος της ευρωπαϊκής «Ενωμένης Αριστεράς» , αποκάλυψε ότι «Αποφασίστηκε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναλάμβανε την ευθύνη για τον συντονισμό όλων των τεχνικών παραγόντων του Κοινοβουλευτικού Δικτύου, αλλά και την χρηματοδότησή του».
  Η έκταση αυτής της συνεργασίας ανάμεσα στους χρηματοδοτικούς οργανισμών του ΠΚΦ γίνεται σαφής στο ακόλουθο κείμενο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του αμερικάνικου «Δικτύου χρηματοδοτών για το Εμπόριο και την Παγκοσμιοποίηση»:
  «Η διάσκεψη των χρηματοδοτικών οργανισμών του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ: Το FNTG έχει ήδη ιδρυθεί και βοήθησε (από κοινού με τα ιδρύματα Ford και Veatch) στην διοργάνωση μιας διάσκεψης χρηματοδοτικών οργανισμών, η οποία διεξήχθη στις 12 Ιουνίου του 2002, στις εγκαταστάσεις του ι­δρύματος Φορντ στη Νέα Υόρκη. Η διάσκεψη, που συγκέντρωσε πάνω από 60 οργανώσεις της Νέας Υόρκης, παρουσίασε στους παρευρισκόμενους τις δραστηριότητες του ΠΚΦ αλλά και τις ενθάρρυνε να κατευθύνουν τους πόρους τους σε αυτό το ετήσιο Φόρουμ με σκοπό την ανάπτυξη εναλλακτικών στρατηγικών για ισότιμη και βιώσιμη ανάπτυξη στις Η.Π.Α. και σε όλον τον κόσμο.»

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό
Aspects of India’s Economy,
No 35 Σεπτέμβριος 2003

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ