Αρχική » ΒΙΝΤΕΟ – Διαμελισμός της Τουρκίας: Ο Ευγένιος Βούλγαρης και το Ελληνικό Σχέδιο της Μεγάλης Αικατερίνης

ΒΙΝΤΕΟ – Διαμελισμός της Τουρκίας: Ο Ευγένιος Βούλγαρης και το Ελληνικό Σχέδιο της Μεγάλης Αικατερίνης

από Άρδην - Ρήξη

Με την παρακμή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας εμφανή μετά τον 18ο αιώνα, διάφορες Ευρωπαϊκές δυνάμεις άρχισαν να καταστρώνουν σχέδια όχι απλά απόσπασης επαρχιών της, αλλά και του πλήρους αφανισμού της. Πρώτη από όλες η Ρωσία θέλησε να εκμεταλλευτεί τον ελληνικό παράγοντα, με στόχο τη δημιουργία ενός νεοβυζαντινού κράτους-μαριονέτα στην Κωνσταντινούπολη. Η ιδέα αυτή αποκρυσταλλώθηκε με μεγαλύτερη σαφήνεια στο λεγόμενο “Ελληνικό Σχέδιο” της Μεγάλης Αικατερίνης.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Ολόκληρο το έργο του Ευγενίου Βουλγάρεως «Στοχασμοί εις τους παρόντας κρισίμους καιρούς του Οθωμανικού Κράτους» στην ΑΝΕΜΗ
  • Βακαλόπουλος, Α., Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1973, Τόμος Γ’ – Τουρκοκρατία 1669-1812: Η οικονομική άνοδος και ο φωτισμός του Γένους, σελ. 556-562.
  • Καμαριανός, Ν., Επτά σπάνια ελληνικά φυλλάδια δημοσιευμένα στην Πετρούπολη (1771-1772), Ο Ερανιστής, τ.18, 1986, σελ. 1-34.
  • Μακρίδης, Β. Ν., Η γαλλική μετάφραση και η έκδοση των Στοχασμών του Ευγένιου Βούλγαρη, Ο Ερανιστής, τ. 22, 1999, σελ. 263-270.
  • Νικολάου, Γ. Β., Η πραγματεία του Ευγένιου Βούλγαρη “Στοχασμοί εἰς τούς παρόντας κρισίμους Καιρούς τοῦ Κράτους τοῦ Ὀθωμανικοῦ”. Ιστορική συγκυρία συγγραφής και πολιτική στόχευσηClio Turbata 11-11-2020 (Το άρθρο δημοσιεύθηκε το 2018, στα Πρακτικά Συνεδρίου της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών για τα 200 χρόνια από τη γέννησή του Ευγένιου Βούλγαρη)
  • Brover-Lubovsky, B., The “Greek Project” of Catherine the Great and Giuseppe Sarti, στο Journal of Musicological Research, τ. 32, 2013, σελ. 28–61.
  • McBurney, E., Picturing the Greek Project: Catherine II’s Iconography of conquest and culture, στο Russian Literature, τ. 75, τεύχη 1–4, 2014, σελ. 415-443.
  • Ragsdale, H., Evaluating the Traditions of Russian Aggression: Catherine II and the Greek Project, στο The Slavonic and East European Review, τ. 66, αρ. 1 (Ιανουάριος 1988), σελ. 91-117.
  • Ragsdale, H., Montmorin and Catherine’s Greek Project: Revolution in French Foreign Policy, στο Cahiers du Monde russe et soviétique, τ. 27, αρ. 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1986), σελ. 27-44.

Cognosco Team

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ