Αρχική » Οδός Κομοτηνής

Οδός Κομοτηνής

από Άρδην - Ρήξη

του Κ. Καραΐσκου, από το Άρδην τ. 45, Ιανουάριος 2004

Ξεκινούμε σήμερα τή στήλη μας με ενός λεπτοϋ σιγή γιά τους ‘Αμερικάνους στρατιώτες πού έχασαν τή ζωή τους στό ‘Ιράκ παλεύοντας γιά τή Δημοκρατία, τήν ελευθερία καί άλλες ιδέες πού τώρα μοΰ διαφεύγουν

Καί τώρα που συνελήφθη ό Σαντάμ είμαστε άκόμα κοντύτερα στή νίκη τοϋ Καλοϋ

Ξύπνησαν κι οί κουτόφραγκοι, ρέ! Κι άναγνωρίζουν στά μούτρα ‘Ισραηλινών κι ‘Αμερικάνων τούς έχθρούς της παγκόσμιας ειρήνης σέ ποσοστά άνω τοϋ 50%!

“Αααα, μοΰ φαίνεται πώς ήρθε ή ώρα γιά κανένα τρομοκρατικό χτύπημα της τρομερής καί φοβερής “Αλ Κάιντα σέ ευρωπαϊκό έδαφος.

Μας μάλωσε όμως ό κύριος Πρόντι, ό ύπαρκτικός φορέας τής καθεστωτικής εκφύλισης τοϋ σοσιαλισμού: Τί λόγια είναι αυτά, δέν ντρεπόμαστε;

ΚεΤ στά ψηλά βουνά, κατά Καύκασο μεριά, τί γίνεται; Μαθαίνω ότι ή Δημοκρατία νίκησε πάλι…

Βεβαίως χρειάστηκε καί μιά μικροπαρέμβαση άπό τόν κ. Σόρος καί άλλους ΗΠΑνθρωπους άλλά έ’τσι είναι τό σενάριο τά τελευταία δεκαπέντε χρόνια: Ή Κοινωνία των Πολιτών είναι ή Μαμή τής Δημοκρατίας.

Νέος ηγέτης τών Τόρυς στή Βρετανία ό «”Αγγλος» κ. Χάουαρντ. Άρχιπροπαγανδιστή του προσέλαβε τό πατριωτάκι του, τόν κ. Μόρις Σαάτσι.

Κι επόμενος στόχος του, φαντάζομαι, θά είναι οί δυό βασικοί με-γαλοχρηματοδότες τοϋ Μπλαίρ, πού τυγχάνουν επίσης πατριωτάκια του.

‘Από τό ένα εύρο5 πού δίνεις γιά νά φτάσει στό ‘Αφγανιστάν μέσω ΜΚΟ, πόσα παίρνει ό ‘Αφγανός; Πέντε έως εξι λεπτά! Ό δόν Κορλεόνε πάντως θά ντρέπονταν.

Μέ προβλημάτιζε ή έλλαδοφαναριώτικη κόντρα, ώσπου διάβασα τό πατριαρχόφιλο κείμενο τών ειδικών επί τοϋ ζητήματος: Κύρκος, Σωμερίτης, Ζο5ρας, Ζέπος, Κούρκουλας… Πριν διαβάσω τό εν λόγω κείμενο, είδα τά ονόματα καί -πώς μοϋρθε;- νόμισα πώς ήταν τό Μέτωπο τής Λογικής ύπέρ τοϋ ‘Εκτουρκισμού. Μά πώς μπερδεύτηκα ό χαζός!… Όλα τ’ άλλα τάχουμε λύσει, τό κάψιμο τής σημαίας μας άπασχο-λεΐ. Καί δέν καταλαβαίνω, τί πρόβλημα έχουμε; Όποιος δέν γουστάρει μέ τό ζόρι πατριώτη θά τόν κάνουμε;

Εμένα πάντως μέ προσβάλλει χοντρά ή σημαιοκάπηλη τηλεοπτική διαφήμιση τοϋ Αουμίδη μέ τόν ‘Ιακώβου. “Η μήπως είναι ό καφές άναβολικό;

Κι άφοϋ σώθηκε ή Ελλάδα, τοίρα εκπονήσαμε καί Σχέδιο γιά τήν Οικονομική ‘Ανασυγκρότηση τών Βαλκανίων! Τουλάχιστον έ’τσι κατάλαβα άπ’ όσα είπε (εν μέσω σαρδάμ καί σολοικισμών) ό Ση-μιταρας στή Σαλονίκη.

Τό νεοκλασικό κτίριο πού διόρισε ό υπουργός Πολιτισμοϋ γιά στέγη στό “Ιδρυμα Μητσοτάκη, προφανώς ήταν προσωπική τοϋ περιουσία, έτσι;

Μετά μας ξυνίζει ή ανάδειξη τοϋ Κυριάκου! Μωρέ τά τρισέγγονα τοϋ Κυριάκου (καί τοϋ Γιωργάκη, κλ.π.) θά μας κυβερνήσουν, ζωή νάχουμε νά τά χαροϋμε…

‘Απελευθερώθηκαν μέν οί τής Θεσσαλονίκης άλλά τό θέμα μένει όρθάνοικτο: Ζοϋμε σέ πεμπτοκοσμική χοόρα; Τσοχατζόπουλος καί Παρβάνωφ συζήτησαν τό θέμα του άγωγοϋ Μπουργκάς-‘Αλεξανδρούπολης υπό τό φώς τών νέων δεδομένιον. Ναί, γι’ αυτόν πού ήταν τελειωμένη υπόθεση άπό χρόνια

“Ας μή βιαζόμαστε όμως. “Αν ξαναλλάξουν πάλι τά πράγματα; Έγώ λέω νά καθιερώσουν συναντήσεις γιά γεωοικο-νομική συζήτηση κάθε 2-3 χρόνια καί βλέπουμε. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει

“Ασε πού σέ 50-60 χρόνια θά στερέψει τό πετρέλαιο τής Κασπίας. Είμαστε σίγουροι ότι θά έχουμε προλάβει τήν κατασκευή;

Ώς γνωστόν ή πιό ύποπτη λέξη στήν Ελλάδα τά τελευταία χρόνια είναι τά «σεμινάρια». “Ε, αυτήν τήν ‘ίδια φάμπρικα συνεχίζουν άκάθεκτοι οί μάγκες καί στό 3ο ΚΠΣ, σά νά μήν τρέχει τίποτε. Έξι δισεκατομμύρια εύρο’) δέν τούς έφτασαν… Ή παραχώρηση μιας …λίμνης καί όλιον τών άκτών της (!) -έ’στω κι αν γίνεται σέ αγιορείτικο μοναστήρι μέ βυζαντινούς τίτλους-δέν είναι κάπως παράδοξη; Κι αν πρωταγωνιστεί στήν υπόθεση αυτή ό υφυπουργός Οικονομικών Λάκης Φωτιάδης δέν γίνονται άκόμα πιό περίεργα (έως καί ύποπτα) τά πράγματα; Καλό τό λιμάνι τής ‘Αλεξανδρούπολης άλλά έχει κι ένα ψι-λοκουσούρι: Δέν μπαίνουν τά πλοία μέσα. “Ε, καλά, μήν κάνετε έτσι γιά μιά έκβάθυνση, χαρά στό πράμα…

Ταίρα, μόλις εκτραπεί ό ‘Αχελώος, ζευχθεί ύποθαλασσίως ό Μαλιακός καί συνδεθεί σιδηροδρομικώς ή Καλαμάτα μέ τήν ‘Ηγουμενίτσα, ερχόμαστε

“Α, ναί. Τελικά θά μποϋνε διόδια στήν ‘Εγνατία άπό τοϋ χρόνου. Δέν ξέρω πώς συνέβη άλλά, όλως περιέργως, οί κρατούντες δείχθηκαν άνακόλουθοι στό ζήτημα αυτό…

Καραΐσκος Κώστας

διευθυντής τοϋ «Άντιφωνητή»

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ