Αρχική » Από τον Οδυσσέα Γκραντ στον Ντόλαντ Τραμπ

Από τον Οδυσσέα Γκραντ στον Ντόλαντ Τραμπ

από Αντώνης Βενέτης

Του Ανώνη Βενέτη

Στην “Κ” της 2.4.2023 παρατίθεται άρθρο των NEW YORK TIMES αναφερόμενο στη δικαστική δίωξη του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ. Σημειώνεται επί λέξει εις το εν λόγω άρθρο “το 1872 ο Πρόεδρος Οδυσσέας Γκραντ συνελήφθη στην Ουάσινγκτον για υπερβολική ταχύτητα με την άμαξά του. Πλήρωσε 20 δολάρια.” Τούτο δεν είναι απολύτως ακριβές διότι συνέβη μεν, αλλά όχι το 1872 αλλά σε χρόνο προγενέστερο, ότε δεν είχε αναλάβει εισέτι την προεδρία των ΗΠΑ. Η σχετική “είδηση” μάλιστα αναδημοσιεύθηκε σε αθηναϊκή εφημερίδα και την οποία παραθέτω.

Ο στρατηγός Οδυσσέας Γκραντ υπήρξε ο αρχιστράτηγος των Βορείων και ο νικητής του αιματηρού αμερικανού εμφυλίου πολέμου (1861-1865). Εξελέγη δύο φορές πρόεδρος των ΗΠΑ (1868-1876) και υπήρξε επίσης ένθερμος φιλέλλην επισκεφθείς το μικρό ελληνικό βασίλειο τον Φεβρουάριο του 1878. Αμέσως μετά το πέρας του εμφυλίου πολέμου ανακηρύσσεται εθνικός ήρως των ΗΠΑ. Ξεφυλλίζοντας λοιπόν στην Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου την αθηναϊκή εφημερίδα «Αλήθεια» της 7.5.1866, βρήκα να έχει υποπέσει σε μια πταισματική παράβαση. Ετσι κατά την «είδηση»: ο γνωστός στρατηγός Γκραντ ετέθη εσχάτως υπό κράτησιν εν Ουασιγκτώνι ως διευθύνας την άμαξάν του εν ταις οδοίς της πόλεως μεθ’ υπερμέτρου ταχύτητος. Ιδών εαυτόν κρατηθέντα, εζήτησε να πληρώση το αντίποινον όπως απαλλαχθή της κρατήσεως, αλλ’ ο αστυνομικός υπάλληλος ειπών ότι δεν είναι επιτετραμμένος να δέχηται αυτός τα πρόστιμα της παραβάσεως των νόμων, επέμενε όπως ο στρατηγός εμφανισθή ενώπιον των αρμοδίων αρχών. Ο στρατηγός εδέησεν όπως υπακούση και ακολουθήσας τον κλητήρα εις τον πλησιέστερον αστυνομικόν σταθμόν επλήρωσε τον φόρον του εις τον γενικόν νόμον».

Κατά τη δεκαετία του 1980 ενθυμούμαι ένα παρόμοιο περιστατικό· εν ενεργεία Ελληνας υπουργός διαπράττει μια τροχαία παράβαση. Ο τροχονόμος που εβεβαίωσε την παράβαση ραπίζεται δημοσίως από τον υπουργό και, αν ενθυμούμαι καλώς, μετατίθεται δυσμενώς…

Μοναστηράκι Δωρίδος

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ