Αρχική » Από τη Χειμάρα (και) του Παρελθόντος

Από τη Χειμάρα (και) του Παρελθόντος

από Αντώνης Βενέτης

του Αντώνη Βενέτη

Η εμφανής σχεδόν πρόθεση της Aλβανικής Κυβέρνησης να νοσφισθή τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων της Χειμάρας, ασφαλώς δεν εξέπληξε την ελληνική μειονότητα. Είναι μία μάλλον συνήθης τακτική της εκάστοτε Αλβανικής εξουσίας. Αλλά και η Χειμάρα αείποτε διεκρίνετο για την έντονη αγωνιστική της διάθεση και τη σθεναρή υπεράσπιση των δικαιωμάτων της. Ενα σχεδόν παρόμοιο περιστατικό περιγράφεται σε αθηναϊκή εφημερίδα του 19ου αιώνα. Τότε οι επικυρίαρχοι της Αλβανίας, οι Τούρκοι προσεπάθησαν με διώξεις και προφυλακίσεις των Ελλήνων προκρίτων της Χειμάρας, να καταργήσουν δικαιώματα των Χειμαριωτών από αιώνων ασκούμενα.

Ακριβώς όπως το τρέχον έτος ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας προσπαθεί παντοιοτρόπως να εμποδίσει τον νομίμως εκλεγέντα Δήμαρχο της Χειμάρας, να αναλάβει τα καθήκοντά του. Ο Φρέντι Μπελέρης όμως αποδεικνύεται άξιος απόγονος των θρυλικών πολέμαρχων του 1821, των Χειμαριωτών αδελφών Σπύρου και Ζάχου Μίλιου και ανθίσταται γενναίως και υπερηφάνως.

Παραθέτω την σχετική ”είδηση” της ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ της 4.11.1884, κατά την οποίαν:
”Αι εν Ηπείρω τουρκικαι αρχαί συνέλαβον προ μηνών ήδη και εφυλάκισαν εν Ιωαννίνοις επτά προύχοντας Χειμαριώτας όπως ούτως καταβάλωσι την ερρωμένην αντίστασιν, ήν ολόκληρος η Χειμάρα αντιτάσσει κατά της Πύλης θελούσης να καταργήση διοικητικά και φορολογικά προνόμια , άτινα από αιώνων απολαύει η χριστιανική αυτή επαρχία. Οι φυλακισμένοι απελύθησαν ευτυχώς εσχάτως, δια προσπαθειών γενομένων παρά τω Σουλτάνω και τη Πύλη υπό ξένων και ομογενών, αλλ’ όμως κρατούνται έτι εν Ιωαννίνοις και εκβιάζονται ίνα συναινέσωσι είς την κατάργησιν των προνομίων, ως εκ τούτου η εν Χειμάρα κατάστασις περιέστη εις θέσιν λίαν κρίσιμον.”

Αντωνης Ν. Βενετης

Μοναστηρακι Δωριδος

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ