Το τεύ­χος 43 του Άρ­δην -Ιού­λιος 2003- πε­ρι­λαμ­βά­νει έ­να δι­πλό α­φιέ­ρω­μα: ο ελ­λη­νι­κός Λό­γος α­πέ­να­ντι στον δυ­τι­κό ορ­θο­λο­γι­σμό, στη σκέ­ψη του Κώ­στα Πα­πα­ϊ­ω­άν­νου και την κρι­τι­κή της πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης μέ­σα α­πό το βι­βλί­ο Αυ­το­κρα­το­ρί­α του Α­ντό­νιο Νέ­γκρι.

Ο Κώ­στας Πα­πα­ϊ­ω­άν­νου υ­πήρ­ξε ο πρώ­τος νε­ο­έλ­λη­νας που ε­πι­σή­μα­νε πως ο ελ­λη­νι­κός Λό­γος συ­γκρο­τεί έ­ναν ι­διαί­τε­ρο δρό­μο α­πέ­να­ντι στην α­σια­τι­κή α­κι­νη­σί­α,  και τον δυ­τι­κό ορ­θο­λο­γι­σμό. Πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται α­νέκ­δο­τα κείμε­να του Πα­πα­ϊ­ω­άν­νου και άρ­θρα των Θ. Ζιά­κα, Γ. Κα­ρα­μπε­λιά.

  • Αθηναϊκή Επανάσταση και Θεατροκρατία
  • Ρήξη με το παρελθόν
  • Πλάτων
  • Η Ελληνική και Δυτική Αντίληψη του Κόσμου

Η “Αυ­το­κρα­το­ρί­α” των Νέ­γκρι και Χαρ­τ  δεν  α­πο­τε­λεί μί­α κρι­τι­κή της Αυ­το­κρα­το­ρι­κής Νέ­ας Τά­ξης αλ­λά επιχειρεί να μας πεί­σει πως ο­ποια­δή­πο­τε έ­ξο­δος α­πό  αυ­τή εί­ναι ματαιοπονία. Το α­φιέ­ρω­μα πε­ρι­λαμ­βά­νει κεί­με­να και α­πο­σπά­σμα­τα των: Γ.  Ρακ­κά,  Θ. Ντρί­νιαΓ. Κα­ρα­μπε­λιά, Κ. Πρέ­βε και Τζων  Μπ. Φό­στερ.

Ο Κ. Πα­πα­γιώρ­γης ε­πι­χει­ρεί μια “κοι­νω­νιο­λο­γί­α του σκυλ­ά­δι­κου”, ο Α. Τερ­ζής γρά­φει για Ι­ράκ-Πα­λαι­στί­νη, ο Θ.Τζιού­μπας και η “Πα­γκλη­ρι­κή Α­γω­νι­στι­κή Κί­νη­ση” για τη “α­ντι­σύ­νο­δο ” της Θεσ­σα­λο­νί­κης, ο Β. Φτω­χό­που­λος για τον Ν. Ψυ­ρού­κη, δη­μο­σιεύ­ο­νται κα­τα­θέσεις στη δί­κη της 17 Ν. Οι με­ταλ­λά­ξεις του ΠΑ­ΣΟΚ, η “ε­ναλ­λα­κτι­κή πα­γκο­σμιο­ποί­η­ση”, σχό­λια και βι­βλιο­κρι­τι­κές ο­λο­κλη­ρώ­νουν την έκ­δο­ση.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΥΡΩΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, ΟΔΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Γ.Π. Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Η ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ
Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΑΣΦΥΞΙΑ
ΤΟ «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ» ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Β. ΦΤΩΧΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΨΥΡΟΥΚΗΣ
ΠΑΓΚΛΗΡΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Σ. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ
Θ. ΤΖΙΟΥΜΠΑΣ, ΟΙ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ ΚΑΝΕΝΑΝ

Στήλη Άλατος
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν
Γ. ΣΧΙΖΑΣ, Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΟΠΙΑ
Α. ΤΕΡΖΗΣ, ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΛΤΟΥΡΜΙΔΗΣ -ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Κ.Π., ΠΛΑΤΩΝ Ο ΕΙΔΩΣ
Κ.Π., ΡΗΞΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Κ.Π., ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΚΡΑΤΙΑ
Γ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θ. ΖΙΑΚΑΣ ΜΑΖΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

 

ΑΠΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ «ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ» ΤΟΥ Α. ΝΕΓΚΡΙ
Εισαγωγή
Ο. Κ. ΠΡΕΒΕ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
J. B. FOSTER ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
Γ. ΡΑΚΚΑΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
Θ. ΝΤΡΙΝΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
Γ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΜΙΑ ΑΝΤΙΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΟΥΤΟΠΙΑ
Γ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ Η ΜΟΙΡΑΙΑ ΕΛΞΗ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κ. ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ «ΟΔΟΣ ΕΣΛΙΝ», ΠΡΩΗΝ «ΚΑΨΕΣ»
Δ. ΦΑΡΑΣΙΩΤΗΣ ΟΙ ΓΚΟΥΡΟΥ, Ο ΝΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΙΣΙΟΣ
Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ: ΧΙΜΑΡΑ
Δ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Β. ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΥ ΣΑΝ ΣΕ ΠΗΔΑΕΙ Ο ΚΑΤΗΣ
Τ. ΧΑΤΖΗΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΤΕΡΟΦΩΤΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

από το Άρδην τ. 43, Ιούλιος 2003

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

elGreek