Αρχική » Απάντηση ΕΣΡ προς Άρδην για τον “Σουλεϊμάν”

Απάντηση ΕΣΡ προς Άρδην για τον “Σουλεϊμάν”

από admin

Λάβαμε σήμερα (11-9-12) από το ΕΣΡ την εξής απάντηση, σε σχετική επιστολή που είχαμε στείλει για το σήριαλ “Σουλεϊμάν”, που δημοσιεύουμε. Άρδην

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Α.Π.8185                      

Προς

Περιοδικό ΑΡΔΗΝ

Κατόπιν της από 6.9.2012 (Α.Π.8185/7.9.2012 της Υπηρεσίας μας) καταγγελίας σας, παρέχεται η πληροφορία ότι, από καμιά διάταξη νόμου το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει σε τηλεοπτικούς σταθμούς τη μη προβολή τηλεοπτικών σειρών αλλογλώσσων και παραγωγής εξωτερικού. Διαφέρει εάν τμήμα της εκπομπής παραβιάζει τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία, οπότε μπορείτε να προβείτε σε συγκεκριμένη καταγγελία προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για να ελεγχθεί.

 

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Λασκαρίδης

www.esr.gr

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

2 ΣΧΟΛΙΑ

Γεώργιος Σταυροβουνιώτης 11 Σεπτεμβρίου 2012 - 18:35

Τι μάς δηλώνει ο Ιωάννης Λασκαρίδης που έχει και κυριότητα δημοσίας θέσεως στην Ελλάδα όσον αφορά προβολές τηλεοπτικών σειρών; Ότι επιτρέπεται να προβάλλεται κάθε τηλεοπτική σειρά που έχει ως θέμα την διάλυση της χώρας και του έθνους; Έχει άραγε γνώσιν του Συντάγματος της Ελλάδος καθώς και των ευρωπαϊκών συνθηκών που δεν επιτρέπουν αρνητική δράση προπαγάνδας εκ μέρους άλλων λαών εναντίον λαών της Ευρώπης και οι οποίοι έχουν διακηρύξει ανοικτώς ότι επιβουλέυονται την εθνική κυριαρχία μιας ευρωπαϊκής χώρας ενώ κατέχουν κομμάτι άλλης και δη της Κύπρου; Οι Τούρκοι απειλούν την Ελλάδα ευθέως με πόλεμον εκτός αν δεν γνωρίζετε βασικά θέματα της Ελλάδος ενώ κατέχετε δημοσίαν θέσιν επί του πνευματικού τομέα της Ελλάδος. Και επιτέλους ποία η συμμαχία της χώρας εμών των Ελλήνων; Πιο κοντά είναι οι Γερμανοί σε όλα τα επίπεδα, οι οποίοι επιβουλεύθηκαν την χώρα μόνον επί περίπου πέντε χρόνια κατέχοντάς την με όσα στραβά έκαμαν παρά οι επήλυδες Τούρκοι που έχουν έρθει από την Μογγολία και με την βίαν διέλυσαν επί χίλια χρόνια κάθε φυλή που συνάντησαν και σήμερα είναι γενετικώς ένα συνονθύλευμα φυλών πάνω στο τεράστιο φάσμα φυλών της μικρασιατικής χερσονήσου το οποίο επεξέτειναν με το βδελυρό σύστημα της κλοπής και μαζώματος των παίδων. Επί τετρακόσια χρόνια με το παιδομάζωμα και τα σκλαβοπάζαρα οι Τούρκοι ασχημονούσαν εναντίον των Ελλήνων και έπρεπε να υπάρξουν μύριες προσπάθειες κρυψίματος, αγώνων και παρακαλιών για να μη εξαφανισθώσιν οι Έλληνες. ΚΥΡΙΩΣ ΑΓΩΝΩΝ!, Ιωάννη Λασκαρίδη. Αλλά τότε δεν υπήρχαν οντότητες κρατικές εκ μέρους των Ελλήνων όπως και των βαλκανικών λαών διότι και αυτοί υπέστησαν τα πάνδεινα από τους Τούρκους για να υποστηριχθούν συντεταγμένες δράσεις εναντίον των. Αλλά το πολιτισμικό υπόβαθρο των Ελλήνων δεν έσπαζε και η ιδέα της απελευθερώσεως πάντοτε σιγόκαιε, διότι υφίσταται πνευματικό επίπεδο στο οποίο οι Έλληνες λειτουργούν και εσύ Ιωάννη Λασκαρίδη με τους υπολοίπους του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόραης πράττετε εναντίον αυτού. Υπήρξαν βεβαίως και οι προδότες ή και οι ανόητοι – αφελείς ή και οι αργυραμοιβόμενοι καθώς και οι μη αγωνιζόμενοι που είχαν αρχίσει ακόμη και ως μισθοφόρους να χρησιμοποιούν τους Τούρκους ειδικώς την εποχήν της αυτοκρατορίας της Νικαίας όπου δυστυχώς έκαμαν το σφάλμα να τους χρησιμοποιήσουν πολύ αργότερα από την μάχη του Ματζικέρτ μετά από την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως από τους Δυτικούς το 1204. Αλλά επιτέλους Ιωάννη Λασκαρίδη φέρεις και βυζαντινόν όνομα και δεν σού είναι γνωστό όπως και εις τους υπολοίπους του ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου ότι δεν μπορεί να προβάλλεις ελευθέρως στην Ελλάδα καλλιτεχνικές δήθεν σειρές από ένα κράτος εντός του οποίου καταπνίγεται κάθε φωνή ακόμη και Τούρκων κατ’ όνομα οι οποίοι αναγνωρίζουν εντός του χώρου της ευρυτέρας Μικράς Ασίας ότι οι Τούρκοι αποτελούν κατακτητές της περιοχής και πατάνε σε όλα τα στοιχεία του βυζαντινού κράτους και εις την ιστορικοπνευματομνημειακή βάση των αρχών του αρχαίου και νέου Ελληνικού Πολιτισμού ενώ οι ίδιοι ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ! ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ! Δυστυχώς κάθε ελευθέρα γνώμη περί άλλης εθνικής ταυτότητας και συνειδήσεως και θρησκευτικής τάσεως, για να μη το ξεχνάμε και τούτο, κυνηγάται στην Τουρκία. Οπότε δημιουργούνται τρομακτικά προβλήματα στην σκέψιν και των ονομαζομένων Τούρκων, που ως γνωστόν και καθ’ ομολογίαν δια ζώσης και εκ του σύνεγγυς προσωπικήν των πεπεισμένων καθ’ εαυτώ φυλετικώς Τούρκων, αυτοί είναι ολίγοι σε σχέσιν με το σύνολον των κατοίκων του τουρκικού κρατικού μορφώματος. Κάτω του 35% οι συναισθανόμενοι Τούρκοι για να ενημερώνεσθε σχετικώς όπως και οι λοιποί Έλληνες.
Και ως προς την απάντησιν υμών τι νοείτε;
Δηλαδή πρέπει να προσβάλει κάποιος εκ νέου στο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο τέτοιες τουρκικές τηλεοπτικές σειρές για να ελέγξετε το ποιόν των; Αφ’ εαυτού δηλαδή δεν ελέγχετε τι έστι εθνικώς ωφέλιμον και πώς θα το διαχειρισθείτε; Πού νομίζετε πλέον ότι ευρίσκεσθε; Φροντίσετε να κάμετε ορθώς την υμών εργασίαν δια να μη βρεθείτε εις τρομακτικώς δύσκολην θέσιν. Προπαγάνδα ιδιαιτέρως γλώσσης έπρεπε να την μειώσετε πλήρως για κάθε ξένη γλώσσα. Αφ’ εαυτού θα έπρεπε Εσύ Ιωάννη Λασκαρίδη προσωπικώς να κάμης πρότασιν νόμου για αποβολή των αλλογλώσσων σειρών σε όλα τα επίπεδα και να γίνει συλλογή υπογραφών εκ μέρους των πολιτών δια τούτο ώστε να τεθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και υποχρεωθεί αυτός και η εκάστοτε κυβέρνηση σε ψήφισιν του νόμου εφ’ όσον αφ’ εαυτοίς μόνοι δεν πράττωσιν οι πολιτικοί και ορισμένοι κρατικοί υπάλληλοι τα δέοντα εθνικώς. Και να αναγκασθώσιν επίσης οι δημιουργούντες ελληνικάς τηλεοπτικάς σειράς να έχουν υψηλό επίπεδο γλώσσης ή να αναγκάσεις όλα τα κανάλια και τους ραδιοσταθμούς της χώρας να έχουν σπουδαία έργα με μια απλή κάμερα και ένα μικρόφωνο που να αφορά σε όποιο άλλο κράτος του κόσμου τον Ελληνισμό καθώς και ενημέρωση περί των συνηθειών των κατοικούντων σε αυτά σήμερα ελευθέρως και από τον οποιονδήποτε επωνύμως. ΚΑΙ να χαρακτηρίζεται ως ξένη σειρά. Δεν χρειάζεται όλα να είναι υπνωτίζουσες σειρές που προσβάλλουν την πολιτισμικήν δράσιν του ανθρώπου. Αλλά η Εθνική Σας Συνείδηση και ενώ ηγείσθε Εθνικού οργανισμού (Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης) δεν σάς ξυπνά λίγο από τον λήθαργον της απληστίας και της κακοδαιμονίας; ΄Εχετε το μεγαλύτερον όπλον και το στρέφετε εναντίον της χώρας ενώ θα έπρεπε αυτό να αφορά στην προβολή και γνώσιν της δράσεως των Ελλήνων εκτός συνόρων πολλαχού καθώς και την ενημέρωσιν τη σήμερον περί των τόπων στους οποίους έδρασαν διαχρονικώς. Αυτό εστί σπουδαιότερον και θα έπρεπε επιτέλους ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ! Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΡΟΔΟΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΛΗΝ. ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΩΦΕΛΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ. ΑΣΚΕΙΣΘΕ ΕΛΕΓΧΟΝ, ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΛΩΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΙΝ Η ΕΙΚΟΝΑ. ΜΗ ΤΗΝ ΣΤΡΕΦΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ. ΦΘΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟΝ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΤΡΟΠΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ. ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΞ’ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΑΠΟΦΩΤΙΣΕΙΣ.

ΕΙΘΕ ΝΑ ΔΡΑΣΕΤΕ ΕΘΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΝ!

Μετά περισκέψεως, συγκρατημένης αισιοδοξίας, ελπίδος και εθνικής ανατάσεως!
Γεώργιος Σταυροβουνιώτης

ΥΣ: Για τις εταιρείες, τους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ και τα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ που δηλώνονται ως σύμβουλοι των τουρκικών τηλεοπτικών σειρών ισχύει η αρχή της ανταποδόσεως περί πράξεων εθνικής προδοσίας. ΚΟΙΤΑΧΤΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΜΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΕΚΤΡΟΠΕΣ! Οι δε Γερμανοί θα συμμορφωθώσιν προς τας Ελληνικάς επιταγάς εάν βλέπουν ΈΛΛΗΝΕΣ και όχι ραγιάδες. Αυτό είναι βασική αρχή για να σε υποστηρίξει ένας Γερμανός έστω και εάν εκνευρίζεται που αποπνέεις ως Έλλην μεγαλύτερη περηφάνεια απ’ αυτόν. Ξέρει όμως και αυτός πού υπάρχει ο πολιτισμός και στο τέλος το αναγνωρίζει. Γι’ αυτό μη σκύβετε το κεφάλι!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ελένη K. 6 Απριλίου 2013 - 12:14

Νομίζω πως έχετε εκτροχιαστεί όλοι! Σε τι μπορεί να βλάψει ένα τηλεοπτικό σίριαλ ένα λαό που γνωρίζει την ιστορία του και ξέρει τι του γίνεται?Εάν πάλι δεν ξέρει τι του γίνεται, γιατί δεν φροντίζουν οι αρμόδιοι να παράξουν ανάλογα θέματα ώστε και να τέρπουν, αλλά και να πληροφορούν σωστά.Έχετε σκεφτεί καθόλου την απορία ενός λαού για το τι πραγματικά συνέβαινε στον ελλαδικό χώρο επί τουρκοκρατίας?Σας πληροφορώ ότι την έχω και εγώ.Και εξεπλάγην όταν έμαθα για τον Έλληνα βεζίρη του Σουλειμάν. Όλα τα άλλα αγαπητοί, είναι μόνο λαικισμοί!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ