Κρητική Ανεξαρτησία

Κρητική αυτονομία: Πώς να πείσεις για το αυτονόητο

του Μανόλη Εγγλέζου – Δεληγιαννάκη Αείμνηστε αρχηγέ Πετρονικόλα, απερχόμενος του κόσμου τούτου σήμερον με το μύχιον και πικρόν παράπονον, ότι δεν επέζησες να ιδείς πλήρες τετελεσμένον το έργον, το οποίον ήτο το μόνον σου όνειρον και υπέρ του οποίου τοσούτον ηγωνίσθης καθ’ όλην σου την ζωήν, ήτοι την Ένωσιν της πατρίδος σου μετά της μητρός Ελλάδος, απερχόμενος, γενναίε πρόμαχε των[Περισσότερα…]

elGreek
elGreek