Οικονομία

Ύφεση βαθύτερη των εκτιμήσεων προβλέπει το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής

Ύφεση βαθύτερη των εκτιμήσεων προβλέπει το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής

Ύφεση χειρότερη από τις αρχικές προβλέψεις αναμένει για φέτος το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή(ΓΠΚΒ), δεδομένου ότι η συρρίκνωση του ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο ήταν οριακά μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Απριλίου. Δεδομένης της αβεβαιότητας, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη παρεμβάσεων, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της ύφεσης, αλλά και μια δραστήρια κοινωνική πολιτική, καθώς και πολιτικές για[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 16 Σεπτεμβρίου 2020 0 Σχόλια Οικονομία
Η παρακαταθήκη του Γιάννη Ροντήρη

Η παρακαταθήκη του Γιάννη Ροντήρη

Μέχρι τις αρχές του ’80, το όνομα Ροντήρης, για τους τεχνικούς του Πειραιά, συνιστούσε θρύλο, κι ας είχε κλείσει είκοσι πέντε χρόνια πριν. Για τους τότε μηχανουργούς, η προϋπηρεσία «στου Ροντήρη» ήταν τίτλος τιμής, δείκτης υψηλής τεχνογνωσίας […]

Συγγραφέας: 25 Ιουνίου 2020 11 Σχόλια Άρδην τ. 93, Κοινωνία, Οικονομία
Παρουσίαση της Ελληνικής Βιομηχανίας ΝAMCO, του ιστορικού PONY

Παρουσίαση της Ελληνικής Βιομηχανίας ΝAMCO, του ιστορικού PONY

Ένας σημαντικός παράγοντας για την μεταστροφή του ελληνικού εξαρτημένου παρασιτικού μοντέλου της τουριστικοποίησης είναι η ενίσχυση των ελληνικών εταιρειών μεταποίησης και κατασκευής…

Συγγραφέας: 30 Απριλίου 2020 1 Σχόλιο a1, Οικονομία
Οικονομία: «Ένας maestro και δυο όχι και τόσο ακραία σενάρια»

Οικονομία: «Ένας maestro και δυο όχι και τόσο ακραία σενάρια»

Η σκληρή γερμανική στάση εντός των ευρωπαϊκών θεσμών, για έγκριση μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων, (που τελικά θα μπορεί να περιλαμβάνουν και το πρώτο ενιαίο, Ευρωπαϊκό…. ομόλογο) πρέπει να θεωρηθεί ΚΑΙ ως πολιτικό θέατρο

Συγγραφέας: 27 Απριλίου 2020 1 Σχόλιο Γνώμες, Οικονομία
Ïé çìÝñåò ôùí åïñôþí ôåëåßùóáí êáé ôá åìðïñéêÜ êáôáóôÞìáôá óôçí Åñìïý Þäç Ý÷ïõí îåêéíÞóåé ìåãÜëåò ðñïóöïñÝò óôéò ôéìÝò ôùí ðñïúüíôùí, ìßá åâäïìÜäá ðñéí ôéò åðßóçìåò åêðôþóåéò, ÊõñéáêÞ 08 Éáíïõáñßïõ 2012. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

Το ψεύτικο αφήγημα για τις επενδύσεις και η αδήριτη πραγματικότητα

Η προκατάληψη αυτή εναντίον του μικρού μεγέθους έχει ως αποτέλεσμα η μικρή επιχείρηση να γίνεται στόχος για τον οποίο ελάχιστοι κόπτονται πραγματικά….

Συγγραφέας: 18 Μαρτίου 2019 1 Σχόλιο Οικονομία
Το προσχέδιο του προϋπολογισμού

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού

Είναι αξιοσημείωτη η «αριστερή κοινωνική πολιτική» που εφαρμόζεται, αφαιρώντας πόρους από τους φτωχοποιημένους για να μην εξαθλιώσει άλλους (συνταξιούχους), που με περισσό θράσος στοχοποίησε με την υπογραφή του 3ου Μνημονίου.

Συγγραφέας: 12 Οκτωβρίου 2018 0 Σχόλια Κοινωνία, Οικονομία, Ρήξη φ. 147
elGreek