Άρδην τ.6

Άδηλο το μέλλον της Βοσνίας

Συγγραφέας: Εύη Παγκάλου Άρδην τ. 06 Ένα και πλέον χρόνο μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Βοσνία στο Ντέϊτον των ΗΠΑ και τρεις περίπου μήνες μετά την διεξαγωγή των πρώτων μεταπολεμικών εκλογών, η χώρα δυσκολεύεται να βρει τον δρόμο για την οριστική ειρήνη, καθώς οι πληγές που άφησε ο πόλεμος μένουν ακόμα ανοιχτές. Τα αγγελτήρια θανάτου αραίωσαν, τα όπλα[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 16 Οκτωβρίου 1997 0 Σχόλια Άρδην τ.6

Η Αλβανία σήμερα

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος* Άρδην τ. 06 ΣΥΓΧΡΟ­ΝΗ ΑΛ­ΒΑ­ΝΙ­ΚΗ ΠΡΑΓ­ΜΑ­ΤΙ­ΚΟ­ΤΗ­ΤΑ ΜΕ­ΤΑΧΟ­ΤΖΙ­ΚΗ ΠΕ­ΡΙΟ­ΔΟΣ Τον Α­πρί­λιο του ’92, το “Δη­μο­κρα­τι­κό Κόμ­μα” κερ­δί­ζει τις ε­κλο­γές, και σχη­μα­τί­ζει κυ­βέρ­νη­ση υ­πό τον “βό­ρει­ο” Σα­λή Μπε­ρί­σα. Το κύ­ριο μέ­λη­μα της νέ­ας ε­ξου­σί­ας εί­ναι ο α­γώ­νας για την ι­σχυ­ρο­ποί­η­σή της στο ε­σω­τε­ρι­κό της χώ­ρας. Ο νέ­ος πρό­ε­δρος κα­τορ­θώ­νει να ε­λέγ­ξει τον στρα­τό, την α­στυ­νο­μί­α και την δι­και­ο­σύ­νη μέ­σω των[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 16 Οκτωβρίου 1997 0 Σχόλια Άρδην τ.6

Ελληνο-βουλγαρικές σχέσεις

Συγγραφέας: Α. Παπαδημητρίου Άρδην τ. 06 1. Η πυρίτιδα δε βρίσκεται εδώ Δε χρειάζεται να ανατρέξουμε μακριά στην ιστορία, στην κατάρρευση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, τη Συνθήκη του Βερολίνου, τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, για να ξαναθυμηθούμε τη γνωστή φράση με την οποία οι τότε “μεγάλες δυνάμεις” χαρακτήριζαν την περιοχή των Βαλκανίων σαν την “πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης”. Με τις μεγάλες[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 16 Οκτωβρίου 1997 0 Σχόλια Άρδην τ.6

Η ευθύνη των διανοουμένων

Συγγραφέας: Nikolai Todorov* Άρδην τ. 06 Πριν από 35 χρόνια, μια ομάδα επιστημόνων των ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς επίσης ιστορικοί και φιλόλογοι, συγκεντρώθηκαν στο Βουκουρέστι με πρωτοβουλία της Ουνέσκο. Ο κύριος σκοπός της συγκέντρωσης αυτής ήταν να συζητηθούν α προβλήματα της περιοχής, και να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα για να αρθεί η αποξένωση μεταξύ των Βαλκανίων και των υπόλοιπων χωρών. Η γενική[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 16 Οκτωβρίου 1997 0 Σχόλια Άρδην τ.6

Μύθος η επέκταση των επιχειρήσεων

Συγγραφέας: Χάρης Ναξάκης Άρδην τ. 06 Τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια, ι­διαί­τε­ρα με­τά την κα­τάρ­ρευ­ση του υ­παρ­κτού σο­σια­λισμού, έ­χει α­να­πτυ­χθεί μια φι­λο­λο­γί­α για τις ευ­νο­ϊ­κές δυ­να­τό­τη­τες που α­νοί­γο­νται για την οι­κο­νο­μι­κή διείσ­δυ­ση των ελ­λη­νι­κών ε­πι­χει­ρή­σε­ων στα Βαλκά­νια και τον Εύ­ξει­νο Πό­ντο. Η διείσ­δυ­ση μά­λι­στα αυ­τή α­πό ο­ρι­σμέ­νους κύκλους θε­ω­ρεί­ται ως ευ­και­ρί­α για την οι­κο­νο­μι­κή κα­τά­κτη­ση των α­δα­ών Βαλκανίων, για την “εκ­παί­δευ­ση” τους στους[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 16 Οκτωβρίου 1997 0 Σχόλια Άρδην τ.6

Θράκη, Βαλκάνια, Εύξεινος

Συγγραφέας: Ηλίας Ευαγγελίδης Άρδην τ. 06 “Το όραμα της επανασύνδεσης απαιτεί πολιτικές πρωτοβουλίες σήμερα” Χρειάστηκε μεγάλη διανοητική προσπάθεια, υπήρξαν αρκετές συγκρούσεις, για να καταλήξουμε να συμφωνήσουμε, τουλάχιστον στα λόγια, τις διακηρύξεις και τις ρητορείες ότι είναι βλακώδες, ανιστόρητο και εγκληματικό να προσεγγίζουμε τη Θράκη ως “πρόβλημα” ως ένα αναγκαίο κακό που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πρέπει να[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 16 Οκτωβρίου 1997 0 Σχόλια Άρδην τ.6
elGreek
elGreek