Άρδην τ. 10-19

«Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία»

«Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία»

Μια συζήτηση του Θάνου Μικρούτσικου με τον Γιώργο Καραμπελιά από το 1999…

Το νόημα του Πολυτεχνείου σήμερα

Το νόημα του Πολυτεχνείου σήμερα

[…] Ό­μως το Πο­λυ­τε­χνεί­ο εί­χε και μια δεύ­τε­ρη ό­ψη. Α­πο­τε­λού­σε μια ε­ξέ­γερ­ση της ελ­λη­νι­κής νε­ο­λαί­ας, ε­νταγ­μέ­νη σε μια πα­γκό­σμια δυ­να­μι­κή, σε έ­να πα­γκό­σμιο κί­νη­μα, που, α­πό το Βιετ­νάμ και την Πο­λι­τι­στι­κή Ε­πα­νά­στα­ση στην Κί­να έ­ως το Πα­ρί­σι και το Μπέρ­κλε­ϋ, ξε­σή­κω­σε ό­λο τον κό­σμο ή του­λά­χι­στον τη νε­ο­λαί­α του […]

Η αναζήτηση της ελληνικής ιδιοπροσωπίας

Η αναζήτηση της ελληνικής ιδιοπροσωπίας

Φώτης Κόντογλου, “Η Ελλάδα των τριών κόσμων”, 1933, Εθνική Πινακοθήκη – Παράρτημα Κέρκυρας  του Γιώργου Καραμπελιά από το Άρδην τ. 17 Η βυζαντινή ατραπός Ένα θεμελιώδες στοιχείο της σύγχρονης «προοδευτικής» σκέψης υπήρξε η αποσύνδεση μεταξύ αρχαίου ελληνικού κόσμου και χριστιανισμού. Και πόσο μάλλον που ο ελληνικός σκοταδισμός μιλούσε για «ελληνοχριστιανικό πολιτισμό» δυσφημίζοντας έτσι κάθε σοβαρή απόπειρα προσέγγισης της σχέσης ελληνισμού[Περισσότερα…]

Προς την ελληνικήν αναγέννησιν

Προς την ελληνικήν αναγέννησιν

Το κεί­με­νο του Πε­ρι­κλή Γιαν­νό­που­λου,  που δη­μο­σιεύ­τη­κε στην  ε­φημ. “Α­κρό­πο­λις” 11, 13 Μαρ­τ. 1903, πι­στεύ­ου­με πως δια­τη­ρεί δυ­στυ­χώς ό­λη του την ε­πι­και­ρό­τη­τα, 114 χρό­νια με­τά τη δη­μο­σί­ευ­σή του, και ταυ­τό­χρο­να εί­ναι έ­να υ­πέ­ρο­χο κεί­με­νο που α­ξί­ζει να δια­βά­σου­με και πά­λι.

Συγγραφέας: 13 Αυγούστου 2017 1 Σχόλιο Άρδην τ.14-15, Περιοδικό Άρδην
Άρδην τ. 19-20 – Αφιέρωμα: «Ο πόλεμος της Σερβίας 1999»

Άρδην τ. 19-20 – Αφιέρωμα: «Ο πόλεμος της Σερβίας 1999»

Περιεχόμενα Άρδην τ.19-20 ΣΧΟΛΙΑ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Ελλάς-Σερβία συμμαχία Γ. Καραμπελιάς, Νυν απολύεις το δούλο σου Γ. Παλαιολόγος, Ένα παράπλευρο μήνυμα Ανταπόκριση από τη Γιουγκοσλαβία Α. Ζηνόβιεφ, Στα όπλα P. Schwarz, Η συμφωνία του Ραμπουγιέ Η. Νικολόπουλος, Διεθνείς διαστάσεις της κρίσης Γιάννης Τριάντης, Τους έχω βαρεθεί Θ. Σταματούκος, Ο κύκλος του τέρατος Π. Ρηγοπούλου, Πρωτομαγιά στο Βελιγράδι Τάκης Παππάς, Ο πόλεμος[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 8 Μαρτίου 2015 0 Σχόλια Άρδην 19-20, Περιεχόμενα Άρδην
Άρδην τ. 18 – Αφιέρωμα: «Η υπόθεση Οτσαλάν»

Άρδην τ. 18 – Αφιέρωμα: «Η υπόθεση Οτσαλάν»

elGreek
elGreek