Άρδην τ. 30

ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

Οι εκ­δό­σεις “Κάλ­βος” το 1980 κυ­κλο­φό­ρη­σαν έ­να βι­βλί­ο με τον τί­τλο “η Φω­νη­τι­κή Γρα­φή” στο ο­ποί­ο συγ­γρα­φείς ό­πως ο Μέ­νος Φι­λή­ντας, ο Δη­μή­τρης Γλη­νός, ο Γιάν­νης Σι­δέ­ρης, ο Φώτος Γιοφύλλης, ο Νίκος Χατζηδάκης, ο Κώστας Προύσης, ο Κώστας Καρθαίος, ο Γιάννης Μπενέκος κ.ά, υ­πε­ρα­σπί­ζο­νται τη φω­νη­τι­κή και μά­λι­στα τη λα­τι­νι­κή γρα­φή της ελ­λη­νι­κής γλώσ­σας. Τα κεί­με­να αυ­τά εί­ναι της ε­πο­χής[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 12 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30, Περιοδικό Άρδην

Από την μεταρρύθμιση στην ισοπέδωση

Από την μεταρρύθμιση στην ισοπέδωση Tο γλωσσικό ζήτημα που απασχολεί, ταλανίζει και ταυτοχρόνως… αναζωογονεί την ελληνική κοινωνία, διανύει την τρίτη χιλιετία της ιστορικής του διαδρομής. Στην ελληνιστική και τη ρωμαϊκή εποχή, ήδη, οι αττικίζοντες συγγραφείς επιχειρούσαν να επανέλθουν στο αρχαίο ύφος, και ήθος, απέναντι στον κίνδυνο του εκβαρβαρισμού της γλώσσας.. Σήμερα, μέσα από την αδήριτη λογική της παγκοσμιοποίησης, η ζωντανή[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 12 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30, Περιοδικό Άρδην
elGreek
elGreek