Άρδην τ. 33-34

Πυκνό σκοτάδι καλύπτει την χώρα

του Ρόμπερτ Φρίντμαν O Ρε­χα­βάμ Ζε’ε­βί ή­ταν νε­α­ρός α­ξιω­μα­τού­χος στα α­νώ­τα­τα κλι­μά­κια της Πάλ­μαχ κα­τά τη διάρ­κεια του ισ­ρα­η­λι­νού Πο­λέ­μου για την Α­νε­ξαρ­τη­σί­α το 1948, ό­ταν μια μέ­ρα τυ­λί­γε­ται μ’ έ­να σε­ντό­νι, α­νε­βαί­νει σε μια κα­τσί­κα και πη­γαί­νει στην αί­θου­σα φα­γη­τού. Ο κου­ρέ­ας εί­χε μό­λις ξυ­ρί­σει το κε­φά­λι του Ζε’ε­βί, έ­τσι που ο ο­στε­ώ­δης πο­λε­μι­στής με τα συρ­μά­τι­να στρογ­γυ­λά γυα­λιά πα­ρου­σί­α­ζε[Περισσότερα…]

Τα συμφέροντα των ΗΠΑ και το Ισραήλ

του : Ν. Τσόμσκι H α­να­φο­ρά στην ε­βρα­ϊ­κή ε­πιρ­ρο­ή ε­πά­νω στην πο­λι­τι­κή και την κοι­νή γνώ­μη υ­πο­τι­μά ση­μα­ντι­κά τη διά­στα­ση της λε­γό­με­νης “υ­πο­στή­ρι­ξης στο Ισ­ρα­ήλ” ε­νώ υ­περ­τι­μά κα­τά πο­λύ τον πλου­ρα­λι­σμό της α­με­ρι­κα­νι­κής πο­λι­τι­κής ζω­ής και ι­δε­ο­λο­γί­ας. Κα­μιά ο­μά­δα πί­ε­σης δεν έ­χει τη δυ­να­τό­τη­τα να κυ­ριαρ­χή­σει ε­πά­νω στην κοι­νή γνώ­μη ή να δια­τη­ρή­σει μια σε­βα­στή ε­πιρ­ρο­ή ε­πά­νω στα κέ­ντρα λή­ψε­ως α­πο­φά­σε­ων πα­ρά[Περισσότερα…]

Η γένεση της ειδικής σχέσης μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ

του Νόαμ Τσόμσκι  Η σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ είναι ιδιόμορφη τόσο για το περιβάλλον των διεθνών σχέσεων γενικότερα όσο και για την αμερικανική παράδοση. Ο μοναδικός της χαρακτήρας συμβολίζεται και από τις ψηφοφορίες στα Ηνωμένα Έθνη. Για παράδειγμα, στις 26 Ιουνίου του 1982, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν η μοναδική χώρα που άσκησε βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας των[Περισσότερα…]

“Το σύνθημα στον τοίχο”

του Ι. Σαμίρ Το 1968, μι­κρό Ρω­σο­ε­βραιό­που­λο, κα­κό­γρα­ψα στους τοί­χους της  γε­νέ­θλιας ρω­σι­κής πό­λης μου: Κά­τω τα χέ­ρια απ’ την Τσε­χο­σλο­βα­κί­α. Η ό­μορ­φη, βα­θιά φω­νή του Ρω­σο­ε­βραί­ου ποι­η­τή Α­λέ­ξαν­δρου Γκα­λίτ­ς α­κό­μα η­χεί στα αυ­τιά μου: “Πο­λί­τες, η Πα­τρί­δα εί­ναι σε κίν­δυ­νο, τα ταν­κς μας βρί­σκο­νται σε ξέ­νο έ­δα­φος!”. Αρ­κε­τοί Ρω­σο­ε­βραί­οι δια­δή­λω­σαν στη Ρω­σι­κή Πλα­τεί­α ε­νά­ντια στην ει­σβο­λή και χτυ­πή­θη­καν α­πό[Περισσότερα…]

Από τον σιωνισμό στον εβραϊκό φονταμενταλισμό

της Σύνταξης Έχουμε επανειλημμένα τονίσει πως η νεώτερη δυτική σκέψη, τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα, εισήλθε σε μια παρατεταμένη κρίση. Ένα μέρος της Αριστεράς και ίσως η πλειοψηφία των αριστερών και φιλελεύθερων διανοουμένων θα μεταβληθούν σε κατ’ εξοχήν ιδεολογικούς εκπροσώπους και φορείς της νέας παγκοσμιοποιητικής και ισοπεδωτικής ιδεολογίας του ιμπεριαλισμού. Στην ίδια κατεύθυνση –και εξίσου σημαντική και βαρύνουσα για[Περισσότερα…]

Υπάρχει σιωνιστική συνομωσία;

της Σύνταξης Ένας από τους λόγους που μας ώθησαν στην έκδοση αυτού του αφιερώματος ήταν η ανάγκη να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα που τίθεται όλο και πιο επιτακτικά τον τελευταίο καιρό και στη χώρα μας: στην ενισχυόμενη πεποίθηση πως βρίσκεται σε εξέλιξη μια παγκόσμια σιωνιστική συνωμοσία, η οποία καθοδηγεί υποχθόνια τη “νέα τάξη”, οικονομική και πολιτική, που κυβερνάει τον πλανήτη[Περισσότερα…]

elGreek
elGreek