Άρδην τ. 50-59

Ο ρομαντισμός σήμερα

Συγγραφέας: Michel Lowy – Robert Sayre Μέρος του τελευταίου κεφαλαίου του βιβλίου των συγγραφέων, Εξέγερση και Μελαγχολία, Ο ρομαντισμός στους αντίποδες της νεωτερικότητας, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 1999. Απέναντι σ’ αυτήν τη σχεδόν απόλυτη εκσυγχρονιστική συναίνεση, αναπτύσσεται στη Γαλλία, κατά τα τελευταία χρόνια, ένα ρεύμα ρομαντικής ευαισθησίας, μειοψηφικό αλλά όχι αμελητέο, φορέας μιας ριζοσπαστικής κριτικής του σύγχρονου πολιτισμού. Ένα χαρακτηριστικό, κοινό[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 11 Ιουλίου 2010 0 Σχόλια Άρδην τ. 50, Άρδην τ. 50-59

Καππαδοκία

Συγγραφέας: Μανώλης Εγγλέζος Δεληγιαννάκης Το ταξι ηταν στην ώρα του. Εγώ όχι. Φόρτωσα τα μπαγάζια, πήγα και τον Ιορδάνη μέχρι το σχολείο. “Εσύ είσαι ο πρώτος που δικαιούσαι να έρθεις στην Καππαδοκία”, του είπα. Ένα παιδί 4,5 χρονών, που κουβαλάει, μαζί με το όνομά του το βαφτιστικό, τους καημούς και τις αγωνίες τεσσάρων πια γενεών μακριά από την Πατρίδα. Δεν[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 10 Ιουλίου 2010 0 Σχόλια Άρδην τ. 50, Άρδην τ. 50-59

Άρδην Τ. 51: Οκτώ αιώνες αποικιοκρατίας

Το 51ο τεύχος του Άρδην είναι αφιερωμένο στους οκτώ αιώνες από την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1204-2004). Παράλληλα αναφέρεται στην προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ανυπολόγιστες συνέπειες που θα έχει αυτή τόσο για την χώρα μας, όσο και για την Ευρώπη–  στην πρόσφατη αναγνώριση των Σκοπίων ως «Μακεδονία» από τις Η.Π.Α., στην στρατηγική του[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 10 Ιουλίου 2010 0 Σχόλια Άρδην τ. 50-59, Άρδην τ. 51

Η περίπτωση του περιοδικού “Δαυλός”

Συγγραφέας: Γιώργος Καραμπελιάς Δε­δο­μέ­νου ό­τι το πε­ριο­δι­κό Δαυ­λός υ­πήρ­ξε το πρώ­το που κή­ρυ­ξε την «ε­πι­στρο­φή στους (αρ­χαί­ους) Έλ­λη­νες» και πα­ρή­γα­γε ή φι­λο­ξέ­νη­σε το πρω­το­γε­νές υ­λι­κό μιας πε­ρι­πέ­τειας που διαρ­κεί 23 χρό­νια (ο Δαυ­λός εκ­δί­δε­ται α­νελ­λι­πώς σε μη­νιαί­α βά­ση α­πό το 1982), η με­λέ­τη των κει­μέ­νων και της ι­δε­ο­λο­γι­κής του ε­ξέ­λι­ξης σκιαγραφεί, κατά το μάλλον ή ήττον πι­στά, την πορεία του[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 10 Ιουλίου 2010 1 Σχόλιο Άρδην τ. 50-59, Άρδην τ. 52

Οι αγώνες της Αθήνας

Συγγραφέας: Τάσος Χατζηαναστασίου Οι Ολυμπιακοi Αγωνες έχουν τελειώσει εδώ και αρκετές εβδομάδες. Εμείς στο Άρδην είχαμε σταθεί από την πρώτη στιγμή αρνητικά στο ζήτημα της ανάληψης της διοργάνωσης ενώ υπογραμμίζαμε ότι το μόνο θετικό μπορούσε να είναι η ενίσχυση της εικόνας της χώρας και επομένως η εθνική αυτοπεποίθηση. Θεωρούμε επομένως ότι επιβάλλεται σήμερα να κάνουμε τον απολογισμό των Αγώνων μια[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 9 Ιουλίου 2010 0 Σχόλια Άρδην τ. 50, Άρδην τ. 50-59

Η περίπτωση του περιοδικού “Ιχώρ”

Συγγραφέας: Στ. Φανός [Ιχώρ, Μη­νιαί­α έκ­δο­ση για την Οι­κου­με­νι­κή Ελ­λη­νι­κό­τη­τα, Εκ­δό­της-Ι­διο­κτή­της Ευάγ­γε­λος Μπε­ξής, Διευ­θυ­ντής Γιώρ­γος Τσα­γκρι­νός, Δω­δώ­νης 36, 104 44, Κο­λω­νός, Τηλ. 5142500, 1ο τεύ­χος Σε­πτέμ­βριος 2000. (Π)] στο ο­πι­σθό­φυλ­λο κά­θε τεύ­χους έ­χου­με τη διευ­κρί­νι­ση της ο­νο­μα­σί­ας του πε­ριο­δι­κού: “έρ­ρε­ε το α­θά­να­τον αί­μα της θε­άς, ο Ι­χώρ, για­τί τέ­τοιο ρέ­ει α­πό τους μα­κά­ριους θε­ούς” Ι­ΛΙΑΣ Ε (339-340), ε­νώ στο 8°[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 9 Ιουλίου 2010 0 Σχόλια Άρδην τ. 50-59, Άρδην τ. 52
elGreek
elGreek