Άρδην τ. 30

Αιτιολόγηση ψήφου

του Β. Φτωχόπουλου, από το Άρδην τ. 30, Μάιος-Ιούνιος 2001 Αγα­πη­τοί σύ­ντρο­φοι, φί­λοι και α­να­γνώ­στες της “Έ­νω­σις”. Σας κα­λού­με στις ε­κλο­γές της 27ης Mα­ΐ­ου να ψη­φί­σε­τε NEOYΣ OPIZONTEΣ. Δεν εί­με­θα υ­πο­χρε­ω­μέ­νοι, για 50 σε­ντ που πλη­ρώ­νε­τε για την ε­φη­με­ρί­δα, να σας δώ­σου­με τους λό­γους που ε­μείς πή­ρα­με αυ­τήν την α­πό­φα­ση, ό­πως και ε­σείς δεν εί­στε υ­πο­χρε­ω­μέ­νοι να μας ει­σα­κού­σε­τε. H[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 4 Ιουνίου 2001 0 Σχόλια Άρδην τ. 30, Κύπρος
elGreek
elGreek