Άρδην τ. 38-39

Από την εθνοκάθαρση στη γενοκτονία της μνήμης

Το εισαγωγικό κείμενο του αφιερώματος   Το αφιέρωμα του «Άρδην» στα 80 χρόνια από τ η Μικρασιατική Καταστροφή δεν θέλει να είναι μόνον ή κυρίως ένα εγχείρημα εθνικής μνήμης. Επικεντρώνεται σε τρία ζητήματα που θεωρούμε κεφαλαιώδη:   Α. Στον τονισμό και την ανάδειξη του εθνικοαπελευθερωτικού χαρακτήρα των αιτημάτων των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας: Μετ ά την έναρξ η των διωγμών των Νεοτούρκων κατά των εθνοτήτων της Οθω-μανικής Αυτοκρατορίας, το 1910 και εφεξής , και την κορύφωσή τους κατά τη  διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, μετά την γενοκτονία των Αρμενίων, η  συμβίωση των εθνοτήτων στη Μικρά Ασία καθίσταται ανέφικτη χωρίς την  δημιουργία εθνικών οντοτήτων στα πλαίσια είτ ε ενός ομοσπόνδου κράτους είτε διακριτών εθνικών κρατών. Το γεγονό ς ότι η βενιζελική Ελλάδα, μετά το 1917, συνέπραξε με την Αντάν η οποία εποφθαλμιούσε τα πετρέλαια της  οθωμανικής ακόμα Αραβίας δεν αναιρεί αυτό το γεγονός. Εξάλλου,  ήδη μετά το 1921 οι δυτικές δυνάμεις θα έρθουν και πάλι σε συμβιβασμό με την Τουρκία και εγκαταλείψουν τους Έλληνες, τους Κούρδους και τους Αρμένιους στην τύχη τους. Η ανάγκη της αποκατάστασης αυτής της αλήθειας η οποία συσκοτίστηκε -ιδιαίτερα από την Αριστερά- εξ αιτίας της[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 6 Σεπτεμβρίου 2002 0 Σχόλια Άρδην τ. 38-39
Η κατάσταση στην Εγγύς Ανατολή πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο*

Η κατάσταση στην Εγγύς Ανατολή πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο*

Η απότομη αλλαγή του συσχετισμού δυνά­μεων των ιμπεριαλιστών στην Εγγύς Ανατολή προήλθε και από αυτό το ίδιο το αποτέλεσμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέ­μου.

Συγγραφέας: 6 Σεπτεμβρίου 2002 2 Σχόλια Άρδην τ. 38-39

ΙΟΡΔΑΝΗΣ

  του Μανώλη Εγγλέζου-Δεληγιαννάκη Άρδην τ. 38-39   Στο γιο μου και στη μνήμη του πατέρα μου   «Πως είπες πως θα τον βγάλετε; Ιορδάνη;» Η οικογενειακή φίλη δεν ήταν ενθουσιασμένη. «Παράξενο όνομα … είστε σίγουροι πως δε θα του δημιουργήσετε πρόβλημα; Πως θα νοιώθει το παιδί μ’ ένα τέτοιο όνομα;». Ήταν ο δεύτερος Ιορδάνης της οικογενείας που θα βαφτιζόταν[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 6 Σεπτεμβρίου 2002 0 Σχόλια Άρδην τ. 38-39

Χρυσόστομος Σμύρνης προς Βενιζέλο

Ἀ­γα­πη­τέ φί­λε καὶ ἀ­δελ­φέ κ. Ἐ­λευ­θέ­ρι­ε Βε­νι­ζέ­λε, Ἐ­πέ­στη ἡ με­γά­λη στι­γμή τῆς με­γά­λης ἐκ μέ­ρους Σας χει­ρο­νο­μί­ας. Ὁ Ἑλ­λη­νι­σμός τῆς Μ. Ἀ­σί­ας, τό Ἑλ­λη­νι­κόν Κρά­τος, ἀλ­λὰ καὶ σύ­μπαν τὸ Ἑλ­λη­νι­κὸν Ἔ­θνος κα­τα­βαί­νει πλέ­ον εἰς τὸν Ἅ­δην, ἀ­πὸ τοῦ ὁ­ποί­ου καμ­μι­ά πλέ­ον δύ­να­μις δέν θά δυ­νη­θῆ νά τό ἀ­να­βι­βά­ση καί τό σώ­ση. Τῆς ἀ­φα­ντά­στου ταύ­της κα­τα­στρο­φῆς βε­βαί­ως αἴ­τι­οι εἶ­νε οἱ πο­λι­τι­κοί[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 6 Σεπτεμβρίου 2002 0 Σχόλια Άρδην τ. 38-39

Οι πρόσφυγες στο μεσοπόλεμο

του Δημήτρη Λιβιεράτου Άρδην τ. 38-39   Σύμφωνα με την απογραφή του 1928 το σύνολο του πληθυσμού ήταν 6.204.684 κάτοικοι. Πριν από την Μικρασιατική καταστροφή ήρθαν στην Ελλάδα 151.892 άνθρωποι και μετά 1.069.957. Σύνολο 1.221.849. Αποτελούσαν το 19,7 % του ελληνικού πληθυσμού. Χώρες προελεύσεως των μεγαλυτέρων ομάδων δηλώθηκαν: Από την Μικρά Ασία 626.954 εκ των οποίων 37.728 αφίχθησαν πριν από[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 6 Σεπτεμβρίου 2002 0 Σχόλια Άρδην τ. 38-39
elGreek