Άρδην τ. 52

Άρδην τ. 52 – Αφιέρωμα: «Έλληνες: Ινδοευρωπαίοι ή εξωγήινοι;» (Η αρχαιολατρία στην Ελλάδα σήμερα)

Άρδην τ. 52 – Αφιέρωμα: «Έλληνες: Ινδοευρωπαίοι ή εξωγήινοι;» (Η αρχαιολατρία στην Ελλάδα σήμερα)

από το Άρδην τ. 52, Ιανουάριος-Μάρτιος 2005 Πριν κλείσει ο ενιαύσιος κύκλος…………………………………………………..4 Εννέα χρόνια Άρδην……………………………………………………………..5 Θ. Τζιούμπας, Οι όψεις μιας ανθρωπιστικής καταστροφής…………….…6 Κ. Καραϊσκος, Οδός Κομοτηνής ………………………………………………………7 Χ. Δεληνταδάκης, Οι συνταγές γεύσης ως άθλημα ελευθερίας………….8 Θ. Ντρίνιας, Λοξώς αριστερά……………..…………………………….….10 Οι απροσδόκητες εξομολογήσεις ενός τελετάρχη………………………12 Β. Στοϊλόπουλος, Η αδιέξοδη ενταξιακή πορεία της Τουρκίας……..….13 Π. Ήφαιστος, Τις ήττες φιλοτιμία ποιούμεθα………….………………….16 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΟΙ[Περισσότερα…]

H “ομά­δα Ε” και ο ευ­τε­λι­σμός της Ελ­λά­δας και της ελ­λη­νι­κής ιστο­ρί­ας*

H “ομά­δα Ε” και ο ευ­τε­λι­σμός της Ελ­λά­δας και της ελ­λη­νι­κής ιστο­ρί­ας*

Η Αρχαιολατρία ήταν ένα κίνημα που άσκησε μεγάλη επιρροή από τα μέσα του ’90 έως και τα τελευταία χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας συγκέντρωνε στοιχεία από τον εσωτερισμό, την αστρολογία και το «υπερφυσικό», συγκροτώντας έναν ευρύτερο ανορθολογικό χώρο με έντονα συνωμοσιολογικά χαρακτηριστικά […]

 

Συγγραφέας: 11 Ιουλίου 2012 10 Σχόλια Uncategorized, Άρδην τ. 52

Άρδην τ.52: Έλληνες, Ινδοευρωπαίοι ή Εξωγήινοι

Από τον Καστοριάδη στον… Φουράκη  Τα τελευταία χρόνια, ένα ρεύμα σκέψης αναπτύσσεται στην Ελλάδα, η λεγόμενη «αρχαιολατρία», το οποίο διαπλεκόμενο εφεξής με τον εσωτερισμό, την αστρολογία και το «υπερφυσικό», συγκροτεί έναν ευρύτερο ανορθολογικό χώρο. Στο παρελθόν, το ρεύμα αυτό παρέμενε στα πλαίσια της «αρχαιοπληξίας», που όχι μόνο θεωρεί την παράδοση, και ειδικά την ανυπέρβλητη έως σήμερα αρχαία Ελλάδα, ως ένα[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 12 Ιουλίου 2010 1 Σχόλιο Άρδην τ. 50-59, Άρδην τ. 52

Η περίπτωση του περιοδικού “Δαυλός”

Συγγραφέας: Γιώργος Καραμπελιάς Δε­δο­μέ­νου ό­τι το πε­ριο­δι­κό Δαυ­λός υ­πήρ­ξε το πρώ­το που κή­ρυ­ξε την «ε­πι­στρο­φή στους (αρ­χαί­ους) Έλ­λη­νες» και πα­ρή­γα­γε ή φι­λο­ξέ­νη­σε το πρω­το­γε­νές υ­λι­κό μιας πε­ρι­πέ­τειας που διαρ­κεί 23 χρό­νια (ο Δαυ­λός εκ­δί­δε­ται α­νελ­λι­πώς σε μη­νιαί­α βά­ση α­πό το 1982), η με­λέ­τη των κει­μέ­νων και της ι­δε­ο­λο­γι­κής του ε­ξέ­λι­ξης σκιαγραφεί, κατά το μάλλον ή ήττον πι­στά, την πορεία του[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 10 Ιουλίου 2010 1 Σχόλιο Άρδην τ. 50-59, Άρδην τ. 52

Η περίπτωση του περιοδικού “Ιχώρ”

Συγγραφέας: Στ. Φανός [Ιχώρ, Μη­νιαί­α έκ­δο­ση για την Οι­κου­με­νι­κή Ελ­λη­νι­κό­τη­τα, Εκ­δό­της-Ι­διο­κτή­της Ευάγ­γε­λος Μπε­ξής, Διευ­θυ­ντής Γιώρ­γος Τσα­γκρι­νός, Δω­δώ­νης 36, 104 44, Κο­λω­νός, Τηλ. 5142500, 1ο τεύ­χος Σε­πτέμ­βριος 2000. (Π)] στο ο­πι­σθό­φυλ­λο κά­θε τεύ­χους έ­χου­με τη διευ­κρί­νι­ση της ο­νο­μα­σί­ας του πε­ριο­δι­κού: “έρ­ρε­ε το α­θά­να­τον αί­μα της θε­άς, ο Ι­χώρ, για­τί τέ­τοιο ρέ­ει α­πό τους μα­κά­ριους θε­ούς” Ι­ΛΙΑΣ Ε (339-340), ε­νώ στο 8°[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 9 Ιουλίου 2010 0 Σχόλια Άρδην τ. 50-59, Άρδην τ. 52

Η καταγωγή των Ελλήνων: Μια περιηγηση στο φαντασιακό

Συγγραφέας: Νίκος Ξυροτύρης Μέρος Α΄ Μύθοι και χρήσεις της καταγωγής Η αναζήτηση της καταγωγής, της ρίζας, φαίνεται ότι αποτελεί μία αδήριτη ανάγκη, έναν ιδιαίτερο, αλλά και ευπρόσδεκτο, καταναγκασμό για μας τους ανθρώπους. Όπως σωστά παρατήρησε και ο Leroi-Gourhan, η άγνοια και η πλήρης αβεβαιότητα για την κατεύθυνση της μελλοντικής μας πορείας στη ζωή, μας ωθεί να ερευνήσουμε το παρελθόν μας,[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 8 Ιουλίου 2010 1 Σχόλιο Άρδην τ. 50-59, Άρδην τ. 52, Ρήξη φ. 52
elGreek
elGreek