Γιώργος Καραμπελιάς

Κορωνοϊός και εθνική στρατηγική (Δ΄ μέρος)

Κορωνοϊός και εθνική στρατηγική (Δ΄ μέρος)

Σήμερα βρισκόμαστε στη φάση της συγκρότησης ενός πολιτικού υποκειμένου που θέλει να συνδυάζει τη λαϊκότητα και τη ριζοσπαστικότητα με τη συνθετική σκέψη – και έχουν γίνει τεράστια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση στον συνολικό ιδεολογικό και πολιτικό χώρο…

Με αφετηρία την κύρια αντίθεση (Γ΄μέρος)

Με αφετηρία την κύρια αντίθεση (Γ΄μέρος)

Έχοντας εντοπίσει αυτό που κάποτε αποκαλούνταν κυρία αντίθεση, προσπαθούμε να τις δούμε τις υπόλοιπες αντιθέσεις υπό το πρίσμα της κύριας αντίθεσης…

Από την «πατριωτική Αριστερά» στην «πατριωτική Δεξιά» (Β΄μέρος)

Από την «πατριωτική Αριστερά» στην «πατριωτική Δεξιά» (Β΄μέρος)

Στην μετά το ’74 περίοδο, μπορούμε να διακρίνουμε, grosso modo, δύο φάσεις στη συγκρότηση του δημοκρατικού πατριωτισμού…

Κορωνοϊός, Αριστερά, Δεξιά και δημοκρατικός πατριωτισμός (Μέρος Α΄)

Κορωνοϊός, Αριστερά, Δεξιά και δημοκρατικός πατριωτισμός (Μέρος Α΄)

Η αντίληψη της στρατηγικής αντιπολίτευσης δεν είναι συγκυριακού χαρακτήρα, είναι δομικό στοιχείο της άποψής μας από πολύ παλιά και αφορά σε όλα τα σημαντικά ζητήματα

Τουρκοφαγία ή απροκατάληπτος ρεαλισμός;

Τουρκοφαγία ή απροκατάληπτος ρεαλισμός;

Συχνά, πάρα πολλοί φίλοι ή όχι, -και κυρίως «εχθροί»- χαρακτηρίζουν την συστηματική αντίθεσή μου στον νέο-οθωμανικό επεκτατισμό ως μια αντιτουρκική μονομανία η οποία αγνοεί τις υπόλοιπες αντιθέσεις και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και η κοινωνία μας

Ο ποντιακός ελληνισμός και το παιχνίδι του Ερντογάν με την ιστορική μνήμη

Ο ποντιακός ελληνισμός και το παιχνίδι του Ερντογάν με την ιστορική μνήμη

Σε αυτά τα πλαίσια αναπτύσσοταν και μία στρατηγική “ήπιου” και σταδιακού προσεταιρισμού των Ελλήνων σε αυτή την καινούργια “νεο-οθωμανική κοινοπολιτεία”.

elGreek
elGreek