Ετικέτα: Μια υπονομευμένη Άνοιξη. Στις ρίζες της οικονομικής εξάρτησης