περ. ΡΗΞΗ τ. 30

Η Ιστορία του περ. ΡΗΞΗ

Η Ιστορία του περ. ΡΗΞΗ

Από το περ. ΡΗΞΗ τ. 30 (1987) για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι.

Η ΡΗΞΗ με το τριακοστό τεύχος της κλείνει οχτώ χρόνια έκδοσης. Ταυτόχρονα έχει κλείσει και μια ολόκληρη ιστορική περίοδος της παρουσίας της τόσο από θετική όσο και από αρνητική πλευρά. Η ΡΗΞΗ κινείται σήμερα σε ένα ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο διαφορετικό από εκείνο του Ιούλη του 1979, όταν εκδόθηκε για πρώτη φορά […]

elGreek
elGreek