Άρθρα από: Γεώργιος Κολοκασίδης

Της πενταμερούς αδικαιολόγητος θρήνος

Της πενταμερούς αδικαιολόγητος θρήνος

Είναι γεγονός ότι σε διάφορες χρονικές συγκυρίες οι Τούρκοι είχαν διατυπώσει απαιτήσεις τις οποίες σε μεταγενέστερο στάδιο η ελληνική πλευρά είχε ενστερνιστεί. Τα παραδείγματα πλήθος: λχ η τουρκική απαίτηση για ομοσπονδία η οποία ήταν κατ’ αρχάς απορριπτέα και εκ των υστέρων έγινε σημαία μας…

elGreek