Εθνικά θέματα

Crans Montana: «Στριπτίζ» των προθέσεων της Τουρκίας στο Κυπριακό

Crans Montana: «Στριπτίζ» των προθέσεων της Τουρκίας στο Κυπριακό

Με ανοικτά χαρτιά θα παιχθεί την Δευτέρα  το πρωί η πιο δύσκολη παρτίδα στην Διάσκεψη για το Κυπριακό στο Κραν Μοντάνα της Ελβετίας, καθώς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, οι δυο κοινότητες και οι τρεις Εγγυήτριες Δυνάμεις θα τοποθετηθούν με συγκεκριμένες προτάσεις στο μείζον ζήτημα της Ασφαλείας.

Συγγραφέας: 3 Ιουλίου 2017 1 Σχόλιο Εθνικά θέματα
Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò êáé ï Ôïõñêïêýðñéïò çãÝôçò ÌïõóôáöÜ Áêéíôæß óôçí ðáñïõóßá ôïõ Åéäéêïý Óõìâïýëïõ ôïõ Ãà ôïõ ÏÇÅ ãéá ôçí Êýðñï, ¸óðåí Ìðáñè `Åéíôå, ôçò ÅéäéêÞò Áíôéðñïóþðïõ ôïõ Ãà ôïõ ÏÇÅ óôçí Êýðñï, Åëßæáìðåè ÓðÝ÷áñ, ôùí äéáðñáãìáôåõôþí ôùí äõï ðëåõñþí, ÁíäñÝá ÌáõñïãéÜííç êáé Ïæíôßë Íáìß,, îáíÜñ÷éóáí óÞìåñá ÊõñéáêÞ ïé óõíïìéëßåò, óôï Ìïíô ÐåëåñÜí ôçò Åëâåôßáò, 20 Íïåìâñßïõ 2016. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Ερντογάν, Σχ. Ανάν 2004 και… Κρας Μοντάνα 2017

ΤΟ  ΚΑΜΑΡΙ του κ. Ερντογάν το 2004 που υποστήριξε τότε το Σχέδιο Ανάν για μετατροπή της Κύπρου σε τουρκικό προτεκτοράτο, ξέροντας ότι δεν μπορούσαν παρά να το απορρίψουν οι Έλληνες Κύπριοι, ήταν, σύμφωνα με τις δικές του μετέπειτα δημόσιες καυχησιές ότι, κατάφερε «να κερδίσει διεθνώς…

Συγγραφέας: 29 Ιουνίου 2017 0 Σχόλια Εθνικά θέματα
Κυπριακό: Νέο εγχειρίδιο, η Γιάλτα και ο Άιντε

Κυπριακό: Νέο εγχειρίδιο, η Γιάλτα και ο Άιντε

Οι… πονηρές αναφορές στο έγγραφο Άιντε, οι πολλές «δεξιοτεχνικές» διατυπώσεις διά της ασάφειας αφήνουν τις πολλές ερμηνείες να καθησυχάζουν τους εκ προθέσεως ευκολόπιστους, ενώ επιβεβαιώνουν την αποτυχία του εγχειρήματος.

Συγγραφέας: 26 Ιουνίου 2017 0 Σχόλια Εθνικά θέματα
Μίκης Θεοδωράκης: Όχι στο έγκλημα της Γενεύης

Μίκης Θεοδωράκης: Όχι στο έγκλημα της Γενεύης

Με κείμενο που ανήρτησε στην προσωπική του ιστοσελίδα ο Μίκης Θεοδωράκης χαρακτηρίζει έγκλημα, που μπορεί να οδηγήσει σε νέα, ανεπανόρθωτη εθνική καταστροφή τη Διάσκεψη της Γενεύης και τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου σε αυτή. Και συνεχίζει:  “…θεωρώ ότι στην Γενεύη οι Αμερικανοί μαζεύουν γύρω από ένα τραπέζι τους υπάκουους υπηκόους τους για να στραγγαλίσουν τους απείθαρχους ελληνοκύπριους, να[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 26 Ιουνίου 2017 2 Σχόλια Εθνικά θέματα
Ὁ Γιλντιρίμ στή Ροδόπη κι ἕνας …Β΄κατηγορίας ὑπουργός

Ὁ Γιλντιρίμ στή Ροδόπη κι ἕνας …Β΄κατηγορίας ὑπουργός

Στίς 19 Ἰουνίου μᾶς ἐπισκέφθηκε στήν Ροδόπη ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ, ἐπιστρέφοντας ἀπό τήν Ἀθήνα. Ἠρθε ἀεροπορικῶς στήν Ἀλεξανδρούπολη μέ συνοδεία τριῶν ὑπουργῶν του…

Συγγραφέας: 21 Ιουνίου 2017 0 Σχόλια Εθνικά θέματα
Κυπριακό: Οδεύοντας στη Γενεύη

Κυπριακό: Οδεύοντας στη Γενεύη

Αν ποτέ μας έφερναν την όποια λύση τους, την αμερικανο-νατοϊκή, και κατάφερναν να διαλύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία, από την επομένη θα άρχιζε ο πόλεμος της ερμηνείας αυτών που συμφωνήθηκαν και θα παρέλυαν τα πάντα! Και η Τουρκία θα υπαγόρευε, όχι μόνο τις ερμηνείες των συμφωνηθέντων, αλλά θα επέβαλλε και την επικυριαρχία της σε ολόκληρη την Κύπρο!

Συγγραφέας: 19 Ιουνίου 2017 1 Σχόλιο Εθνικά θέματα
elGreek
elGreek