Άρθρα από: admin

Θ. Ι Ζιάκας, Ελλήνων Πάσχα: μεταξύ δύο Κόσμων

Θ. Ι Ζιάκας, Ελλήνων Πάσχα: μεταξύ δύο Κόσμων

[…] Εδώ μεσολαβεί όμως ένα δεύτερο παράδοξο: Πώς μπορεί το ιλιαδικό κείμενο να είναι «ο κόσμος μας» και το ευαγγελικό κείμενο να είναι επίσης «ο κόσμος μας», αφού τα πρότυπά τους είναι εντελώς διαφορετικά και εν πολλοίς ασυμβίβαστα; […] 

Συγγραφέας: 8 Απριλίου 2018 3 Σχόλια Πολιτισμός - Βιβλία - Ιστορία - Θεωρία
Πως οι φαρμακοβιομηχανίες «φροντίζαν» τις υλικές ανάγκες των γιατρών

Πως οι φαρμακοβιομηχανίες «φροντίζαν» τις υλικές ανάγκες των γιατρών

Μένω σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο μαζί με άλλους 200 γιατρούς από την Ελλάδα. Όταν φτάσαμε, βρήκαμε λουλούδια, αβοκάντο, ανανάδες και λευκές κελεμπίες να μας περιμένουν στα δωμάτιά μας […]

Συγγραφέας: 8 Φεβρουαρίου 2018 5 Σχόλια Κοινωνία
Μένουμε Θεσσαλονίκη: «Ο εθνομηδενισμός βλάπτει σοβαρά την διπλωματία».

Μένουμε Θεσσαλονίκη: «Ο εθνομηδενισμός βλάπτει σοβαρά την διπλωματία».

Ανακοίνωση του Μένουμε Θεσσαλονίκη, δημοτικής κίνησης του Δήμου Θεσσαλονίκης Με την πρόσκληση του προέδρου της ΠΓΔΜ, Ζ. Ζάεφ, για να γιορτάσει μαζί με τον Γ. Μπουτάρη την Πρωτοχρονιά, ο τελευταίος ενεπλάκη στις διαδικασίες επαναπροσέγγισης των δυο κρατών για να βελτιώσει το μεταξύ τους κλίμα. Ως συνήθως όμως, όπως κάθε φορά που καταπιάνεται με εθνικά θέματα, ο Δήμαρχος τα έκανε μαντάρα: Όχι[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 9 Ιανουαρίου 2018 3 Σχόλια Εθνικά θέματα
Η Μικρασιατική εκστρατεία

Η Μικρασιατική εκστρατεία

Τό­σο η κυ­βέρ­νη­ση των Α­θη­νών ό­σο και η Αρ­μο­στεί­α της Σμύρ­νης και η Στρα­τιά α­πέ­κρυ­πταν α­πό τα πλή­θη που συ­νέρ­ρε­αν στη Σμύρ­νη την ε­πι­κεί­με­νη ε­γκα­τά­λει­ψη της πό­λης και ου­σια­στι­κά πα­ρέ­δω­σαν τον μι­κρα­σια­τι­κό ελ­λη­νι­σμό στα τουρ­κι­κά στί­φη.

Συγγραφέας: 7 Σεπτεμβρίου 2017 5 Σχόλια Άρδην τ. 38-39, Εθνικά θέματα
Προς την ελληνικήν αναγέννησιν

Προς την ελληνικήν αναγέννησιν

Το κεί­με­νο του Πε­ρι­κλή Γιαν­νό­που­λου,  που δη­μο­σιεύ­τη­κε στην  ε­φημ. “Α­κρό­πο­λις” 11, 13 Μαρ­τ. 1903, πι­στεύ­ου­με πως δια­τη­ρεί δυ­στυ­χώς ό­λη του την ε­πι­και­ρό­τη­τα, 114 χρό­νια με­τά τη δη­μο­σί­ευ­σή του, και ταυ­τό­χρο­να εί­ναι έ­να υ­πέ­ρο­χο κεί­με­νο που α­ξί­ζει να δια­βά­σου­με και πά­λι.

Συγγραφέας: 13 Αυγούστου 2017 1 Σχόλιο Άρδην τ.14-15, Περιοδικό Άρδην
Aναζητώντας τη σύνθεση: Μια αναδρομή πέντε δεκαετιών

Aναζητώντας τη σύνθεση: Μια αναδρομή πέντε δεκαετιών

Η «Κίνηση Πολιτών Άρδην» περιλαμβάνει παλαιά και νέα μέλη, αλλά έχει ενσωματωμένη, στην ιστορική της μνήμη και τα κείμενά της, μια μακρά ιστορία που φτάνει σχεδόν τις πέντε δεκαετίες: από το κίνημα του 1-1-4, στα 1963, μέχρι τους Αγανακτισμένους της πλατείας Συντάγματος, το 2011 […]

Συγγραφέας: 11 Αυγούστου 2017 6 Σχόλια Uncategorized, Άρδην τ. 91, Περιοδικό Άρδην
elGreek
elGreek