Οικονομία

Μια κρίση μακράς διάρκειας (Α’ Μέρος)

του Γ. Καραμπελιά, από το Άρδην τ. 71, Αύγουστος-Οκτωβριος 2008 Στην Ελλάδα όλοι διαπιστώνουμε πως έχουμε εισέλθει σε μια πολυεπίπεδη κρίση –οικονομική, πολιτισμική, πολιτική.Αυτή η κρίση «συντονίζεται» σεισμικά με την αμερικανική οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα όχι μόνο να επιδεινώνεται το άμεσο οικονομικό περιβάλλον της χώρας, αλλά και να ενισχύονται τα φαινόμενα μιας δομικής κρίσης προσανατολισμού.Τα χαρακτηριστικά της παγκόσμιας κρίσηςΑς ξεκινήσουμε[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 7 Οκτωβρίου 2008 1 Σχόλιο Άρδην τ. 71, Οικονομία

Χημικές βιομηχανίες Βορείου Ελλάδος: Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου

του Θ. Τζίουμπα, από το Άρδην τ. 58, Μάρτιος-Απρίλιος 2006 «….Τίποτα δεν γίνεται χωρίς τηνεργασίαν, η οποία είναι ο κύριος και πρωταρχικός παράγων της ζωής, όχι μόνον διότι δημιουργεί και δίδει περιεχόμενον εις την ζωήν, αλλά και διότι εξαγνίζει.Η τιμιότης είναι το απαραίτητον πλαίσιον της εργασίας και της ζωής. Είναι τόσον πολύτιμος και απαραίτητος, ώστε η συμμόρφωσις προς αυτήν πρέπει[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 13 Απριλίου 2006 0 Σχόλια Άρδην τ.58, Οικονομία

Για έναν κόσμο με λιγότερα αγαθά και περισσότερες σχέσεις

του Ζ. Μποβέ, από το Άρδην τ. 54, Ιούνιος – Ιούλιος 2005 Στις 7 Ιουνίου, μια ασυνήθιστη πορεία ξεκίνησε από τη Λυόν της Γαλλίας, κατευθυνόμενη προς τη Νιέβρ, όπου προβλέπεται να καταλήξει στις 3 Ιουλίου, με στόχο να ζητήσει την κατάργηση του γαλλικού Γκραν Πρι της Φόρμουλα 1, που «παροξύνει τη ρύπανση και σπαταλά τους φυσικούς πόρους». Η πορεία αυτή[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 20 Ιουλίου 2005 0 Σχόλια Άρδην τ. 54, Οικονομία

Τα προοίμια της κρίσης

από το Άρδην τ. 42, Ιούνιος 2003 Το κλεί­σι­μο της Palco ήρ­θε να θυ­μί­σει στα ΜΜΕ και τους πο­λι­τι­κούς –για­τί οι πο­λί­τες το γνώ­ρι­ζαν ή­δη– την κρί­ση που, έρ­πο­ντας, ε­πε­κτεί­νε­ται σε ο­λό­κλη­ρη την ελ­λη­νι­κή οι­κο­νο­μί­α. Οι α­νη­συ­χη­τι­κές ει­δή­σεις ξαφ­νι­κά αρ­χί­ζουν να πέ­φτουν σω­ρη­δόν, οι ε­ξα­γω­γές μειώ­νο­νται διαρ­κώς, ο πλη­θω­ρι­σμός α­νε­βαί­νει, οι πτω­χεύ­σεις πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται και οι ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες μι­λούν για δι­πλα­σια­σμό της[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 3 Ιουνίου 2003 0 Σχόλια Άρδην τ. 42, Οικονομία
elGreek
elGreek