Αρχική » Η συμφωνία για διαγραφή μέρους του Δημοσίου Χρέους

Η συμφωνία για διαγραφή μέρους του Δημοσίου Χρέους

από admin

του Α. Κλάρα

από την εφημερίδα Ρήξη φ.79

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή), το ΑΕΠ της χώρας μας σε τρέχουσες τιμές για τα έτη 2007-2010 διαμορφώθηκε όπως παρακάτω, ενώ οι εκτιμήσεις (βάσει του προσχεδίου του Προϋπολογισμού για το 2012) για το ΑΕΠ προβλέπουν αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης τόσο για το 2011 όσο και για το 2012. Ωστόσο η κατοχική κυβέρνηση επιμένει για θετικό πλεόνασμα το 1ο τρίμηνο του 2012, όταν το ίδιο το ΔΝΤ σε πρόσφατη έκθεσή του αναθεώρησε προς το χειρότερο την εκτίμησή του για ύφεση 3,5% το 2011 και 2,5% το 2012.

2007

2008

2009

2010

2011 (εκτιμ.)

2012 (εκτιμ.)

ΑΕΠ (σε δισ. € και σε τρ. Τιμές)

222,7

232,9

231,6

227,3

220,3

215,3

Ετ. Ρυθμός Μεταβ. (%)

3%

-0,2%

-3,2%

-3,5%

-3,08%

-2,27%

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ σε δισ. € και σε τρ. Τιμές)

239,3

263,1

299,5

329,3

356,5

371,9

Σχέση Χρέους/ΑΕΠ

107,4%

113,0%

129,3%

144,9%

161,8%

172,7%

Ας έρθουμε τώρα στην συμφωνία απομείωσης ενός μέρους του Δημοσίου Χρέους που συμφωνήθηκε στην σύνοδο της Ευρωζώνης που έλαβε χώρα το διήμερο 26-27 Οκτωβρίου. Αυτήν τη στιγμή το δημόσιο χρέος ανέρχεται σε 360,2 δισ. €. Συμφωνήθηκε η απομείωση κατά 50% σε τμήμα χρέους ύψους 203,5 δισ. € το οποίο αντιστοιχεί σε διαγραφή ύψους 103,10 δισ. €. Ωστόσο το αντάλλαγμα για αυτήν την διαγραφή είναι ένα δάνειο ύψους 130 δισ. €. Τα 100 δισ. € θα είναι ένα αντάλλαγμα τόσο σε μετρητά, όσο και σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου (με όρους που θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, το οποίο ευνοεί τον πιστωτή), οι οποίοι θα αντικαταστήσουν αντίστοιχους τίτλους, που λήγουν το 2035, με στόχο το δημόσιο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ το 2020 να βρίσκεται στο 120%. Άλλα 30 δισ. € θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των ζημιών και την επανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν στην κατοχή τους ελληνικά ομόλογα.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ – ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΔΙΜΕΡΗ ΔΑΝΕΙΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ (ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΑΙΟΣ 2010) 53 δισ. € ΟΧΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ
ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΔΝΤ (ΜΕ ΤΗΝ 6Η ΔΟΣΗ) 20 δισ. € ΟΧΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤ 50 δισ. € ΟΧΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ 13 δισ. € ΟΧΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ ΟΜΟΛΟΓΑ 18 δισ. € ΟΧΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 47,7 δισ. € ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 50% 23,85 δισ. €
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 24 δισ. € ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 50% 12 δισ. €
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 2,5 δισ. € ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 50% 1,25 δισ. €
ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 132 δισ. € ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 50% 66 δισ. €
ΣΥΝΟΛΟ 360,2 δισ. € 103,10 δισ. €

Αν λάβουμε υπόψη μας τον παραπάνω πίνακα και αθροίσουμε στο υφιστάμενο δημόσιο χρέος τον νέο δανεισμό, ο οποίος εκτιμάμε ότι θα εκταμιευθεί εντός του Ιανουαρίου του 2012, τότε μιλάμε για ένα χρέος ύψους 490,2 δισ. € και η σχέση του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ διαμορφώνεται σε 228%.

Ας έρθουμε στην επανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών λόγω του γεγονότος ότι κατέχουν στα χαρτοφυλάκια τους ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.

Έξι τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ (15 δισ. € χαρτοφυλάκιο ομολόγων), ΠΕΙΡΑΙΩΣ (8 δισ. € χαρτοφυλάκιο ομολόγων), ΑΓΡΟΤΙΚΗ (5,2 δισ. € χαρτοφυλάκιο ομολόγων), ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (5,4 δισ. € χαρτοφυλάκιο ομολόγων), ALPHA BANK (5,4 δισ. € χαρτοφυλάκιο ομολόγων) και EUROBANK (8,7 δισ. € χαρτοφυλάκιο ομολόγων) κατέχουν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας 47,7 δισ. €.  Η απομείωση κατά 50% θα οδηγήσει στην καταγραφή ζημιών ύψους 20 δισ. €, ενώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι παραπάνω τράπεζες θα υποχρεωθούν στην καταγραφή επιπλέον ζημιών ύψους 10 δισ. € λόγω των ελέγχων που διενεργεί ο οίκος Μπλάκροκ στα δανειακά τους χαρτοφυλάκια κατόπιν απαίτησης τόσο της Τράπεζας της Ελλάδος όσο και της Τρόικας. Στο 1ο εξάμηνο του 2011 οι παραπάνω τράπεζες κατέγραψαν ζημιές ύψους 6,1 δισ. € καθώς προχώρησαν σε απομείωση κατά 21% του χαρτοφυλακίου τους σε ελληνικά ομόλογα. Επομένως οι Ελληνικές Τράπεζες για να διαθέτουν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 9% (ίδια κεφάλαια προς σταθμισμένο μέσο ενεργητικό) κατόπιν απαίτησης της Ευρωπαικής Ένωσης Τραπεζών ως το 1ο εξάμηνο του 2012 θα χρειασθούν κεφάλαια ύψους 20-24 δισ. €. Βάσει της πρόσφατης συμφωνίας της Ευρωζώνης 26-27 Οκτωβρίου 2011, οι τράπεζες θα πρέπει πρώτα να στραφούν στους μετόχους τους διενεργώντας αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου, και αν δεν καταστεί εφικτό να ενταχθούν στο Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Εναλλακτικά αν πάλι δεν καταφέρουν να ενισχυθούν κεφαλαιακά, τότε θα προσφύγουν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.

Η ένταξη στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το ολοκληρωτικό ξεπούλημα της ελληνικής οικονομίας.

Τον Ιούνιο του 2010, η κατοχική κυβέρνηση προχώρησε στην ίδρυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στα πλαίσια της δανειακής σύμβασης ύψους 110 δισ. € (ΜΝΗΜΟΝΙΟ). Τον Ιούλιο του 2011 δόθηκαν σημαντικές αρμοδιότητες στην Τράπεζα της Ελλάδος και ταυτόχρονα, ενώ πριν, αν κάποια τράπεζα ελάμβανε ενίσχυση από το ταμείο ως αντάλλαγμα  θα εκδίδονταν προνομιούχες μετοχές οι οποίες θα ανήκαν στο δημόσιο και οι μέτοχοι θα τις επέστρεφαν πίσω εντός δύο ετών, άλλαξε η εν λόγω διάταξη, η οποία τώρα βπροβλέπει την έκδοση κοινών μετοχών, οι οποίες θα ανήκουν στο δημόσιο. Αν μια τράπεζα προσφύγει στο ταμείο για ενίσχυση των κεφαλαίων της, η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνει να ορίσει το Δ.Σ. Εκδίδονται κοινές μετοχές που περιέρχονται στο ταμείο, το οποίο με την σειρά του ελέγχει μετοχικά την τράπεζα για διάστημα δύο ετών. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει το δικαίωμα, κατά την υπαγωγή μιας τράπεζας στο ταμείο, να προβεί σε σημαντική αναδιάρθρωση όπως: Να προχωρήσει σε εκκαθάριση του δανειακού χαρτοφυλακίου, τεμαχίζοντας την τράπεζα σε δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι να έχει δάνεια προβληματικά χαμηλής εξασφάλισης και το άλλο κομμάτι να περιλαμβάνει δανειακό χαρτοφυλάκιο υψηλής εξασφάλισης. Τότε η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να οδηγήσει το χαμηλής ποιότητας δανειακό χαρτοφυλάκιο σε μια τράπεζα υπό καθεστώς εκκαθάρισης, ενώ το υψηλής ποιότητας δανειακό χαρτοφυλάκιο μεταβιβάζεται σε μια νέα τράπεζα η οποία λαμβάνει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος υπό την προϋπόθεση ότι μετά από δύο έτη θα μπορεί να ρευστοποιηθεί μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού σε κάποιον ιδιώτη. Σημειώνουμε εδώ ότι τα στοιχεία του ενεργητικού (κυρίως οι καταθέσεις) είναι πλήρως διασφαλισμένες. Επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να προχωρήσει και στην συγχώνευση τραπεζών που έχουν ενταχθεί στο ταμείο.

Μέσα από την διαδικασία αυτή, οι ελληνικές τράπεζες οδηγούνται στον αφελληνισμό τους, ενώ ανοίγει μια τεράστια κερκόπορτα για τις εγχώριες ελληνικές επιχειρήσεις (ΔΕΗ, ΤΙΤΑΝ, ΟΣΕ, ΑΛΟΥΜΥΛ, ΕΛΠΕ, ΒΑΡΥΤΙΝΗ, ΣΙΔΕΝΟΡ, ΧΑΛΚΟΡ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΑΒΑΞ, JUMBO, EVEREST, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ΙΟΝ, ΜΑΣΟΥΤΗΣ) που έχουν σημαντικό δανεισμό από τις εγχώριες τράπεζες, να βρεθούν αύριο μεθαύριο με πιστωτές διαφορετικούς, είτε μια γερμανική είτε μια γαλλική τράπεζα. Επιπλέον, οι όποιες αναδιαρθρώσεις θα περιλαμβάνουν σημαντικές περικοπές στο λειτουργικό κόστος, με περικοπές στα δίκτυα μέσω διακοπής λειτουργίας σημείων πώλησης (εκτιμάται ότι σε πρώτη φάση οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν σε κλείσιμο 150-200 καταστημάτων η κάθε μια περίπου 1.500 σημεία πώλησης) ενώ ως προς τον αριθμό των εργαζομένων, από τις 65.000 που απασχολούνται στον κλάδο, σε πρώτη φάση θα μπορούσαν οι ελληνικές τράπεζες να προχωρήσουν σε μείωση του παραπάνω αριθμού κατά 10.000. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάθε επικαιροποίηση του Μνημονίου, η τρόικα πιέζει για μείωση του λειτουργικού κόστους στις τράπεζες κατά 10%-20%. Στην ουσία, η ιδιότυπη κρατικοποίηση των εγχώριων τραπεζών μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει σαν στόχο την δημιουργία φιλέτων που θα πωληθούν σε ακόμη πιο εξευτελιστικές τιμές σε ιδιώτες απαλλαγμένες από πλεονάζον προσωπικό και προβληματικά δανειακά χαρτοφυλάκια. Επιπλέον, καθώς οι εγχώριες τράπεζες έχουν χρηματοδοτήσει σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις με εγχώρια και διεθνή παρουσία, μέσω του Ταμείου δίνεται η δυνατότητα σε αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα να καταστούν οι μελλοντικοί πιστωτές τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τον μετοχικό τους έλεγχο όσο και για την φυσιογνωμία τους. Έτσι οι δανειστές μας, μέσω του παραπάνω Ταμείου έχουν την δυνατότητα να αλώσουν επιχειρηματικά κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας, κάνοντας πραγματικότητα το όραμα του νέου Τσολάκογλου, να καταστεί η πατρίδα μας η ΙΝΔΙΑ του Νότου της Ευρώπης.

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ