Αρχική » Ταμιείον Θράκης

Ταμιείον Θράκης

από Άρδην - Ρήξη

από το Άρδην τ. 12, Φεβρουάριος-Μάρτιος 1998

ΤΑΜΙΕΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου µη κερδοσκοπικό

Έτος Ιδρύσεως 1994

ΤΙ είναι το ΤΑΜΙΕΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ

Το ΤΑΜΙΕΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ δηµιουργήθηκε από Έλληνες ακαδημαϊκούς, επιστήµονες, συγγραφείς, επιχειρηµατίες Και άλλα σημαίνοντα πρόσωπα που ζουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που έχει ως σκοπό την ανάδειξη Και την κατοχύρωση του ρόλου Και της σηµασίας του Ελληνισμού Και της θράκης ειδικότερα, στα πλαίσια της πολιτιστικής και Οἰκονοµικής παρουσίας της Ενωμένης Ευρώπης στα Βαλκάνια και στις Παρευξείνιες Χώρες, µέσα από τις προϋποθέσεις της Ελληνικής πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ιδιαίτερα δε το ΤΑΜΙΕΙΟΝ ΘΡΛΚΗΣ αποσκοπεί στη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών, ώστε η Βόρεια Ελλάδα και η θράκη ειδικότερα να αναδειχθούν σε γέφυρα πολιτιστικής και οικονοµικής σύζευξης της Ενωμένης Ευρώπης µε τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή.

Οι στόχοι του ΤΑΜΙΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ αφορούν τοµείς όπως, Πολιτισμός, Έρευνα, Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Διασυνοριακή συνεργασία και ανάμεσα στα άλλα έχει πραγµατοποιήσει τα εξής:

1. Οργάνωση µαθηµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας για µουσουλµάνους της θράκης. Επιστήμονες του Δ.Π.Θ., συνειδητοποίησαν πριν πέντε χρόνια την εθνική ανάγκη άρσης της Κοινωνικής και πολιτιστικής απομόνωσης των µειογοτικών πληθυσμών στη θράκη, µέσω της μόρφωσης. Πρωτοτύπησαν έτσι δημιουργώντας στην Ξάνθη το Φροντιστήριο Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Φ.Ε.Δ.) για το ξεκίνηµα και το συντονισμό του οποίου συνέβαλαν ουσιαστικά το ΤΑΜΙΕΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ και το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο θράκης (Π.Λ.ΚΕ.ΘΡΑ.). Το πρόγραµµα χαίρει καθολικής αποδοχής και εκτιµήσεως από το μουσουλµανικό κόσµο, διενεργείται στην πόλη της Ξάνθης Και σε τέσσερα μεγάλα χωριά της ορεινής περιοχής και συµμετέχουν σε αυτό περίπου 500 µουσουλµάνοι µαθητές,

Σήµερα το πρόγραµµα το έχει αναλάβει η πολιτεία µέσω του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητος (Ε.Ι.Ν.), αλλά το ΤΑΜΙΕΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ και το Π.Α.ΚΕ.ΘΡΑ. στέκονται συνεχώς αρωγοί µε κάθε δυνατή στήριξη.

Αξίζει εδώ να µνηµονευτεί η ουσιαστική συμβολή του Δήμου Ξάνθης και του Δ’ Σώματος Στρατού.

2. Κέντρο Χάους-Πολυπλοκότητας

Το ΤΑΜΙΕΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ οργάνωσε θερινά σχολεία Και επιστημονικά συνέὅρια στην επιστήµη της Πολυπλοκότητας Και του Χάους, Καλλιεργώντας την Ιδέα δημιουργίας στη θράκη Διεθνούς κέντρου για την Πολυπλοκότητα Και το Χάος, την οποία στη συγέχεια υιοθέτησε το ΥΠ.Ε.Π.Θ., ιδρύοντας το Κέντρο αυτό.

8. Φιλοξενία νέων Σαρακατσάνων στα Άβδηρα

Το Καλοκαίρι του 1996 µε στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων οµάδων ελληγικών εκτός συνόρων µε την Ελλάδα και τη στήριξη του φρονήµατός τους, φιλοξενήθηκαν στα Άβδηρα 147 νέοι Σαρακατσάνοι από τη Βουλγαρία. Μεγάλη προσπάθεια Καταβλήθηκε για τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας και έτυχαν ειδικών µαθηµάτων για την ιστορία και τον πολιτισμό.

4. Αντάμωμα Σαρακατσάνων στο Sliven της Βουλγαρίας

Ὑπάρχουν συμπατριώτες µας, που ᾱγωνίζονται εκτός συνόρων, στους τόπους διαµονής τους, να διασώσουν τη γλώσσα, τα έθιµα, τα ήθη και το φρόνηµά τους. Ευαίσθητο το ΤΑΜΙΕΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ σε θέµατα βαλκανικού ομογενειακού Ελληνισμού, ενίσχυσε οικονομικά το αντάµωμα για το 1996 των απανταχού Σαρακατσαναίων στο ΦΙίνΕῃ της Βουλγαρίας.

5. Πολιτιστική κατασκήνωση για µαθητές Κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων της θράκης

Ἡ θράκη, πολυπολιτισµικός χώρος, όπου διαβιούν µαζί µε τους χριστιανούς και οµάδες µειονοτικές, είναι και µπορεί περισσότερο ν᾿ αναδειχθεί σε τόπο δημιουργικής και ειρηνικής συµβίωσης.

Ἡ δυναμική και οἱ προὐποθέσεις αυτής της σύνθεσης, περίτρανα απεδείχθησαν στην κατασκήνωση που λειτούργησε στη Ν. Φώκαια Χαλκιδικής το Σεπτέμβριο του 1996, όπου φιλοξενήθηκαν Πομάκοι, Τσιγγάνοι και Πόντιοί παλιννοστούντες µαθητές της θράκης.

Μαθήματα γλώσσας, ιστορίας, πολιτισµού Και Καλλιέργειας των μαθητών στον αθλητισμό και τη μουσική, ήταν το απαραίτητο συμπλήρωμα στο κλασσικό κατασκηνωτικό πρόγραµµα.

8. Οργάνωση διηµερίδας µε θέµα τα πεπραγμένα στη θράκη την τελειταία πενταετία

Το Σάββατο 29 Και την Κυριακή 30. Νο

εμβρίου 1997, οργανώθηκε από το ΤΑΜΙΕΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ σε συνεργασία µε το Ὑπουργείο Τύπου Και Μ.Μ.Ε. διηµερίδα µε τίτλο “ΘΡΑΚΗ-ΒΛΛΚΛΝΙΛ, 2000 μ.Χ.”, µε στόχο την παρουσίαση των πεπραγμένων στην περιοχή. Τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά και το συντονισμό των μελλοντικών δράσεων µέσω ενός συνολικού σχεδιασμού. Στη διηµερίδα, οι εργασίες της οποίας έλαβαν χώρα στην Ξάνθη, στις Σάπες Και στην Αλεξανδρούπολη καλύπτοντας έτσι Και τους τρεις νομούς της θράκης, συμμετείχαν εκπρόσυποι του πολιτικού κόσμου, πανεπιστηµιακοί, επιχειρηματίες και τοπικοί παράγοντες. Ένας σημαντικός αριθµός εισηγήσεων περιλαμβάνονται στο αφιέρωµα του Άρδην.

Μελλοντικός σχεδιασμός έργων

Ανάμεσα σε άλλα:

α.. Δημιουργία µεικτής θεατρικής 0µάδας αποτελούµενης από Χριστιαγούς και Μουσουλμάνους (Πομάκους, Τσιγγάνους, Τουρκογενείς).

β. Εκπαίδευση δασκάλων προερχόµενων από την ομογένεια των Βαλκανικών και Παρευξεινίων χωρών, για τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας στις εκεί κοινότητες.

γ.. Στην ἴδια κατεύθυνση, εγκατάσταση κατά τόπους Ηλεκτρονικών Ύπολογιστών µε πακέτα πολυμέσων για την Ελληνική γλώσσα Και άλλα συναφῄ θέµατα πολιτισμού.

δ. Πολιτιστικές-μορφωτικές κατασκηνώσεις για παιδιά προερχόμενα από κοινωνικά αποκλεισµέγες οµάδες της θράκης.

ε. Πολιτιστικές-μορφωτικές κατασκηνώσεις για παιδιά προερχόμενα από την Ελληνική ομογένεια (Βαλκάνια, Παρευξείνιες χώρες, υπόλοιπη Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία).

στ. Φιλοξενία στη θράκη αριστούχων αποφοίτων Λυκείου προερχοµένων απ᾿ όλη την Ελλάδα.

ζ. Δημιουργία αθλητικών οµάδων στην ορεινή περιοχή.

η. Δημιουργία πολιτιστικού χωριού στη θράκη µε την ανέγερση κατάλληλων εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία νέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, µε σκοπό την ανάδειξη της θράκης σε “σχολείο” Ελληνικού πολιτισμού.

ϐ. Δημιουργία ΄ ραδιοτηλεοπτικού σταθµού για τη μετάδοση πολιτιστικών εκπομπών στις Βαλκανικές γλώσσες

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ