Αρχική » Εκδήλωση: “Να τσακιστεί η Χρυσή Αυγή” (βίντεο)

Εκδήλωση: “Να τσακιστεί η Χρυσή Αυγή” (βίντεο)

από admin

Η Κίνηση Πολιτών Άρδην διοργανώνει την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου στις 19:30 εκδήλωση με θέμα: “Να τσακιστεί η Χρυσή Αυγή, να αντιμετωπιστεί εδώ και τώρα ως εγκληματική οργάνωση”. Για το θέμα θα μιλήσουν οι: Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας – ΚΠ Άρδην, Παναγιώτης Λαφαζάνης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Νότης Μαριάς, βουλευτής ΑΝΕΛ και ο Νίκος Ξυδάκης, δημοσιογράφος. Συντονιστής Γιάννης Ξένος, Κίνηση Πολιτών Άρδην. Στον χώρο του Άρδην, Ξενοφώντος 4, 6ος όροφος, στην πλατεία Συντάγματος.

ΣΧΕΤΙΚΑ

1 ΣΧΟΛΙΟ

Άπόστολος Κατσιούλης 30 Σεπτεμβρίου 2013 - 00:22

Μέ μεγάλη προσοχή καί ένδιαφέρον άκουσα όλες τίς είσηγήσεις καί τήν συζήτηση. Ένδιαφέρουσες απόψεις!
Στά λεχθέντα έχω νά κάνω τίς έξής παρατγηρήσεις:
Τά διαφορετικά στόν κόσμο Έθνη ύπάρχουν, σάν άνεξάρτητες οντότητες, γιατί οί φτωχοί και έξαθλιωμένοι έργαζόμενοι, ύπό τόν όποιο κατακτητή, θά έχαναν τά πάντα! ‘Η ύπαρξη τών Έθνών είναι άποτέλεσμα τής διαρκούς πάλης τών λαών. Τό πιό άπλό παράδειγμα είναι ή τρέχουσα κρίσι: οί έχοντες καί κατέχοντες καπιταλίστες, έστειλαν τίς καταθέσεις τους σέ άσφαλείς Τράπεζες, ενώ ό έργαζόμενος πού ζούσε από τό μεροκάματο, τί μπορούσε νά κάνει;
Έξυπακούεται, λοιπόν, ότι γιά τό πατριωτικό,εθνικό συμφέρον παλεύει μόνον αύτός πού θέλει νά προστατέψει τά ούσιαστικά συμφέροντα τού έργαζόμενου λαού καί όχι τών καπιταλιστών. ‘Οπότε οί ΧΑγίτες ούσιαστικά επιδιώκουν τήν προστασία τών καπιταλιστών ένάντια στόν έργαζόμενο λαό. Καί, έπειδή σέ περιόδους πολέμων καί συστημικών κρίσεων οί κοινωνικές άντιθέσεις όξύνονται έτσι ώστε τά διάφορα ίδεολογήματα νά μήν αρκούν να κρύψουν τούς καταπιεστές, δημιουργούν σχήματα τέτοια πού -σάν τήν ΧΑ- νά θολώνουν τά νερά καί δέν φαίνεται ή ληστρική καί άντεθνική πρακτική τους.
Παράλληλα, θά ήθελα νά ρωτήσω:
πώς είναι δυνατή ή όποιαδήποτε παραγωγή καί άνάπτυξη, μέσα στό στενό Κορσέ, τού Εύρώ;
Τό ΚΚΕ, στό θέμα αύτό, δέν έχει καθόλου άδικο.
Καί, γιατί δέν βάζει κανένας τό πολύ άπλοικό θὲμα στήν ήμερήσια διάταξη:
τήν Εύρώπη πού δηγμιούργησαν οί καπιταλίστες άπέτυχε παταγωδώς. Άρα οί λαοί τής Εύρώπης καλούνται νά δημιουργήσουν τήν Εύρώπη τών λαών της!!.
Γιατί καμία Άριστερά -σέ πανευρωπαϊκή κλίμακα- δέν βάζει τέτοιο ζήτημα;
Απόστολος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ