Αρχική » Το «Νόησις» ανοιχτό!

Το «Νόησις» ανοιχτό!

από Άρδην - Ρήξη

noisis

Να κρατήσουμε το «Νόησις» ανοιχτό!

Όσοι έχουν επαφή με την Θεσσαλονίκη, αλλά και ευρύτερα με την Βόρειο Ελλάδα, γνωρίζουν την καταπληκτική δουλειά που έχει κάνει το Ίδρυμα Νόησις, το οποίο βρίσκεται στην Ανατολική Περιφέρεια της πόλης. Εδώ και μερικά χρόνια, αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα λειτουργίας καθώς έχει μπει στο «στόχαστρο» της πολιτικής λιτότητας και περικοπών. Πριν από μία ημέρα, ο Θανάσης Κοντονικολάου, γενικός διευθυντής του Νόησις απηύθυνε άλλη μια επιστολή-έκκληση για την σωτηρία του ιδρύματος. Την αναδημοσιεύουμε αυτούσια, με την ελπίδα να συμβάλουμε κι εμείς από την πλευρά μας στην κινητοποιήση της ελληνικής κοινής γνώμης υπέρ της διάσωσης του Ιδρύματος (ardin-rixi.gr)

Διαβάστε για τις καταπληκτικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητας του Νόησις εδώ

Το ΝΟΗΣΙΣ, όπως ονομάστηκε για να παραπέμπει στη διεργασία της λογικής, συνεχίζει να εκπλήσσει θετικά, εντυπωσιάζοντας τους επισκέπτες του, όχι όμως την Πολιτεία. Όσο περισσότερα ακούγονται από την Πολιτεία για την αναγκαιότητα της γνώσης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας τόσο λιγότερο δείχνει να ενδιαφέρεται για την επιβίωση των θεσμών που τις υπηρετούν. Σαν να το κάνει επίτηδες.

Στα 10 χρόνια λειτουργίας του έχει καταφέρει, παρά τα προβλήματά του, να αποτελεί σήμερα το κορυφαίο τεχνολογικό κέντρο της Ν.Α Ευρώπης, έχοντας παρουσιάσει πλήθος δράσεων και δραστηριοτήτων, συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο και έχοντας δεχτεί πάνω από 1.600.000 επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Περίπου 1.000.000 μαθητές το έχουν επισκεφθεί και έχει συνεργαστεί με πλήθος σπουδαίων επιστημόνων και καλλιτεχνών. Η ποικιλία των εκπαιδευτικών του δράσεων προσφέρει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να κατανοήσει τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας και να διευρύνει το επίπεδο των γνώσεών του. Το ΝΟΗΣΙΣ είναι μια νησίδα αριστείας για τη χώρα, εθνικό κεφάλαιο και πολιτιστική κληρονομιά για τη γενιά του μέλλοντος. Παράλληλα, συμβάλλει καταλυτικά ως σημαντικός παράγοντας και πόλος έλξης στην ανάδειξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.

Το ΝΟΗΣΙΣ είναι Ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το Διοικητικό του Συμβούλιο ορίζεται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με συστάσεις από το Υπουργείο Παιδείας και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, που αποτελεί και την εποπτεύουσα αρχή του. Ο φορέας επιδεικνύει παγκόσμια επίδοση αυτοχρηματοδότησης σε ποσοστό 77% του προϋπολογισμού του. Διευκρινίζεται ακόμη πως δεν έχει λάβει καμία τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Το Κράτος ωστόσο,  παρά τις υποσχέσεις και δεσμεύσεις, οδηγεί δυστυχώς το ΝΟΗΣΙΣ σε συστηματική απαξίωση και δεν αντιλαμβάνεται στο ελάχιστο τη σημασία και την προσφορά του στη χώρα και την κοινωνία. Λυπηρό, αλλά είναι η πραγματικότητα. Μέχρι σήμερα, παρά το πλήθος των επιστολών και των τηλεφωνικών επαφών με τα αρμόδια Υπουργεία, δεν υπάρχει μέριμνα για τον ορισμό Διοικητικού Συμβούλιου του Ιδρύματος. Δυστυχώς, η εκκρεμότητα αυτή υφίσταται για περισσότερο από ένα χρόνο. Παράδοξα, η Πολιτεία αντί να στέκεται αρωγός και να στηρίζει διοικητικά και οικονομικά αυτό το μοναδικό για το έργο του Ίδρυμα, πράττει ακριβώς τα αντίθετα. Αποτελεί δε παγκόσμια πρωτοτυπία και καινοτομία η ένταξη του φορέα που αποτελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό σε καθεστώς ΔΕΚΟ με την απαίτηση από το Κράτος το ΝΟΗΣΙΣ να έχει ισοσκελισμένο και κερδοφόρο προϋπολογισμό χωρίς να επιδοτείται ή να στηρίζεται οικονομικά.

Η οικονομική εικόνα σήμερα του Ιδρύματος αποτυπώνεται ως εξής:

Α. Οι οφειλές και απλήρωτες υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευτεί σε βάθος δεκαετίας ανέρχονται πλέον των 1.400.000 Ευρώ και αφορούν τις γηγενείς οφειλές από ίδια έσοδα και έξοδα εξαιρουμένων των δαπανών από συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Β. Ποσό ύψους 514.000 Ευρώ που αφορά την έγγραφη δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τις 31/12/2011 δεν έχει δοθεί.

Γ. Ο φορέας καταγράφει ετήσιο έλλειμμα λιγότερο από 25% του προϋπολογισμού του. Επισημαίνουμε, όμως, ότι το έλλειμμα αυτό δεν αποτυπώνει το πραγματικό έλλειμμα λειτουργίας του δεδομένου ότι σήμερα υπάρχει ελλιπής συντήρηση, έλλειψη κύριων αναγκών σε προσωπικό, διακοπή λειτουργίας λόγω μη δυνατότητας επισκευών σε πρωτογενή και δευτερογενή εξοπλισμό, συνεπεία της ανάγκης επιβίωσης με τις υπάρχουσες συνθήκες χρηματοδότησης και πόρων. Δεν υπάρχει καθόλου οξυγόνο για ανάπτυξη και ίδιες επενδύσεις, το οποίο αναζητείται, με σχετική επιτυχία εκτιμούμε, από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και χορηγίες.

Δ. Οι φοροασφαλιστικές υποχρεώσεις είναι τακτοποιημένες μέχρι 30/04/2015 και η μισθοδοσία του προσωπικού έναντι της μισθοδοσίας Μαΐου 2015.

Ε. Η μισθοδοσία του προσωπικού (σύνολο 23 άτομα) ανέρχεται σε 570.000 Ευρώ ετησίως, ήδη είναι καθυστερημένη από το Μάιο και δεν θα υπάρξει καμιά δυνατότητα για κάλυψή της τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Το Ίδρυμα επίσης, προκειμένου να καταφέρει να λειτουργεί, εκτελεί δαπάνες και πληρωμές ζωτικής σημασίας για την βιωσιμότητα του, χωρίς να έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Άμεσο πλέον κίνδυνο για τη διακοπή της λειτουργίας του ΝΟΗΣΙΣ, αποτελεί και η οφειλή προς τη ΔΕΗ Α.Ε. Η ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας θα αποτελέσει, όπως επανειλημμένα έχει αναφερθεί στους αρμόδιους, ταφόπλακα στη δράση και το έργο του και θα έχει αξεπέραστες επιπτώσεις και συνέπειες σε ενδεχόμενη επαναλειτουργία του. Οι καταστροφές σε εξοπλισμό και εκθέματα και οι αποζημιώσεις σε τρίτους, μισθωτές χώρων και προμηθευτές θα είναι ανυπολόγιστες.

Σήμερα απαιτείται πολιτική απόφαση που θα δώσει έστω και προσωρινή λύση στο αδιέξοδο και θα επιτρέψει στο φορέα να συνεχίσει τη λειτουργία του προσεχώς.

Κρίνονται απαραίτητες οι παρακάτω ενέργειες:

1.  Άμεσος ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έκτακτη οικονομική βοήθεια ύψους 300.000€ για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των κύριων αναγκών.

3. Καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 514.000€ για τη διαχείριση και την αποπληρωμή τους μέχρι 31/12/2011.

4. Καταβολή τακτικής επιχορήγησης ύψους 500.000 Ευρώ και θεσμικής αλλαγής του οικονομικού και διοικητικού πλαισίου του φορέα ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία του απαλλαγμένο.

Απευθύνουμε ύστατη έκκληση για τη σωτηρία του Ιδρύματος δεδομένου του αδιεξόδου και της αδυναμίας ομαλής και αξιοπρεπούς λειτουργίας που θα επιφέρει τη μέγιστη ζημία και την απώλεια ενός φορέα που αποτελεί κόσμημα και αξία για την Ελλάδα.

ΣΧΕΤΙΚΑ

5 ΣΧΟΛΙΑ

Αριστοτέλης 24 Ιουλίου 2015 - 23:40

Ψάξτε τη σχέση ΝΟΗΣΙΣ με Αθ. Τσαυτάρη (καθηγητής, θεωρούμενος ως εκπρόσωπος βιοτεχνολογίας/ΓΜΟ στη χώρα μας, επιλογή Θεσσαλονικάρχη Βενιζέλου για υπουργός επί μνημονιακής συγκυβέρνησης 2012-2014), όπως και με χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Μην γράφετε για πράγματα που δεν γνωρίζετε σαν παντογνώστες γιατί εκτίθεστε. Όταν για τα χειροπιαστά που συμβαίνουν δίπλα μας εσείς γράφετε “ανακρίβειες” είτε λόγω άγνοιας, είτε σκοπιμότητας, τότε η αξιοπιστία σας πάει φούντο. Πως να πιστέψουμε τις βαθειές γεωπολιτικές αναλύσεις σας; Κάποτε ρώτησαν έναν ζωγράφο τι είναι το δυσκολώτερο να ζωγραφ’ισει κι εκείνος απάντησε ένα άλογο -που όλοι έχουν δει και ξέρουν- ενώ το πιο εύκολο είναι τα φαντά σματα που κανείς ποτέ δεν έχει δεί. ( Ελπίζω πάλι μην με λογοκρίνετε λόγω “φόρτου εργασίας”…)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Γιώργος Ρακκ. 25 Ιουλίου 2015 - 10:15

Ιδού, στην χημικά καθαρή της μορφή, μια από τις λογικές που ισοπέδωσαν αυτόν τον τόπο. Κάποιοι από το νοησις είχαν σχέση με τον τσαυταρη άρα… το Ίδρυμα πρέπει να κλείσει. Α, έκανε επίσης προγράμματα με χορηγούς μεγάλες επιχειρήσεις και πρέπει να βομβαρδιστει πάραυτα.

Τα μονά ιδρύματα που πρέπει να μείνουν σε αυτόν τον τόπο είναι τα ιδρύματα ταξικής μεροληψίας το Ίδρυμα Πουλαντζά και οι νυχτεγερτικες εκδόσεις Εξαρχείων.

Υ.γ και το Ματαροα που γράφεις στο μέηλ σου έπρεπε να το βουλιάξουμε μαζί με όλους μέσα γιατί το στειλε ο γαλλικός πνευματικός ιμπεριαλισμός.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Γιάνννης 26 Ιουλίου 2015 - 08:32

Καλά το νόησις δεν ήξερε να πάρει δάνεια εκατοντάδων εκκατομυρίων με την εγγύηση του δημοσίου, να βάλει καμια δεκαριά τενόρους μέσα να πούνε το άζαξ ούλτρα και μετά να του χαριστούν αφήνοντάς το να λειτουργεί ακόμα. Τελικά το “Μέγαρο” τίποτε δεν δίδαξε σε κανέναν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Γιάνννης 26 Ιουλίου 2015 - 08:35

εκατομμυρίων ήθελα να γράψω

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
diaxeiristis 29 Ιουλίου 2015 - 09:37

Προσβλητικά σχόλια, όπως έχουμε ξαναγράψει δεν εγκρίνονται. Προσβλητικό σχόλιο προς τον συγγραφέα διαγράφτηκε, όπως και η απάντηση του συγγραφέα. Αγαπητοί σχολιαστές μην μας αναγκάζετε να διαγράφουμε σχόλια, η κριτική σας να είναι εντός των πλαισίων της ευπρέπειας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ