Αρχική » Βιολογικές αγορές: Ώθηση στην απευθείας ανάθεση

Βιολογικές αγορές: Ώθηση στην απευθείας ανάθεση

από Άρδην - Ρήξη

Laiki-Agora.jpg (660×340)

Συνέντευξη του Μαΐστρου Καραμπάση, Πρόεδρου του Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής, στον Νίκο Ντάσιο

Πείτε μας κάποια πράγματα για τον σύλλογό σας: πότε ξεκίνησε; ποιος είναι ο σκοπός του, ποιοι και πόσοι είναι μέλη του; Υπάρχουν αντίστοιχες συλλογικότητες στην υπόλοιπη Ελλάδα;
Ο ΣΥΒΑΑ ιδρύθηκε το 2002 από βιοκαλλιεργητές από όλη την επικράτεια με αρχικό σκοπό την οργάνωση και λειτουργία αγορών βιοκαλλιεργητών στον νομό Αττικής. Μέλη του Συλλόγου είναι βιοκαλλιεργητές επαγγελματίες αγρότες, οι οποίοι παράγουν και πιστοποιούν τα προϊόντα τους σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές των κανονισμών και τις νομοθεσίες ως αυτές ισχύουν σχετικά με τη βιολογική παραγωγή. Στον ΣΥΒΑΑ μέλη μπορούν να γίνουν βιοκαλλιεργητές από όλη την Ελλάδα – αυτή τη στιγμή στον σύλλογο είναι εγγεγραμμένοι 250 βιοκαλλιεργητές-. Επίσης σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καλαμάτα και αλλού υπάρχουν αντίστοιχοι φορείς με ίδιο σκοπό. Το σύνολο των βιοκαλλιεργητών ανά την επικράτεια ξεπερνά τους χίλιους.

Οι αγορές βιολογικών προϊόντων κάνουν πράξη ένα σημαντικό ζητούμενο της ανισορροπίας στον πρωτογενή τομέα: αυτό της υπέρβασης των μεσαζόντων και της απευθείας σχέσης παραγωγού-καταναλωτή. Περιγράψτε μου την έκταση του φαινομένου, τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, όπως π.χ. τη σχέση που αναπτύσσεται με τους καταναλωτές και τη συμβολή σας στην αλλαγή του διατροφικού-καταναλωτικού προτύπου. Ποιες οι δυσκολίες και ποια τα αιτήματά σας προς το κράτος και την Τ.Α, ώστε να υπάρξει περαιτέρω βιώσιμη επέκταση του θεσμού;
Τα οφέλη που προκύπτουν από την απευθείας διάθεση των προϊόντων στους καταναλωτές είναι πολλά. Σημαντικότερα αυτών είναι για μεν τους παραγωγούς η επίτευξη καλύτερων τιμών στο παραγόμενο προϊόν, με γνώμονα την επίτευξη μιας βιώσιμης βιοκαλλιέργειας, για δε τους καταναλωτές, η δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομικότερα και ποιοτικότερα προϊόντα της επιλογής τους. Κατά ομολογία των καταναλωτών, αυτό που κερδίζει την εμπιστοσύνη τους είναι η φρεσκάδα, η διατηρησιμότητα, η γεύση και το άρωμα των προϊόντων που προμηθεύονται από τις αγορές μας. Παράλληλα ο αστός καταναλωτής έχει τη δυνατότητα μέσα από τις αγορές βιοκαλλιεργητών, να έρθει πιο κοντά στη διαδικασία παραγωγής των βιολογικών προϊόντων, να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης με τους Έλληνες βιοκαλλιεργητές. Η ικανοποίηση των παραγωγών έρχεται με την επίσκεψη των καταναλωτών στα κτήματά μας.
Τα βασικά αιτήματα των Συλλόγων ανά την επικράτεια αφορούν κυρίως τη θεσμοθέτηση της λειτουργίας των αγορών βιοκαλλιεργητών, ένα αίτημα το οποίο είναι υψίστης σημασίας για τη συνέχιση της λειτουργίας των αγορών μας και κυρίως της επέκτασης και ανάπτυξης αυτών. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί η πολιτική βούληση για να επιτευχθεί αυτό το τόσο σημαντικό αίτημά μας. Δευτερευόντως, ζητάμε από την πολιτεία να στηρίξει την ελληνική βιοκαλλιέργεια, δίνοντας σε εμάς τη δυνατότητα να παράγουμε ακόμα πιο ποιοτικά, οικονομικότερα και ανταγωνιστικότερα προϊόντα, όπως γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Κλείνοντας τον κύκλο των βασικών μας αιτημάτων, ζητάμε αυστηρότερους ελέγχους και πλήρη διαφάνεια των διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων, καθώς επίσης και τη σωστή διαχείριση των κοινοτικών προγραμμάτων για τη στήριξη της βιολογικής γεωργίας, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή ανάπτυξη και στήριξη αυτών που πραγματικά παράγουν.

Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων, πέρα από την εύλογη συμβολή της στην εξισορρόπηση ανθρώπου–οικοσυστήματος, αποτελεί ένα μοντέλο παραγωγής που περιορίζει την εξάρτηση από τις πολυεθνικές των σπόρων –υβριδίων & μεταλλαγμένων–, των πετροχημικών και των εφοδίων, παράγοντας προϊόντα υψηλής προστιθέμενης και διατροφικής αξίας. Άρα αποτελεί μια σημαντική απάντηση στην πολυεπίπεδη κρίση που μαστίζει τη χώρα μας. Ποια είναι η εξέλιξη του τομέα με όρους πραγματικής παραγωγής, και τι δυνατότητες υπάρχουν για την περαιτέρω ανάπτυξή του, συμβάλλοντας –μεταξύ άλλων– και στην αντιμετώπιση της μεγάλης ανεργίας των νέων, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα;
Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι Έλληνες βιοκαλλιεργητές στέφονται στην αναζήτηση ντόπιων ποικιλιών, αποφεύγοντας την καλλιέργεια υβριδίων, με σκοπό την παραγωγή ποιοτικότερων και συνάμα ανταγωνιστικότερων προϊόντων, τα οποία από αρχαιοτάτων χρόνων εγκλιματίστηκαν στην ελληνική ύπαιθρο.
Αυτό το εγχείρημα μας δίνει τη δυνατότητα να παράγουμε προϊόντα με χαμηλότερο κόστος και παράλληλα να ενισχύουμε τη βιοποικιλότητα του τόπου μας. Θετικό είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε μια ηλικιακή ανανέωση των βιοκαλλιεργητών, το οποίο σημαίνει ότι αρκετοί νέοι στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, στον αστικό ιστό ξεφυτρώνουν όλο και περισσότερα περιβόλια δίνοντας χρώμα, άρωμα και ποιότητα ζωής στον περίγυρό μας.
Για να μπορέσουμε να πούμε ότι βιολογική γεωργία αποτελεί τη λύση στην κρίση έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, καθώς την τελευταία δεκαετία οι πολιτικές που ακολουθούνται στη χώρα μας δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση.

Το κίνημα ΑΡΔΗΝ θέτει ως ορόσημο το 2021 για μια αναγέννηση –ανασυγκρότηση του Ελληνισμού, όρο για τη συλλογική μας επιβίωση τον 21ο αιώνα. Βασική συνιστώσα αυτής της πορείας είναι η αυτόκεντρη και ενδογενής παραγωγή. Στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για τη ριζική μετατροπή του κυρίαρχου μονο-καλλιεργητικού –ενεργοβόρου και ευρωεπιδοτούμενου μοντέλου;
Σύμφωνα με τα όσα ορίζει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι ο μόνος τρόπος για να λυθούν τα προβλήματα που αναφέρετε είναι να κάνουμε πράξη σε μεγαλύτερη κλίμακα αυτό που ορίζεται ως βιολογική παραγωγή.
Συγκαλλιέργειες, βιοποικιλότητα, διατήρηση άγριας πανίδας και άγριας χλωρίδας, ο απόλυτος σεβασμός για τη φύση και τον καταναλωτή είναι τα όπλα που έχουμε στα χέρια μας για να ξεφύγουμε από τον δρόμο των ενεργοβόρων και καταστροφικών τρόπων καλλιέργειας, που τόσο έντονα στηρίχθηκαν με κονδύλια οι επιδοτήσεις τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Η δημιουργία των ζωνών αστικών αγρών θα δώσει στη χώρα μας μιά άλλη παιδεία και μία πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ο χώρος μας στην Ξενοφώντος 4 θα είναι ανοιχτός, συμβάλλοντας επιπρόσθετα στην περαιτέρω ανάδειξη και προβολή των προϊόντων σας στους φίλους μας.

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Αρέσει σε %d bloggers: