Αρχική » “Αργές Πόλεις”

“Αργές Πόλεις”

από Άρδην - Ρήξη

από το Άρδην τ. 61, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2006

Καλωσήρθατε στο Κίνημα των Αργών Πόλεων, ένα δίκτυο κωμοπόλεων και πόλεων αφοσιωμένο στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών τους, ιδίως σε σχέση με διατροφικά ζητήματα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης των Αργών Πόλεων, στο Ορβιέτο τον Οκτώβριο του 1999, ο Δήμαρχος του Γκρέβε, κ. Πάολο Σατουρνίνι εκλέκτηκε συντονιστής του Κινήματος.


Καταστατικός χάρτης του δικτύου
Η ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων βασίζεται, ανάμεσα σε άλλα, στην ικανότητα τους να μοιράζονται και να αναγνωρίζουν ιδιαίτερες μορφές ποιότητας, να δημιουργούν μια δική τους ταυτότητα που να είναι ορατή προς τα έξω και βαθιά βιωμένη εσωτερικά.
Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης προσφέρει, ανάμεσα σε άλλα, μια τεράστια ευκαιρία για ανταλλαγή και διάχυση ιδεών, αλλά ταυτόχρονα τείνει να ισοπεδώνει τις διαφορές και να κρύβει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ξεχωριστών συλλογικοτήτων. Εν ολίγοις, προτείνει μεσοβέζικα μοντέλα που δεν ανήκουν σε κανένα και αναπόφευκτα γεννούν μετριότητα.
Παρόλα αυτά, μια νέα, ανθούσα ανάγκη υπάρχει για εναλλακτικές λύσεις που τείνουν να επιδιώκουν την τελειότητα, όχι απαραίτητα σαν ένα ελιτιστικό φαινόμενο αλλά περισσότερο σαν ένα πολιτιστικό, εντεύθεν οικουμενικό γεγονός της ζωής.
Από εκεί θα ξεκινήσει και η επιτυχία αυτών που επιδιώκουν την ιδιαιτερότητα και μιλούν στον κόσμο για αυτή. Το Κίνημα της Βραδυφαγίας που ανέλαβε να χτίσει την επιτυχία και τη διεθνή ανάπτυξη του στην αξία της ποιότητας ζωής (και πρώτα και καλύτερα της γεύσης), και το Κίνημα των Αργών Πόλεων, που διαχωριζόμενο από αυτή τη δραστηριότητα αποφάσισε να ιδρύσει ένα διεθνές δίκτυο Αργών Πόλεων. Απο δώ και πέρα, τέτοιες πόλεις θα λειτουργούν ως μέσα μεταφοράς κοινών εμπειριών στη βάση ενός κοινού κώδικα απτής και επαληθεύσιμης συμπεριφόρας, αγκαλιάζοντας τα πάντα, από το καλό φαγητό μέχρι την ποιότητα της φιλοξενίας, των υπηρεσιών, των ανέσεων και της ίδιας της αστικής δομής. Στο δε πεδίο του φαγητού και του κρασιού συγκεκριμένα, (οι Πόλεις) θα χρησιμοποιούν τις αρχές του Κινήματος Βραδυφαγίας ως επαρκείς. Οι Αργές Πόλεις θα υπογράψουν μια σειρά από δεσμευτικές αποφάσεις και η συμμόρφωση τους με αυτές θα επαληθεύεται τακτικά και ομοιοτρόπως σε όλες τις πόλεις που έχουν προσχωρήσει στην πρωτοβουλία, σε όλες τις χώρες και όλες τις ηπείρους.


Αργές Πόλεις είναι αυτές που:
1 εφαρμόζουν μια περιβαλλοντική πολιτική, σχεδιασμένη να διατηρεί και να αναπτύσσει τα χαρακτηριστικά τού περιβάλλοντα χώρου και της αστικής δομής.
2 εφαρμόζουν μια πολιτική υποδομών που είναι λειτουργική για την βελτίωση, όχι την κατοχή, της γης.
3 προωθούν τη χρήση των τεχνολογιών για να βελτιώσουν την ποιότητα του περιβάλλοντος και της αστικής δομής.
4 ενισχύουν την παραγωγή και την κατανάλωση βιολογικών τροφίμων, τη χρήση οικολογικών τεχνικών, αποκλείοντας γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, και δύνανται να τοποθετούν, όπου είναι απαραίτητο, μια επιτροπή που να προστατεύει και να αναπτύσσει τα παραδοσιακά προϊόντα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, σε στενή συνεργασία με το πρόγραμμα Κιβωτός Βραδυφαγίας και τις επιμέρους επιτροπές φαγητού και κρασιού.
5 προστατεύουν την αυτόχθονη παραγωγή, που έχει τις ρίζες της στην κουλτούρα και την παράδοση, και συμβάλλει στην ταυτότητα της περιοχής, διατηρώντας τα ήθη και τα έθιμα και καλλιεργώντας ένα προνομιακό πεδίο για άμεσες επαφές μεταξύ καταναλωτών, παραγωγών και προμηθευτών.
6 προωθούν την ποιότητα της φιλοξενίας, ως έναν πραγματικό δεσμό με την τοπική κοινότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, απομακρύνοντας τα φυσικά και πολιτισμικά εμπόδια που πιθανά θέτουν σε κίνδυνο την λογική χρήση των πόρων της πόλης.
7 προωθούν τη γνώση ανάμεσα σε όλους τους πολίτες, και όχι μόνο σε αυτούς που δραστηριοποιούνται στα όρια μιας Αργής Πόλης, με ειδική προσοχή στους νέους ανθρώπους και τα σχολεία μέσω της συστηματικής εισαγωγής μαθημάτων γευσιγνωσίας.
Οι Πόλεις που έχουν προσχωρήσει στο κίνημα αναλαμβάνουν:
1 να διακυρήττουν τις πρωτοβουλίες των Αργών Πόλεων και να γνωστοποιούν ποιες από αυτές υιοθετούνται ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του κινήματος.
2 να εφαρμόζουν, σε συνάρτηση με τα συγκεκριμένα τοπικά χαρακτηριστικά, τις κοινές αποφάσεις των Αργών Πόλεων και να επιτρέπουν στους αντιπροσώπους του κινήματος να επαληθεύουν την εφαρμογή τους σύμφωνα με τις παραμέτρους που τέθηκαν πιο πάνω.
3 να συμβάλλουν, στο μέτρο του δυνατού, στις πρωτοβουλίες γενικού ενδιαφέροντος που συμφωνήθηκαν πιο πάνω και στο συντονισμό του κινήματος.


Στις Αργές Πόλεις δίνεται η δυνατότητα:
1 να χρησιμοποιούν το λογότυπο του κινήματος και τον τίτλο της Αργής Πόλης.
2 να προκρίνουν τη χρήση του λογότυπου σε όλες τις πρωτοβουλίες και δραστηριότητες, δημόσιες και ιδιωτικές, που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του κινήματος.
3 να συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται μέσα στο κίνημα, χρησιμοποιώντας τα πρότυπα και τις δομές του σύμφωνα με τις διαδικασίες που συμφωνήθηκαν πιο πάνω.
Οι δραστηριότητες του κινήματος θα καθοδηγούνται από ετήσιες συναντήσεις που θα αποφασίζουν για:
1 τους στόχους της χρονιάς, όπως επίσης και για οδηγίες, για τις εισφορές και τις απαιτούμενες δομές για να υπολογίζονται αυτές.
2 τις πρωτοβουλίες γενικού ενδιαφέροντος και τον αναγκαίο προϋπολογισμό για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων, τον συντονισμό των δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης Συντονιστικής Επιτροπής, αποτελούμενης από αντιπροσώπους των Κινημάτων Βραδυφαγίας και Αργών Πόλεων, που θα διασφαλίζει την εκπροσώπευση της κάθε χώρας, και τον διορισμό του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής και του Αναπληρωτή Συντονιστή.
Οι ετήσιες συναντήσεις θα γίνονται σε διαφορετική πόλη κάθε χρόνο και θα δίνουν την ευκαιρία για μια γενική, τεχνική και επιστημονική δημόσια συζήτηση για τα προβλήματα της ποιότητας ζωής στις πόλεις αλλά και τη σύσταση μιας αναφοράς για τις Αργές Πόλεις.

Orvieto
15 Οκτωβρίου 1999


ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ