Αρχική » Ερώτηση για την Δράση των ΜΚΟ στον Πειραιά

Ερώτηση για την Δράση των ΜΚΟ στον Πειραιά

από Άρδην - Ρήξη

ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΚΟ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΑΡΔΗΝ ΠΕΙΡΑΙΑ στηρίζει την πρωτοβουλία δημοτών και κατοίκων του Πειραιά, να ζητήσουν πληροφορίες από το Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με το ρόλο και τη λειτουργία Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που βλέπουν να δραστηριοποιούνται στην πόλη μας. 

Συνυπογράφομε το κείμενο που θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο μόλις συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό 25 υπογραφών, οπότε θα πρέπει να εγγραφεί ως θέμα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όποιος ενδιαφέρεται να συνυπογράψει το πρωτότυπο κείμενο, το οποίο παραθέτομε κατωτέρω, μπορεί να έρθει σε επαφή με τα μέλη της πρωτοβουλίας, καθώς και με μήνυμα στη σελίδα μας στο φέισμπουκ (ΑΡΔΗΝ ΠΕΙΡΑΙΑ), ώστε να προγραμματίσομε μια ή περισσότερες συνάντησεις σε ανοιχτό χώρο και με όλα τα μέτρα προστασίας που επιβάλλει η πανδημία για να υπογράψει το κείμενο όποιος φίλος επιθυμεί.

ΑΡΔΗΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το σχέδιο του προς υπογραφή κειμένου έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Οι υπογράφοντες δημότες και κάτοικοι Πειραιά, λαμβάνοντας υπ’ όψη  

Α) τις διατάξεις του άρθρου 215 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπου προβλέπεται η δυνατότητα των δημοτών να εγγράψουν θέμα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο εφόσον συγκεντρώσουν 25 υπογραφές καθώς και το όλο πνεύμα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων για Συμμετοχική Δημοκρατία. 

Β) το γεγονός ότι στην αίθουσα του Δήμου στη Ζωσιμαδών 44 υπάρχουν αναρτημένες ενημερώσεις της ΜΚΟ “PRAKSIS”, η οποία φαίνεται να δραστηριοποιείται εντός της αίθουσας αυτής. 

Γ) ότι η ανωτέρω ΜΚΟ εμφανίζεται να συλλέγει το ρουχισμό που προσφέρουν συμπολίτες μας στο Δήμο προς ανακούφιση συνανθρώπων μας που τον έχουν ανάγκη, και να χορηγεί σχετικές ευχαριστήριες επιστολές. 

Δ) ότι εσχάτως διαπιστώνεται η δραστηριοποίηση ποικίλων ΜΚΟ στην πατρίδα μας σε διάφορους τομείς, οι οποίες υποκαθιστούν τις κρατικές και δημοτικές λειτουργίες. 

Ζητούμε να ενημερωθούμε τόσο εμείς όσο και ευρύτερα ο λαός του Πειραιά τα κάτωθι: 

  1. Πόσες και ποιες ΜΚΟ δραστηριοποιούνται στο δήμο Πειραιά και ποιες από αυτές συνεργάζονται με το Δήμο Πειραιά, δυνάμει τίνος εννόμου σχέσεως, πού στεγάζονται και με ποιό αντικείμενο; 
  2. Ειδικά για τη ΜΚΟ PRAKSIS, πέραν της συλλογής ρουχισμού, ποιές είναι οι υπόλοιπες δραστηριότητές της στο Δήμο μας; 

Παρακαλούμε για την εγγραφή των θεμάτων που τίθενται με την παρούσα μας στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών από την υποβολή της παρούσας. 

Πειραιάς 30.9.2020  

Οι υπογράφοντες

Ονοματεπώνυμο                         ΑΔΤ            Διεύθυνση              Υπογραφή

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ