Αρχική » Στην βυζαντινή Αθήνα του 1018 μ. Χ.

Στην βυζαντινή Αθήνα του 1018 μ. Χ.

από Βασίλης Στοϊλόπουλος

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Ο διαπρεπής Γάλλος ιστορικός – βυζαντινολόγος Γκιστάβ Σλουμπερζέ (1844–1929) γράφει με την γλαφυρή και πληθωρική του γλώσσα για την επίσκεψη του αυτοκράτορα Βασιλείου Β΄ το 1018 μ. Χ. μετά την νίκη του επί του Σαμουήλ στην πόλη της Παλλάδας Αθηνάς και την προσευχή του στον ναό της Παναγίας της Αθηνιώτισσας που είχε κτιστεί στο εσωτερικό του Παρθενώνα:

«Η επίσκεψις του ηρωϊκού αυτοκράτορος, μεγάλην περιεποίει τιμήν εις τας Αθήνας, πόλιν βεβυθισμένην τότε εις τελείαν λήθην. (…) Ο τραχύς ούτος πολεμικός ανήρ είχε διαυγή την συνείδησιν, ότι δια της εκμηδενίσεως του βουλγαρικού κράτους είχε προσπορίσει εις τον ελληνικόν κόσμον, τον Ελληνισμόν δήλον ότι, την κατά του σλαβικού κόσμου νίκην. Ούτω δε η μνήμη της αρχαίας αθανάτου δόξης του άστεως της Παλλάδος έμελλε να εμβάλη εν τη καρδία του αρηϊφίλου ηγεμόνος άπειρον λατρείαν προς την ένδοξον πατρίδα των μαχητών του Μαραθώνος και των νικητών εν Σαλαμίνι. Ενώ δε χρόνω ο σεπτός νικητής των Βουλγάρων γονυκλινής ηυχαρίστει την Παναγίαν την Αθηνιώτισσαν, οι θεοί και οι ήρωες του Φειδίου εν τη μεγαλοπρεπή αυτών πομπή εθεώντο τον γηραιόν αυτοκράτορα άνωθεν από των σεπτών ζωφόρων. Διότι οι των θαυμασίων συληταί Τούρκοι, Ενετοί και Άγγλοι δεν είχον παρέλθει επί τον ιερόν βράχον.»

Το γεγονός μαρτυρεί την σύνδεση της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με την βυζαντινή Αθήνα και το ένδοξο παρελθόν της, και αποτελεί ένα ακόμη «ράπισμα» στην επιτροπή «Ελλάδα 2021» της κας Αγγελοπούλου, αλλά κυρίως στους νεόκοπους «αναθεωρητές» της ελληνικής ιστορίας που την ξεκινούν από το ….. 1821!

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ