Αρχική » Γάμος στο Δίστομο (1827)

Γάμος στο Δίστομο (1827)

από Αντώνης Βενέτης


Τα αδέλφια Σπύρος και Ζάχος Μήλιος

Του Αντώνη Βενέτη

Ασφαλώς, ο αναγνώστης της προκείμενης επιστολής θα καταδικάσει τον βίαιο τρόπο των αδελφών Σπύρου και Ζάχου Μίλιου, να παντρέψουν την αδελφή τους Βασιλική με τον γραμματέα του Καραϊσκάκη, Χαρ. Λογοθέτη, την παραμονή της φονικής μάχης του Διστόμου μεταξύ των επαναστατημένων Ελλήνων και της πανίσχυρης Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Ας αναλογισθεί όμως ο αναγνώστης ότι την επομένη ημέρα της άφιξης της αδελφής τους Βασιλικής, καταδιωκόμενη από την Χειμάρα και την διαταγή που εκόμισε από τον Γ. Καραϊσκάκη, ο Χαρ. Λογοθέτης για την συμμετοχή των αδελφών Μίλιου στη μάχη της επιούσης, Ιανουάριος 1827, οι οποίοι πολύ πιθανόν να εφονεύοντο και στην περίπτωση αυτή η αδελφή τους θα παρέμενε απολύτως απροστάτευτη, αυτό φαίνεται ανάγκασε τους αδελφούς Μίλιους να φερθούν με τόσο βάρβαρο τρόπο.

Πάντως, φαίνεται από το δημοσιευμένο κείμενο ότι ο γάμος υπήρξε τελικά ευτυχισμένος!

Παραθέτω, λοιπόν, την “είδηση του ΑΙΩΝΟΣ της 8.11.1884 που βρίσκεται στην Παπαχαραλάμπειο βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου.


ΑΙΩΝ, 8.11.1884 – Εκλιπόντων σχεδόν των ανδρών του μεγάλου υπέρ της ανεξαρτησίας ημών αγώνος, παρακολουθούσιν αυτούς η μία μετά την άλλην και αι σύντροφοι αυτών, σύζυγοι ή αδελφαί. Η εν Θήβαις αποβιώσασα Βασιλική εκ της ευάνδρου της Χειμάρας οικογενείας των Μιλιαίων, σύζυγος αγωνιστού και μήτηρ του εν Ιωαννίνοις γενικού προξένου της Ελλάδος Αλ. Λογοθέτου, του πρώην Επάρχου Π. Λογοθέτου, του δικηγόρου Γ. Λογοθέτου και της χήρας του πρώην αξιωματικού Δ. Μπλατζή και της Καλλιρρόης, συζύγου του εν Πάτραις κ. Αχ. Χαιρέτη ανήκεν εις την γενεάν εκείνην, ης ο τύπος μετά μικρός εκλείπει.
Την παραμονήν της μάχης του Διστόμου, του Σπύρου και Ζάχου Μίλιου κατεχόντων μετά των σωμάτων αυτών, θέσιν παράλιον παρά τον Κορινθιακόν κόλπον, πλοιάριον χειμαριωτικόν απεβίβασεν εις την ξηράν την μητέρα και αδελφήν τούτων, φευγούσας τον εξανδραποδισμόν υπό των Τούρκων, οίτινες μη δυνάμενοι να καταβάλωσι τους εν Ελλάδι πολεμούντας Μιλιαίους, διενοούντο αντεκδικήσεις κατά των γυναικών. Μετά τινας στιγμάς αφικνείται ο γραμματεύς του Καραϊσκάκη Χαρ. Λογοθέτης υιός του εκ Γαλαξειδίου ευ πατρίδου Κυρ. Πανάγου, κομίζων διαταγήν του στρατάρχου, ήτις ώριζε την θέσιν, καθ’ ην έπρεπε να επιτεθή το σώμα των Χειμαριωτών εν τη μάχη της επιούσης νυκτός. Ο Σπύρος Μίλιος, αναγνούς την επιστολήν προσκαλεί τον κομιστήν να συζευχθή πάραυτα την αδελφήν του και ξιφουλκήσας ηπείλησε κατ’ αυτού θάνατον, αν ηρνείτο […] Τον γάμον ηυλόγησεν εις των πολεμιστών ιερέων, ο δε γαμβρός έλαβε ως προίκα εν αργυρούν πιστόλιον του Σπύρου – Μίλιου… Μετά την μάχην της Πέτρας, την τελευταίαν του ιερού αγώνος, οι Μιλιαίοι αποκατεστάθησαν εις την ηρειπωμένη πόλιν των Θηβών και μετ’ αυτών ο γαμβρός αυτών Λογοθέτης.

Εκεί δε εις τον τόπον, όπου ηγάπησεν ως την ιδίαν αυτής πατρίδα, η κυριά Βασίλω εξάσκησεν επί ήμισυν αιώνα τας αρετάς Ελληνίδος οικοδεσποίνης παράδειγμα αγαθότητας και φιλανθρωπίας διατελέσασα […] Ετάφη δε παρά του αδελφού αυτής Συνταγματάρχου Ζάχου Μίλιου […]

Μοναστηράκι Δωρίδος

ΣΧΕΤΙΚΑ

3 ΣΧΟΛΙΑ

ΦΑΝΗΣ ΒΟΡΕΙΝΑΚΗΣ 22 Ιανουαρίου 2021 - 19:07

Κε Βενέτη συγχαρητήρια για την παρουσίαση αυτής της άγνωστης πτυχής του ηρωικού αγώνα του 1821. Μάλιστα χρησιμοποιήσατε σαν πηγή πληροφορίας την Παπαχαραλάμπειο βιβλιοθήκη το στολίδι της Ναυπάκτου, την οποία επισκεπτόμουν συχνά όταν διέμενα στο Μεσολόγγι. Ενθυμούμαι ένα σκωπτικό δίστιχο για τους Μιλιαίους, ίσως για την προφορά τους, αφού αποκτήσαμε την ανεξαρτησία μας. “Σπύρο Μίλιο, Ζάχο Μίλιο με το πένα με το πάλα λευτερώσατε την Ελλάδα!”. Κε Βενέτη μία ακόμη διευκρίνηση. Είχα συμμαθητή στο ίδιο θρανίο στο γυμνάσιο Αντώνη Βενέτη ηπειρώτη την καταγωγή, ο οποίος ανήκε στη δύναμη των παιδιών της παιδόπολης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ως ανταρτόπληκτος. Μήπως…..

με εκτίμηση

φάνης βορεινάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Της Σύνταξης 27 Ιανουαρίου 2021 - 13:53

Γεια σας κε Βορεινάκη, ο ΄κος Βένέτης είναι ο παλιός σας συμμαθητής, αν θέλετε τηλ επικοινωνίας μαζί του επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103826319.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Παύλος Καπόγλου 27 Ιανουαρίου 2021 - 17:07

Αγαπητέ κ. Φάνη Βορεινάκη, Καλή χρονιά το 2021 και Χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία.
Πράγματι ο συγγραφέας του άρθρου υπήρξε μαθητής στο ΣΤ Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. Είμαι και εγώ συμμαθητής και φίλος του Αντώνη Βενέτη στο ΣΤ’ Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και μάλιστα σήμερα μίλησα μαζί του τηλεφωνικά και μου ανέφερε το σχόλιο σας στο ” Γάμο του το 1827″ .
Συγκεκριμένα μου είπε, ότι δεν σας θυμάται και μου ζήτησε να τον συγχωρήσετε και θα χαιρόταν να επικοινωνήσετε μαζί του μεσώ του τηλεφώνου του, το οποίο θα σας δώσει η Σύνταξη του ¨ ΑΡΔΗΝ και ΡΗΞΗ¨
Με εκτίμηση Παύλος Καπόγλου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Αρέσει σε %d bloggers: