Αρχική » Ο νέος εργασιακός νόμος& άλλες ιστορίες ελληνικής γραφειοκρατικής τρέλας

Ο νέος εργασιακός νόμος& άλλες ιστορίες ελληνικής γραφειοκρατικής τρέλας

από Παναγιώτης Α. Καυγάς

του Παναγιώτη Α. Καυγά *

Ψηφίσθηκε το σχέδιο νόμου (ΦΕΚ – Ν5053/2023), με τίτλο «Για την ενίσχυση της εργασίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 – Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας».
Κλασικοί ελληνικοί βαρύγδουποι τίτλοι, που πίσω τους κρύβουν τη συνεχιζόμενη αποδόμηση των εργασιακών σχέσεων καθώς και τη διατήρηση, εν προκειμένω την αύξηση, της ανίκητης γραφειοκρατίας.
Μεταμορφώνουν το ήδη πολύπλοκο πλαίσιο σε ένα απόλυτα δαιδαλώδες τοπίο όπου εργοδότες κι εργαζόμενοι θα βρίσκονται πολλές φορές, ίσως και αναίτια, σε πορεία σύγκρουσης.
Υπό την πομπώδη παρουσίαση της επαναφοράς των 3ετιών στις αποδοχές των εργαζομένων, έκρυψαν επιμελώς τα σκοτεινά σημεία όπως ότι όσοι προσελήφθησαν μετά τον Φεβρουάριο του 2012, θα εκκινούν από το 2024 για να λάβουν την πρώτη αύξηση το 2027.

Άρθρο 1
Σκοπός του παρόντος είναι:

α) H ενίσχυση της εργασίας και η αύξηση της απασχόλησης, με διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας, καΙ
β) η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών με στόχο την αύξηση της απασχόλησης και των βιώσιμων και δίκαια αμειβόμενων θέσεων εργασίας, η θέσπιση νέων προστατευτικών κανόνων για τους εργαζομένους, η καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 
Όταν οι επαγγελματίες του χώρου, οικονομολόγοι, λογιστές, δικηγόροι, ακούν απλοποίηση, επί πολλά έτη τώρα, γελούν και λένε πόσες χαμένες εργατοώρες πάλι θα χρειαστούν για την κατανόηση των ακατανόητων!
Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι, όταν ο εργαζόμενος θα είναι σε ετοιμότητα! Δείτε σε τι επιστήμη έχουν αναγάγει οι γραφειοκράτες του υπουργείου την ετοιμότητα (αυτή έρχεται από το προηγούμενο καθεστώς):
ι) είναι η γνήσια ετοιμότητα και η απλή ετοιμότητα του εργαζόμενου: Γνήσια ετοιμότητα: Ο εργαζόμενος βρίσκεται στον χώρο εργασίας του και τελεί σε πλήρη δέσμευση του ελεύθερου χρόνου του. Δεν δικαιούται να αναπαύεται ή να χρησιμοποιεί την εργασιακή του δύναμη διαφορετικά, αλλά πρέπει να διαθέτει τις σωματικές του δυνάμεις σε εγρήγορση, ώστε να είναι σε θέση να παράσχει εργασία οποιαδήποτε στιγμή του ζητηθεί. Αυτού του είδους η ετοιμότητα δεν συνιστά «δέσμευση ελεύθερου χρόνου» του μισθωτού, αλλά υποχρέωση ετοιμότητας κατά το χρόνο που δεν υπάρχει άμεση ανάγκη παροχής της εργασίας (δεν υπάρχει συνεχή ροή της εργασίας).
Στις άλλες μορφές κλασικής παροχής εργασίας υπάρχει μια τακτική ροή καθηκόντων και εργασιών προς διεκπεραίωση, η οποία διαμοιράζεται θεωρητικά στα όρια του ωραρίου εργασίας.
Παραδείγματα: Νυχτοφύλακας, νοσοκόμος, υπάλληλος σε γραφείο τελετών, μουσικός σε συναυλία που θα παίξει όταν έρθει η σειρά του, ηθοποιός που θα βγει σε συγκεκριμένη στιγμή στην σκηνή κοκ).
Απλή ετοιμότητα εργασίας (ή ετοιμότητα κλήσης):
Εδώ ο εργαζόμενος έχει μερική δέσμευση του ελεύθερου χρόνου του. Δηλαδή διατηρεί τις σωματικές και πνευματικές του δυνάμεις στη διάθεση του εργοδότη για να τις ενεργοποιήσει όποτε του ζητηθεί, αλλά μπορεί, όσο δεν του ζητείται αυτό, να τις διαθέσει διαφορετικά σε άλλα έργα και εργασίες ή να αναπαυθεί. Ειδοποιός διαφορά δηλαδή, μεταξύ της απλής ετοιμότητας και της γνήσιας ετοιμότητας για εργασία είναι το στοιχείο της εγρήγορσης των σωματικών και πνευματικών δυνάμεων του μισθωτού (π.χ. ιατρός κλινικής, οδηγός ασθενοφόρου κ.λπ.).
Συνεχίζουμε με άλλο παράδειγμα:
«Εφόσον πραγματοποιείται αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση από τον εργαζόμενο και αυτή δεν ταυτοποιείται από τη σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, επιβάλλεται στον εργοδότη από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα πρόστιμο δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ ανά εργαζόμενο, στην ψηφιακή κάρτα του οποίου δεν είναι δυνατή η ανωτέρω ταυτοποίηση».
Γελάς και κλαις μαζί, εργαζόμενος αποφασίζει την αλλαγή, αν είναι δυνατόν, αλλά η επιχείρηση θα πρέπει να τακτοποιήσει τη γραφειοκρατική διαδικασία ειδάλλως 10.500€ πρόστιμο!!!
Μην ξεχνάμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρού και πολύ μικρού μεγέθους, χωρίς φυσικά οργανωμένα έστω και υποτυπωδώς λογιστήρια.
Παρόλη την ψηφιακή επανάσταση που έχει συντελεστεί, την πρώτη μεγάλη παρέμβαση του Βρούτση ως υπουργού Εργασίας με το ΕΡΓΑΝΗ, πριν δέκα περίπου έτη, τη βαθιά διείσδυση στο ψηφιακό τοπίο με την προσπάθεια του Πιερρακάκη, το Taxisnet, το Ελληνικό Δημόσιο βρίσκει με έναν μαγικό τρόπο τον δρόμο να προσθέτει γραφειοκρατία σχεδόν παντού. Φανταστείτε ότι σε κάποιες υπηρεσίες υπάρχουν κλητήρες που ανεβοκατεβάζουν ακόμα έγγραφα μεταξύ των γραφείων ως να μην έχει εφευρεθεί ακόμα το υπηρεσιακό email. Ακόμα προσπαθούμε να εντάξουμε στη ζωή μας το περίφημο «Πόθεν έσχες», όταν αυτά που επισυνάπτουμε ως πληροφορίες υπάρχουν πλέον στις διασυνδεδεμένες υπηρεσίες, (εισόδημα, ακίνητα, καταθέσεις, αγορές, πωλήσεις κ.ο.κ).


Ένα τελευταίο παράδειγμα της ζούγκλας που έχει δημιουργήσει ο κρατικός μηχανισμός είναι η απόφαση για την διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS:
Ερώτηση: Είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις να δηλώνουν τα ενεργά POS που έχουν στη κατοχή τους;
Α Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν POS (Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών), υποχρεούνται να υποβάλλουν Δήλωση Μέσων Πληρωμών για το σύνολο των μέσων που διαθέτουν, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που:

  • είτε οι Πάροχοι (βλ. ερώτηση 1) δεν δήλωσαν κάποιο εκ των Μέσων Πληρωμών ή δεν επικαιροποίησαν τα στοιχεία κάποιου εκ των Μέσων Πληρωμών.
  • είτε οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών κρίνουν ως ανακριβή τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τους Παρόχους.
    Χρόνος δήλωσης από πλευράς Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών, εφόσον υποχρεούνται σύμφωνα με τα προηγούμενα:
  • από την 11η έως και την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, για τις μεταβολές του προηγούμενου μήνα.
    Εδώ γίνεται το εξής παρανοϊκό: Οι τράπεζες και οι θυγατρικές τους που παραχωρούν τα POS στις επιχειρήσεις (επί πληρωμή βέβαια…προμήθειες κ.α.) έχουν υποχρέωση να δηλώνουν τα POS και τις κινήσεις στην ΑΑΔΕ. Όμως το ελληνικό θαύμα υπεισέρχεται κι εδώ και λέει ότι η επιχείρηση, ο τεχνικός της και ο λογιστής πρέπει να ελέγξουν τον πάροχο κι αν έχει κάνει λάθος να το διορθώσουν αυτοί. Ειδεμή, πρόστιμο!

Εκατοντάδες παραδείγματα, αλλά σταματώ εδώ, ευχόμενος και προσευχόμενος να βρεθεί κάποτε ο ηγέτης εκείνος με το όραμα και τη διάθεση, και ως άλλος Ηρακλής, να αποκεφαλίσει αυτήν τη Λερναία Ύδρα που λέγεται ελληνική γραφειοκρατία.
Δηλώνω ευθαρσώς απαισιόδοξος.

*Λογιστής – Φοροτέχνης

Ενισχύστε την προσπάθειά μας κάνοντας μια δωρεά στο Άρδην πατώντας ΕΔΩ.

Γνωρίστε τα βιβλία των Εναλλακτικών Εκδόσεων

Ακολουθήστε το Άρδην στο Facebook

Ακολουθήστε το Άρδην στο twitter

Εγγραφείτε στο κανάλι του Άρδην στο Youtube

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ