Αρχική » Δίνουν τα αεροδρόμια

Δίνουν τα αεροδρόμια

από admin

Από το Ποντίκι

Mε το «καλημέρα» του νέου χρόνου ξεκινούν οι διαγωνισμοί για την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας. Σύμφωνα με τα σχέδια του υπουργείου Ανάπτυξης, ξεκινά άμεσα η σύσταση της Ανεξάρτητης Αρ­χής Αεροδρομίων, ώστε στη συνέχεια να αναλάβει το Ταμείο Αξι­οποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) να προ­χωρήσει στους σχετικούς διαγωνισμούς.

Το Δημόσιο προτίθεται να εκχωρήσει σε ιδιώτες τα αερο­δρόμια που συγκεντρώνουν επιβατική κίνηση μεγαλύτερη των 250.000 επιβατών ετησίως, ενώ θεωρείται ότι ενδιαφέρον μπο­ρεί να υπάρξει και για αεροδρόμια που έχουν μικρή επιβατική κίνηση, από 75.000 έως 250.000 επιβάτες τον χρόνο.

Ο τελικός αριθμός των αεροδρομίων που θα δοθούν σε ιδιώ­τες για εκμετάλλευση θα είναι από 13, το λιγότερο, έως 22, το περισσότερο, με τον τελικό αριθμό να προκύ­πτει ανάλογα με το επενδυτικό ενδιαφέρον που θα υπάρξει.

Για τα περιφερειακά αεροδρόμια (πλην του αερο­δρομίου στο Ηράκλειο της Κρήτης) πρόκειται να δη­μιουργηθούν δυο έως τρεις ομάδες αεροδρομίων με γεωγραφικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα παραχωρη­θούν έπειτα από διαγωνισμό για διάστημα από 3 5 έως 50 χρόνια. Η μεγάλη διάρκεια της σύμβασης θεωρείται απαραίτητη προκειμένου η παραχώρηση να είναι αποδοτική για τους επεν­δυτές χωρίς τα αεροδρόμια να γίνουν ακριβά για τους χρήστες.

Η περίπτωση του αεροδρομίου της Αθήνας, όπου η μείωση του συμβατικού χρόνου εκτόξευσε τις χρεώσεις, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητα, είναι άλλωστε εξόχως διδακτική. Το συμβα­τικό αντάλλαγμα για την παραχώρηση θα προβλέπει αρχικό εφά­παξ τίμημα, αλλά και ετήσιες πληρωμές αναλόγως κερδών και εσόδων.

Η ιδιοκτησία των αεροδρομίων θα παραμείνει στα χέρια του Δημοσίου, το οποίο, μέσω της ΥΠΑ, θα ασκεί τον έλεγχο προκει­μένου, μεταξύ άλλων, και οι χρεώσεις να διατηρούνται σε χα­μηλά επίπεδα, ώστε να μην πλήττεται η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος της χώρας, αφού μέσω των περιφερεια­κών αεροδρομίων φτάνει στη χώρα η συντριπτική πλειονότητα των τουριστών.

Κατά… ομάδες

Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξουν υψηλές χρεώσεις στα τέλη θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος dual – till, με βάση την οποία πρόκειται να καθοριστεί ένα συγκεκριμένο περι­θώριο κέρδους ειδικά για τα αεροπορικά έσοδα του παραχωρησιούχου. Σε περίπτωση που το επιτρεπόμενο περιθώ­ριο υπερβαίνει τον μέσο όρο των χρεώσεων των αντί­στοιχων αεροδρομίων, τότε θα αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω.

Τα αεροδρόμια που σχεδιάζεται να αποκρατικο­ποιηθούν είναι τα εξής:
♦ Μεγάλα: Ρόδος, Θεσσαλονίκη, Κως, Κέρκυρα και Χανιά, τα οποία έχουν επιβατική κίνηση που συνολικά ξεπερνά τα 13 εκατομμύρια τον χρόνο.
♦ Μεσαία: Ζάκυνθος, Σαντορίνη, Μυτιλήνη, Μύκονος, Σάμος, Κεφαλονιά, Άκτιο, Καβάλα. Για το 2013 τα αεροδρόμια αυτά αναμένεται ότι θα έχουν συνολική κίνηση περίπου 4 εκατομμυ­ρίων επιβατών.
♦ Μικρά: Σκιάθος, Αλεξανδρούπολη, Χίος, Κάρπαθος, Καλαμά­τα, Λήμνος, Ιωάννινα, Νέα Αγχίαλος και Άραξος. Τα αεροδρόμια αυτά έχουν μικρή επιβατική κίνηση, από 75.000 έως 250.000 επιβάτες τον χρόνο. Για το 2013 από τα αεροδρόμια εκτιμάται ότι θα διακινηθούν περίπου 1,3 εκατομμύρια επιβάτες.

Από την πρώτη επεξεργασία που έχει γίνει καταγράφεται εν­διαφέρον για ίδρυση φορέων που θα περιλαμβάνουν αεροδρό­μια από διάφορες περιοχές, όπως Αεροδρόμια Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου, Αεροδρόμια Βορείου Ελλάδος, Αεροδρόμια Δωδεκανήσου – Βορείου Αιγαίου. Τα αεροδρόμια της Κρήτης θα αποτελέσουν ξεχωριστή περίπτωση, καθώς δεν θα εκχωρηθούν ως ενιαία ενότητα, αλλά θα ενταχθούν σε διαφορετικούς φορείς προκειμένου να εξασφαλίζεται ο ανταγωνισμός.

Εν τω μεταξύ κρίσιμη παράμετρος για την προσπάθεια απο­κρατικοποίησης των αερολιμένων είναι η υπόθεση του αερο­δρομίου στο Καστέλι της Κρήτης, για το οποίο, ακόμη, δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις αναφορικά με το πώς πρόκειται να προχωρήσει.

Τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι δύο: είτε να προχωρή­σει ως ξεχωριστός διαγωνισμός, όπως σχεδιαζόταν έως τώρα, είτε να ενταχθεί σε κάποια από τις ομάδες προς παραχώρηση.

Η απόφαση δεν είναι εύκολη καθώς, ας μην ξεχνάμε, οι προ­σπάθειες που έγιναν έως τώρα προκειμένου να προχωρήσει το έργο ήταν αποτυχημένες, ενώ σίγουρα η δύσκολη οικονομική συγκυρία δεν ευνοεί την προώθηση τόσο μεγάλων σχεδίων, ιδί­ως τη στιγμή που σχεδόν όλα τα κατασκευαστικά projects στη χώρα μας παραμένουν παγωμένα. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι στα τελικά σχέδια υπάρχουν περικοπές στο αντικεί­μενο του έργου προκειμένου αυτό να είναι περισσότερο ελκυ­στικό για τους επενδυτές τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση εκμετάλλευσης.

Οι αποφάσεις για το τι μέλλει γενέσθαι στην περίπτωση του Καστελίου αναμένονται ώς το τέλος της χρονιάς, αφού θα πρέ­πει η υπόθεση να ξεκαθαρίσει πριν προχωρήσουν οι διαγωνι­σμοί αποκρατικοποίησης για τους λοιπούς περιφερειακούς αε­ρολιμένες.

ΣΧΕΤΙΚΑ

2 ΣΧΟΛΙΑ

Δημήτρης 6 Δεκεμβρίου 2012 - 21:34

Επιτέλους, ώρα για ανάπτυξη!
Πάντως οι ανεξάρτητες αρχές είναι πράγματι ανεξάρτητες. Από την κοινωνία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Παναγιωτης 8 Δεκεμβρίου 2012 - 10:50

επιτελους ώρα για ανάπτυξη

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ