Αρχική » “Ἡ Δημοπρασία τῶν Ψυχῶν” (ταινία για την αρμενική γενοκτονία)

“Ἡ Δημοπρασία τῶν Ψυχῶν” (ταινία για την αρμενική γενοκτονία)

από Άρδην - Ρήξη

Ἡ πρώτη ταινία γιὰ τὴν Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων, βασίζεται σ’ ἕνα βιβλίο τοῦ 1918 τὸ ὁποῖο ἀφηγεῖται τὴν ἱστορία τῆς Ἀουρόρα Μαρντιγκανιάν. Ὁ ἐναλλακτικὸς τίτλος τῆς ταινίας εἶναι «Ἡ Δημοπρασία τῶν Ψυχῶν» καὶ ἀφηγεῖται τὰ μαρτύρια τῆς νεαρῆς Αουρόρα, ἡ ὁποία εἶδε νὰ ἐκτελοῦνται μπροστὰ στὰ μάτια της ὁ πατέρας της, ἡ μητέρα της καὶ τ’ ἀδέλφια της. Ἀπὸ τὴν ταινία σώζεται μόνο ἕνα τμῆμα, τὸ ὁποῖο διατίθεται σὲ μορφὴ συμπακτωμένου δίσκου (DVD) μαζὶ μὲ τὸ βιβλίο τῆς Μαρντιγκανιάν, ἡ ὁποία θεωρεῖται σύμβολο γιὰ τοὺς Ἀρμένιους. Ἡ ἴδια ἡ Arshaluys (Aurora) Mardiganian, ἀποκάλυψε στὸν ἱστορικὸ κινηματογράφου Anthony Slide, πὼς οἱ σκηνὲς μὲ τὶς ἐσταυρωμένες γυναῖκες, ἦταν μιὰ πιὸ ἥπια ἐκδοχὴ τῶν ὅσων πραγματικὰ ὑπέστησαν, καθῶς δὲν μποροῦσαν νὰ τὰ ἀποδώσουν στὸ «φίλμ» ἐξ αἰτίας τῆς σκληρότητας. Ὁ τρόπος ποὺ θανάτωναν τὶς γυναῖκες μετὰ τὸν βιασμὸ τους, ἦταν μὲ διαβολισμό-παλούκωμα-ἀνασκολοπισμὸ καὶ κάτι τέτοιο δὲν μπορούσαν νὰ τὸ ἀποτυπώσουν στὸ «φίλμ».

24/4/1915.—Ἡ ἱστορία τῆς «σύγχρονης» Τουρκίας. Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων ἀπὸ τοὺς Τούρκους, στὴν διάρκεια τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μὲ μαζικὲς ἐκτοπίσεις καὶ σφαγὲς Ἀρμενικοῦ πληθυσμοῦ στὶς ἐρήμους τῆς Συρίας καὶ τῆς Μεσοποταμίας. Ἀναφέρεται ὡς ἡ πρώτη γενοκτονία τοῦ 20ου αἰῶνα, στὴν ὁποία ὑπολογίζεται ὅτι ἔχασαν τὴν ζωὴ τους 1,5 ἐκατομμύριο Ἀρμένιοι. Ἡ τουρκία ἀρνεῖται τὴν κατηγορία τῆς γενοκτονίας, (ὅπως καὶ τὴν Ποντιακὴ) ὑποστηρίζοντας ὅτι σκοτώθηκαν πολὺ λιγότεροι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν θύματα τοῦ ρωσο-τουρκικοῦ πολέμου τοῦ 1914-1917. Τὴν χρονικὴ περίοδο 1913-1918, διακυβέρνησε στυγνὰ τὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, μία δικτατορικὴ τριανδρία, ὑπὸ τὸ ὄνομα «Κομιτᾶτο Ἑνώσεως καὶ Προόδου», τὴν ὁποία ἀποτελοῦσαν οἱ: Μεχμὲτ Ταλαὰτ – πασᾶς (Ἀδριανούπολη 1874-Βερολῖνο 1921), Ἐμβὲρ πασᾶς ὑπουργὸς πολέμου καὶ Τζεμὰλ πασᾶς. Ἡ ἀπόφαση εἰσόδου τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας στὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἦταν ἐπιλογὴ τῆς τριανδρίας, ἡ ὁποία ἐλήφθη σὲ μυστικὴ συμφωνία, ποὺ ἐπιτεύχθη στὶς 2 Αὐγούστου 1914 στὴν Γερμανία, ὑπὸ τὶς εὐλογίες τῆς τελευταίας. Ἡ Γερμανία εἶναι ἱστορικὰ συνυπεύθυνη γιὰ τὸν ἀφανισμὸ τῶν χριστιανῶν τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας.

http://www.e-istoria.com/2013_iwnia%2… Διωγμοί Χριστιανῶν ὑπηκόων τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας 1912-1818, πρὸ τοῦ μεγάλου διωγμοῦ τοῦ 1922.

http://ellinoistorin.gr/?p=18133 Η ΑΠΟΣΙΩΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

http://ellinoistorin.gr/?p=10618 Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Πηγή

Διαβάστε περισσότερα:

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ