Αρχική » Μια άλλη προσέγγιση για την αλληλεγγύη

Μια άλλη προσέγγιση για την αλληλεγγύη

από admin

Οι πρωτοβουλίες της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας για ένα πανηπειρώτικο δίκτυο αλληλεγγύης

του Νίκου Ντάσιου από τη Ρήξη φ. 90
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση -ως μέλη  πρωτοβάθμιων συλλόγων και αδελφοτήτων- δεχτήκαμε την πρόσκληση της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας, στις 17 του Δεκέμβρη, για τη σύσταση Δικτύου  Αλληλεγγύης Ηπειρωτών.
Η συνομοσπονδία όντας, συνιστώσα 450 και πλέον πρωτοβάθμιων σωματείων και ομοσπονδιών αποτελεί τον κατ’ εξοχήν φορέα εκπροσώπησης χιλιάδων αποδήμων Ηπειρωτών στην Ελλάδα και στον εξωτερικό. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να μείνει απαθής μπροστά στις συνέπειες των εξοντωτικών οικονομικών μέτρων.
Κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία του εγχειρήματος  είναι η ενεργοποίηση των πρωτοβάθμιων πολιτιστικών συλλόγων που σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία τους έχει περιοριστεί σε πολιτιστικά δρώμενα –αμφίβολης ποιότητας σε αρκετές περιπτώσεις–  ακολουθώντας τον εγγενή εκφυλισμό της παράδοσής μας σε φολκλορικού τύπου εκδηλώσεις στα ύστερα χρόνια της μεταπολίτευσης. Αναπότρεπτος εκφυλισμός, δεδομένης της βίαιης ανακοπής της ζωής στα χωριά μας που, μετά την τελευταία εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση του ’60 μετατράπηκαν σε «μαυσωλεία»  υπέργηρων και ανήμπορων και η  ζώσα λαϊκή μας παράδοση σε «μουσειακό είδος».
Μέσα από την ενεργοποίηση των πρωτοβάθμιων σωματείων θα μπορούσε να προχωρήσει αμέσως η καταγραφή αυτών που επιστρέφουν στα χωριά μας  αλλά και των οικογενειών που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα επιβίωσης, προκειμένου να παρασχεθούν ανάλογες υπηρεσίες πρώτης ανάγκης. Ειδικά για όσους επιστρέφουν στον τόπο μας, είναι αναγκαίο  να παρασχεθεί συστηματική ενημέρωση αναφορικά με  τις δυνατότητες παραγωγικής δραστηριότητας σε κάθε περιοχή, το είδος των ενδεδειγμένων καλλιεργειών,  τις δυνητικές πηγές χρηματοδότησης –ενίσχυσης, νομικά ή φορολογικά ζητήματα, την αναγκαία δικτύωση με αγορές ή άλλες σχετικές πρωτοβουλίες (κίνημα κατά των μεσαζόντων, νέοι αγρότες κ.ο.κ.). Αυτό προϋποθέτει  την πλαισίωση του δικτύου με ομάδα ειδικών, αλλά και την προώθηση συνεργασιών –όπου είναι εφικτό– με την τοπική αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία, σωματεία ανέργων –π.χ. Άρτα– και άλλους κοινωνικούς φορείς στην Ήπειρο. Η δυνατότητα εξασφάλισης  αγροτικής γης προς εκμετάλλευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα, και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης  της εκκλησιαστικής περιουσίας, μετά και τη δημόσια δέσμευση του αρχιεπισκόπου. Η συμμετοχή της Εκκλησίας σ’ ένα τέτοιο  δίκτυο αλληλεγγύης κρίνεται εξαρχής αναγκαία δεδομένης της συσσωρευμένης πείρας στο προνοιακό σύστημα και σε πρακτικές όπως η διενέργεια συσσιτίων, η παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, οι ξενώνες φιλοξενίας κ.ο.κ. Εκτός της Εκκλησίας, σημαντική κρίνεται η συνεργασία του δικτύου με εκπαιδευτικούς φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Ηπείρου και το αντίστοιχο ΤΕΙ. Ήδη το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών, έχει δεσμευτεί για την αξιοποίηση 3500 στρεμμάτων γης για αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή –ανάλογες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει και το ΤΕΙ στην Άρτα–, αλλά και για την ίδρυση και λειτουργία καταναλωτικού συνεταιρισμού προμήθειας προϊόντων από τις εκτάσεις αυτές.  Η συμβολή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έχει τεράστια σημασία, αφού θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις εγκαταστάσεις τους προσφέροντας ταχύρρυθμη και στοχευμένη εκπαίδευση στους νέους παραγωγούς –ακόμα και να εισάγουν κύκλους μαθημάτων για εργαζόμενους ή απολυμένους– προκειμένου να αναλάβουν την επαναλειτουργία βιοτεχνικών ή βιομηχανικών μονάδων που έκλεισαν. Επιπρόσθετα θα μπορούσαν  να προσανατολίσουν την πρακτική άσκηση των φοιτητών τους στα νέα παραγωγικά εγχειρήματα και στις διασφάλιση των αναγκαίων υποδομών για την λειτουργία τους αλλά και να προσαρμόσουν την έρευνα τους στις τρέχουσες τοπικές ανάγκες της παραγωγής. Η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων αποτελεί πρωτεργάτη στην σύνδεση της εκπαίδευσης με τις τοπικές ανάγκες αλλά και πρότυπο αφού συνδέει την εκπαίδευση με την πρόνοια δεδομένης της εξασφάλισης δωρεάν στέγασης και τροφής των μαθητών της που έχουν ανάγκη στο οικοτροφείο της σχολής.
Μια αντίστοιχη πρωτοβουλία ίδρυσης ενός συνεταιριστικού παντοπωλείου στην Αθήνα με ηπειρώτικα προϊόντα –κατά προτεραιότητα από μικρούς παραγωγούς- θα αποτελούσε σημαντικό βήμα προώθησης της υπεύθυνης κατανάλωσης και της στήριξης της τοπικής μας παραγωγής. Ο ρόλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ιωαννίνων αλλά και του υπό ίδρυση νέου ταμείου για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις θα ήταν σημαντικός για την ανεύρεση των αρχικών κεφαλαίων  προώθησης συνεταιριστικών εγχειρημάτων.
Μια επιπρόσθετη δραστηριότητα κοινωνικής αλληλεγγύης στον αστικό χώρο θα ήταν και  η λειτουργία τράπεζας χρόνου, με τη συμμετοχή των ήδη ενεργών μελών των πολιτιστικών συλλόγων προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες στη βάση της ισότιμης ανταλλαγής υπηρεσιών μεταξύ των συμμετεχόντων.
Η λειτουργία του Δικτύου Αλληλεγγύης είναι καθοριστικής σημασίας για την επιβίωση των συμπολιτών μας,  αφού οι επιπτώσεις της κρίσης στην καθημερινότητα μας θα γίνουν πραγματικά εμφανείς την τρέχουσα χρονιά. Οι συνθήκες ύφεσης στην αγορά, η συνεχής απώλεια θέσεων εργασίας σε συνδυασμό με τα σκληρά μέτρα φορολόγησης που επιβάλλονται από τους τοκογλύφους,  δεν αφήνουν κανένα περιθώριο ελπίδας για την συντριπτική πλειονότητα του λαού μας. Το ύψος των ανείσπρακτων οφειλών, η αδυναμία καταβολής του χαρατσιού από χιλιάδες νοικοκυριά  ενώ ακόμα δεν έχουν ταχυδρομηθεί ο Φόρος Ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2010, 2011 και 2012, καταδεικνύουν το αδιέξοδο που θα βρεθούν οι ελληνικές οικογένειες μέσα στο 2013. Τα δε κατασταλτικά μέτρα που προωθούνται όπως  η μη δυνατότητα παράτασης των δόσεων για τους οφειλέτες στο Δημόσιο,  η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων όσων χρωστούν στο Κράτος πάνω από 500 €, η αυτόματη είσπραξη χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, αποδεικνύουν τις πραγματικές προθέσεις των δανειστές μας.
Δεδομένης της πλήρους ανεπάρκειας του υφιστάμενου πολιτικού προσωπικού να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ελληνικού λαού και ν αντιμετωπίσει το ακραίο κοινωνικό πρόβλημα που εξελίσσεται,  είναι η στιγμή που θα πρέπει οι σύλλογοι της αποδημίας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθούμε στην ιστορική μας αποστολή, διαφορετικά θα εξαφανιστούμε.

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ