Αρχική » Η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος – Οι επιπτώσεις της στην πραγματική οικονομία

Η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος – Οι επιπτώσεις της στην πραγματική οικονομία

από admin

του Θ.Κ.

Τον Οκτώβριο του 2012 οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συμφώνησαν μαζί με την Ελληνική Κυβέρνηση (με πρωθυπουργό τον Λουκά Παπαδήμο) στην υπογραφή της 2ης Δανειακής Σύμβασης προς την Ελλάδα η οποία περιλάμβανε την δανειοδότηση της χώρας μας με κεφάλαια ύψους 130 δις ευρώ από τα οποία τα 50 δις θα αφορούσαν την ανακεφαλαιοποίηση του Τραπεζικού Συστήματος ως αποτέλεσμα των ζημιών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA, EUROBANK) από το κούρεμα της ονομαστικής αξίας κατά 50% των ομολόγων ελληνικού δημοσίου που είχαν στην κατοχή τους οι παραπάνω τράπεζες καθώς και από τις ζημιές που κατέγραψαν οι παραπάνω τράπεζες από την μη ομαλή εξυπηρέτηση του δανειακού τους χαρτοφυλακίου.

 

Για την ιστορία αναφέρουμε πως διαμορφώνεται το δημόσιο χρέος μετά την 2η δανειακή σύμβαση και πως προβλέπεται η εξυπηρέτησή του καθώς και η ενίσχυση σε ρευστότητα που έχε λάβει το τραπεζικό σύστημα από το 2008 ως το 2013.

 

 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΙΣΤΩΤΗ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

ΤΟΚΟΣ (σε εκ. €)

ΔΝΤ (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Μνημόνιο1 και Μνημόνιο2)

21.700

2,80%

608

ΔΝΤ (επόμενες δόσεις)

4.950

2,80%

139

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ (Μνημόνιο 1)

52.900

1,70%

899

ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (EFSF – Μνημόνιο 2)

74.000

2,20%

1.628

EFSF – ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ (Μνημόνιο 2)

39.700

2,20%

873

ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

14.942

4,30%

643

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

60.816

2,00%

1.216

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΕΚΤ)

45.000

4,50%

2.025

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

6.000

3,95%

237

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΛΛ. ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

5.225

1,66%

87

ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

1.500

0,99%

15

ΕΙΔΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

17.447

2,90%

506

ΣΥΝΟΛΟ

344.810

 

8.875

 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 2

 

2012

2013

2014

2015

2016

 

ΕΚΤΙΜ.

ΠΡΟΒΛ.

ΠΡΟΒΛ.

ΠΡΟΒΛ.

ΠΡΟΒΛ.

ΧΡΕΟΣ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

340.600

353.900

369.100

390.000

411.900

ΤΟΚΟΙ ΣΕ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

10.400

10.200

11.250

12.500

13.300

ΑΕΠ

194.003

189.708

188.750

187.797

186.849

ΧΡΕΟΣ ΩΣ % ΤΟΥ ΑΕΠ

175,6%

186,5%

195,5%

207,7%

220,4%

ΤΟΚΟΙ ΣΕ ΔΕΔΟΥΛ. ΒΑΣΗ ΩΣ % ΤΟΥ ΑΕΠ

5,4%

5,4%

6,0%

6,7%

7,1%

 

 

Ενίσχυση σε € του Τραπεζικού Συστήματος – 1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008 – 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ 3

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2008-2009) νόμος 3723/2008 (η ρευστότητα αυτή εξασφαλίσθηκε επί ΝΔ με τον νόμο 3723/2008 λίγο μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers τον Αύγουστο του 2008)

ΜΕΤΡΗΤΑ (το Ελλ. Δημόσιο χορήγησε ρευστότητα και σε αντάλλαγμα εξεδόθησαν  προνομιούχες μετοχές)

ΟΜΟΛΟΓΑ (πρόκειται για ομόλογα που εξέδωσε το Ελλ.Δημόσιο τα οποία δόθηκαν στα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα τα οποία με την σειρά τους τα προσκόμισαν στην ΕΚΤ και άντλησαν ισόποση ρευστότητα με επιτόκιο 1%).

ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ (πρόκειται για την δυνατότητα των τραπεζών να εκδίδουν ομολογιακά δάνεια με την εγγύηση του Ελλ. Δημοσίου)

28.000.000.000

5.000.000.000

8.000.000.000

15.000.000.000

 

 

Ενίσχυση σε € του Τραπεζικού Συστήματος – 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010 – Νοέμβριος 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΜΑΙΟΣ 2010 (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στα πλαίσια του Μνημονίου 1)

ΜΑΙΟΣ 2010 (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στα πλαίσια του Μνημονίου 1)

ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ (πρόκειται για την δυνατότητα των τραπεζών να εκδίδουν ομολογιακά δάνεια με την εγγύηση του Ελλ. Δημοσίου)

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ELA (Έκτακτος Μηχανισμός Παροχής Ρευστότητας από την Τράπεζα της Ελλάδος – Το ποσό αυτό αντλήθηκε το διάστημα Οκτώβριος-Νοέμβριος 2011)

76.500.000.000

10.000.000.000

40.000.000.000

26.500.000.000

 Προβλεπόμενη  Ενίσχυση σε € (από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) του Τραπεζικού Συστήματος – 3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μάρτιος 2012 – 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011-2013  (Ενίσχυση της Ρευστότητας του Εγχώριου Τραπεζικού Συστήματος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στα πλαίσια του Μνημονίου 2)

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012  (Εκταμίευση 1ης Δόσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στα πλαίσια του Μνημονίου 2)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012  (Εκταμίευση 2ης Δόσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στα πλαίσια του Μνημονίου 2)

2013 – ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΧΣ (Εκταμίευση 3ης Δόσης – Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας)

50.000.000.000

23.000.000.000

7.000.000.000

20.000.000.000

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ενίσχυση του Τραπεζικού Συστήματος από το 2008 ως το 2013 (λαμβάνοντας υπόψη και τα 50 δις ευρώ της ανακεφαλαιοποίησης) προσεγγίζει τα 154,5 δις ευρώ αντιστοιχώντας σο 81% του εκτιμώμενου ΑΕΠ για το 2013 (189,7 δις ευρώ).

Τον Δεκέμβριο του 2012 η Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του ακόλουθου πίνακα προσδιόρισε τόσο την διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης όσο και τα επιμέρους ποσά που αντιστοιχούν στις 4 συστημικές τράπεζες προκειμένου τον Δεκέμβριο του 2014 ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 9%.

Διαδικασία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών αναγκών (Δεκέμβριος 2011 – Δεκέμβριος 2014, ενοποιημένη βάση)

(εκατ. ευρώ, εκτιμήσεις Μαΐου 2012)

Τράπεζες1

Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια

Αναφοράς2

(1)

Συνολικές ακαθάριστες ζημίες

λόγω PSI

(Δεκ 2011)

(2)

Προβλέψεις σχετικές

με το PSI

(Ιουν 2011)

(3)

Ακαθάριστες αναμενό-μενες

ζημίες

πιστωτικού κινδύνου3

(4)

Προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου4

(Δεκ 2011)

(5)

Εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου5

(6)

Στόχος για τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Δεκ 2014)

(7)

Κεφα-

λαιακές ανάγκες

(8)=(7)-[(1)+(2)+

(3)+(4)+ (5)+(6)]

Εθνική

7.287

-11.735

1.646

-8.366

5.390

4.681

8.657

9.756

Eurobank

3.515

-5.781

830

-8.226

3.514

2.904

2.595

5.839

Alpha

4.526

-4.786

673

-8.493

3.115

2.428

2.033

4.571

Πειραιώς

2.615

-5.911

1.005

-6.281

2.565

1.080

2.408

7.335

Εμπορική

1.462

-590

71

-6.351

3.969

114

1.151

2.475

Αγροτική6

378

-4.329

836

-3.383

2.344

468

1.234

4.920

Ταχ. Ταμ/ριο

557

-3.444

566

-1.482

1.284

-315

903

3.737

Millennium

473

-137

0

-638

213

-79

230

399

Γενική

374

-292

70

-1.552

1.309

-40

150

281

Αττικής

366

-142

53

-714

274

15

248

396

Probank

281

-295

59

-462

168

147

180

282

Νέα Proton

57

-216

48

-482

368

34

115

305

FBB

145

-49

0

-285

167

-29

116

168

Πανελλήνια

82

-26

3

-118

48

-26

42

78

Σύνολο

22.119

-37.733

5.861

-46.834

24.727

11.381

20.062

40.542

Υποσύνολο

«συστημικών τραπεζών»7

17.944

-28.214

4.154

-31.367

14.583

11.093

15.693

27.50

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

1 Η άσκηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για τις ABB, Credicom και IBG δεν απαιτούνται επιπλέον κεφάλαια.

2 Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια το Δεκέμβριο του 2011 όπως υποβλήθηκαν από τις τράπεζες χωρίς να λαμβάνεται υπό-ψη η επίδραση της ιδιωτικής συμμετοχής στην αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους (PSI).

3 Αναμενόμενες Ακαθάριστες Ζημίες (CLPs) για την περίοδο Ιουνίου 2011-Δεκεμβρίου 2014 του πιστωτικού κινδύνου στα δάνεια στην Ελλάδα, στο εξωτερικό και σε φορείς και οργανισμούς που σχετίζονται με το Ελληνικό δημόσιο. Οι Αναμενόμενες Ακαθάριστες Ζημίες για τα δάνεια στην Ελλάδα περιλαμβάνουν: α) τις αναμενόμενες για την τριετία ζημίες που εκτίμησε η BlackRock, β) τις αναμενόμενες ζημίες για το τέταρτο έτος και γ) τις αναμενόμενες ζημίες από τη χορήγηση νέων δανείων την περίοδο 2012-2014.

4 Συσσωρευμένες προβλέψεις (Δεκέμβριος 2011) που είχαν ήδη σχηματίσει οι τράπεζες για τα δανειακά χαρτοφυλάκια στα οποία αναφέρεται η στήλη (4).

5 Εσωτερική Δημιουργία Κεφαλαίου κατά την περίοδο 2012-2014, όπως προκύπτει από τη συντηρητική θεώρηση των βασικών στοιχείων της λειτουργικής κερδοφορίας που προέβλεπαν τα υποβληθέντα από τις τράπεζες τριετή επιχειρη-σιακά σχέδια, καθώς και τη συνεκτίμηση των ενεργειών ενίσχυσης κεφαλαίων που είχαν ολοκληρωθεί έως το πέρας της άσκησης.

6 Η Αγροτική Τράπεζα εξυγιάνθηκε τον Ιούλιο του 2012.

7 Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς.

 

Σημειώνουμε ότι όλες οι παραπάνω πληροφορίες είναι σε γνώση όλων των κομμάτων που απαρτίζουν το σημερινό πολιτικό σύστημα από τον Μαϊο του 2012.

Στις  27 Ιουλίου 2012 η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει την απόκτηση 21,4 δις στοιχείων Παθητικού (14,3 δις καταθέσεις, 6,7 δις διατραπεζικές υποχρεώσεις και 0,4 δις λοιπές υποχρεώσεις) της Αγροτικής και 14,7 δις στοιχεία ενεργητικού, (εκ των οποίων 10,6 δις χορηγήσεις και 4,2 δις λοιπά στοιχεία ενεργητικού) έναντι τιμήματος 95 εκ. Ευρώ. Η Αγροτική όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα έχει κριθεί μη συστημική και κατά συνέπεια θα σπάσει σε καλή και κακή όπου τα καλά στοιχεία μεταβιβάζονται έναντι του ευτελούς τιμήματος των 95 εκ. Ευρώ στην Πειραιώς και τα κακά στοιχεία δανειακό χαρτοφυλάκιο σε πάνω από 90 ημέρες καθυστέρηση μεταβιβάζεται σε ειδικό εκκαθαριστή. Σημαντική <<λεπτομέρεια>> η διαφορά (6,7 δις ευρώ) μεταξύ των 21, 4 δις στοιχείων Παθητικού και των 14,7 δις στοιχείων ενεργητικού θα καλυφθεί από τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Από τον Ιούνιο του 2012 ο Σύλλογος εργαζομένων της Αγροτικής βρίσκεται σε κινητοποιήσεις με πανελλαδικό ποσοστό συμμετοχής 80%. Ο Σύλλογος Εργαζομένων της ΑΤΕ στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποστέλλει επιστολή στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ζητώντας την παρέμβαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο διαφαινόμενο σκάνδαλο. Το στέλεχος της Οικονομικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Γεωργακάκης σε απαντητική του επιστολή στις 14 Ιουνίου ου 2012, πετάει την μπάλα στην εξέδρα καθώς τονίζει στους εργαζόμενους της ΑΤΕ ότι προέχει η διασφάλιση των καταθετών της ΑΤΕ, και ότι η ΑΤΕ θα μπορούσε να διασωθεί αν εντασσόταν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ γνώριζε ότι δεν προβλεπόταν ήδη από τον Μάιο του 2012. Καμία αναφορά για τους δανειολήπτες και τους εργαζόμενους της ΑΤΕ. Επιπλέον η συνδικαλιστική παράταξη (προσκείμενη στον ΣΥΡΙΖΑ) ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ που εκπροσωπείται στον Σύλλογο Υπαλλήλων της ΑΤΕ συνεπικουρεί τις προσκείμενες σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ παρατάξεις ώστε οι εργαζόμενοι να δεχθούν τον εκβιασμό που επιχειρεί τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και ο   πρόεδρος της Πειραιώς η απώλεια όλων των θέσεων εργασίας (4.500 άτομα) η νέες ατομικές συμβάσεις με ότι ισχύει στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η ίδια υποκριτική στάση του ΣΥΡΙΖΑ επαναλήφθηκε και στον διαχωρισμό (18 Ιανουαρίου 2013) του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ σε καλό και σε κακό όταν αρκετά στελέχη του ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2012 τόνιζαν ότι θα μπορούσε να ενταχθεί στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όταν κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν. Η δε συνδικαλιστική του παράταξη επίσης ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ πρωτοστάτησε στην αναστολή των κινητοποιήσεων που έλαβαν χώρα το δεύτερο 10ήμερο του Ιανουαρίου του 2013 με αντάλλαγμα για να μην απολυθούν οι 3.200 εργαζόμενοι να δεχθούν την ένταξη τους στο νέο ΤΤ με κουρεμένες τις μηνιαίες αποδοχές τους κατά 30%.

Υπενθυμίζουμε ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο έχει αναλάβει την ανακεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος με κεφάλαια ύψους 50 δις ευρώ προερχόμενα από την 2η δανειακή σύμβαση ύψους 130 δις ευρώ μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου Τράπεζας της Ελλάδος και Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του έχει χαρακτηρίσει ως συστημικές 4 Ελληνικές Τράπεζες (ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA και EUROBANK) για τις οποίες έχει ήδη προκαταβάλλει ποσό ύψους 27,5 δις ευρώ το οποίο κατανέμεται ως εξής:

 

Alpha Τράπεζα ΑΕ 4.571

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ 9.756

Eurobank ΑΕ 5.839

Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ 7.335

Σύνολο 27.501

Οι παραπάνω τράπεζες είναι υποχρεωμένες εντός του Μαϊου του 2013 να δρομολογήσουν ισόποσες αυξήσεις κεφαλαίου. Αν οι ιδιώτες μέτοχοι στις παραπάνω τράπεζες καταβάλουν το 10% των παραπάνω κεφαλαίων τότε έχουν το χρονικό περιθώριο εντός 3 ετών να επιστρέψουν  στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το υπόλοιπο 90% των παραπάνω κεφαλαίων. Σε διαφορετική περίπτωση το Ταμείο (έχει τοποθετήσει στις 4 συστημικές τράπεζες τρείς επιτρόπους ένας εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, ένας εκ μέρους της Τροικα και ένας εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος) εφόσον καλύψει το ίδιο την απαιτούμενη αύξηση κεφαλαίου έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε πώληση της ανακεφαλαιοποιούμενης τράπεζας (εδώ παράδειγμα αποτελεί η EUROBANK για την οποία έχει προβλεφθεί να προικοδοτηθεί με το καλό ΤΤ και την καλή PROTONBANK ως τον Σεπτέμβριο του 2013) με απώτερο σκοπό η νέα τράπεζα να πουληθεί σε στρατηγικούς επενδυτές ως το τέλος του 2013.

Η ΤΡΟΙΚΑ μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ελέγχει επί της ουσίας το σύνολο της πραγματικής οικονομίας καθώς οι 4 συστημικές τράπεζες μέσω των απορροφήσεων που έχουν επιτευχθεί (ΕΜΠΟΡΙΚΗ από την ALPHA), (GENIKI , ΑΓΡΟΤΙΚΗ, MILLENIUM, ΛΑΙΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ και ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ από την ΠΕΙΡΑΙΩΣ) αποτελούν τους πιστωτές (τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας ανέρχονται σε περίπου 250 δις ευρώ) εκατοντάδων μικρών, μεσαίων και μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και τους πραγματικούς ιδιοκτήτες ακίνητων περιουσιών (με εκτιμώμενη αξία 1 τρις ευρώ) που αποτελούν εξασφάλιση σε ενυπόθηκα δάνεια χιλιάδων νοικοκυριών.

Από ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ  ακούγονται πολλά περί διοχέτευσης ρευστότητας στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις μόλις ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση. Σαφώς και κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Άλλωστε στους φορείς της αγοράς (ΕΣΣΕΕ, ΓΕΣΕΒΕ, Επιμελητήρια) είναι γνωστό ότι από διάφορες δράσεις τα εγκεκριμένα κονδύλια (από ΕΣΠΑ, ΕΤΕΑΝ και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) για το 2013 ανέρχονται μόλις σε 500 εκ. ευρώ με δυσβάστακτους όρους χρηματοδότησης όπως επιτόκια μεταξύ 5%-7% και προσημείωση ακίνητης περιουσίας.

Ακτινογραφώντας την στάση του πολιτικού συστήματος, η μεν ΤΡΟΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ) προσδοκά να επιτύχει το πρόγραμμα εσωτερικής υποτίμησης μέσω των μνημονίων  ώστε με μισθούς ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ η πατρίδα μας να καταστεί πόλος έλξης ξένων επενδύσεων έχοντας εκχωρήσει μπιρ παρά κάθε κομμάτι της οικονομίας (ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ) σε κάθε λογής εθνικότητας επενδυτή, η μεν αντιπολίτευση με πρωταγωνιστή τον ΣΥΡΙΖΑ από εκεί που θα αντιμετώπιζε δυναμικά κάθε είδους αποκρατικοποίηση-εκποίηση (σε ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΟΠΑΠ, ΔΕΠΑ) με βάση τον πρόεδρο του Αλέξη Τσίπρα (14 Ιουνίου 2012 – Κεντρική Προεκλογική Ομιλία στην Ομόνοια), περάσαμε στις συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα σε κάθε κομμάτι της πραγματικής οικονομίας (Φεβρουάριος 2013 -Ομιλία Αλέξη Τσίπρα στο London School Of Economics  ευχόμενος να πετύχει η ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών έτσι όπως δρομολογείται αν και δεν συμφωνεί με την όλη διαδικασία).

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ