Αρχική » Οδός Κομοτηνής

Οδός Κομοτηνής

από Κώστας Καραΐσκος

του Κ. Καράίσκου, από το Άρδην τ. 40-41, Ιανουάριος-Μάρτιος 2003

Στο Circo Del Ponte ή παράσταση συνεχίζεται. Ό που νάναι πετάν στά θηρία τούς Μιλουτίνοβιτς και Κρά -ισνικ.

Τό ακόμα χειρότερο είναι πως πέραν τοϋ άγους της Χάγης, πέρα κι από τό επαίσχυντο κεφαλοκυνηγητό των Κάρατζιτς- Μλάντιτς, οί ταπεινώσεις συνεχίζονται: Ο Σερβίας Παϋλος, ό Άμφιλόχιος κι ό Ειρηναίος επισκέφθηκαν στό Βατικανό τόν …Πάπα!

Κι επειδή ή δημοκρατία δέν στέριωσε καλά στη χώρα, οι ΗΠΑ κάνουν αλλη μιά θυσία: Ζηταν τέσσερεις στρατιωτικές βάσεις στό γιουγκοσλαβικό έδαφος γιά 99 χρόνια, ωστε νά τήν βοηθαν ‘όποτε χρειάζεται…

Συνέλληνες! Πάλιωσε λιγάκι αλλά δέν ξέρω αν τό μάθατε: Καταβαραθρώθηκε εκλογικά δ Χάιντερ!

Τι θά πέϊ στά τέτοιά σας; Ρέ σεις! Γλύτωσε ή Ευρώπη από τόν νεοναζισμό πού τήν απειλούσε! Πώς θαρρείτε οτι τώρα βαδίζετε πλέον απερίσπαστοι στόν δημοκρατικό δρόμο (σάν εκείνον τοϋ Μπλαίρ πρός Βαγδάτη);

Τήν απόλυση τοϋ Ντούιζενμπεργκ από τήν ΕΚΤ ζήτησε ραββίνος τοϋ Κέντρου Βίζενταλ, αν ό τραπεζίτης δέν αποκηρύξει (μήπως καί …χωρίσει;) τή σύζυγο του πού τολμά νά συμπαραστέκεται στήν Παλαιστίνη.

Βάλτε τώρα στή θέση τοϋ ραββί-νου έναν μητροπολίτη καί προσπαθήστε νά φαντασιώσετε κάτι ανάλογο. Καλό, ε;

Πώς τιτλοφόρησαν τήν δολοφονία δώδεκα Παλαιστινίων στίς ψαρο-φυλλάδες; «Επίδειξη πυγμής τοϋ Σαρόν»! Δημοσιογραφική επίδειξη πυγμής.

Ή (έστω, προσωρινή) επικράτηση τοϋ Τσάβες δείγμα των καιρών: Δέν είναι ολα μαϋρα. Καί πιά δέν αρκεί μιά κατσαρόλα γιά νά ρίξεις μιά λατινοαμερικάνικη κυβέρνηση.

Ερώτημα πρώτο: Ποιό είναι τό ονοματάκι τής πρώτης γυναίκας διευθύντριας στή φυλλάδα SUN τοϋ Μέρντοχ; Χρυσούλα; Άϊσέ; Σβετλάνα; Ρεββέκα;

Αρχή σοφίας, ονομάτων επίσκεψις, πού είπε καί κάποιος προπάππος μας πού τώρα δέν θυμάμαι. Κι ενώ στήν EE ετοιμάζεται τό Σύνταγμα τής υπό σύστασιν ‘Ομοσπονδίας, κάτι θειες πού τίς εστειλε τό κόμμα τους στίς Εύρώπες θίγονται πού δέν τίς αφήνουν νά πάν στ’ Άγιονόρος. Καθείς κι οί όρίζοντές του!

Ερώτημα δεύτερο: Σέ ποιά χώρα ό πρωθυπουργός της δέχεται χρονιάρες μέρες κυπριωτόπουλα καί τούς χαρίζει τούρκικα σιντί; Πάντως στήν έν λόγω χώρα είναι δύσκολο νά σχολιάσει κανείς έντίμως τήν επικαιρότητα καί νά μήν υπερβεί τά όρια τής δημοσίας αι-δοϋς.

Τής αίδοϋς, βεβαίως, κάποιας άλλης χώρας γιατί στήν έν λόγω αύ -τή έχει εκσυγχρονιστεί πρό πολλού.

Τόν «άδολο πατριωτισμό» τοϋ Κύρκου βράβευσε ό Στεφανόπουλος. Καί υποψιάζομαι ότι έδώ έχει παρεισφρήσει ένα ορθογραφικό λάθος: Τό «δό» έπρεπε νά γραφεί μέ -η. Λίγες μέρες πρίν τά έπτάχρονα τής θυσίας Βλαχάκου, Γιαλοψοϋ καί Καραθανάση, τουρκικό πολεμικό σκάφος επιχειρεί νά συλλάβει τήν καλυμνιώτικη τράτα «’Αγία Μαρίνα» στά “Ιμια.

“Οχι, δέν έχει καμμιά σημασία. Αυτά ήταν άνησυχητικές ειδήσεις κατά τήν ίουράσειο παλαιοεθνική περίοδο τής πατρίδας μας.

Τώρα μέ τέτοια πανηγυρίζουμε, καθότι άποδεικνύουν τά άδιέξοδα τών γειτόνων καί τις εσωτερικές τους διαπάλες.

Ό κεμαλοφασίστας πρύτανης τής Πόλης Άλεμντάρογλου, άδελφοποιητός τοϋ Μπαμπινιώτη, ομιλητής σέ συγκέντρωση τών Γκρίζων Λύκων υπέρ τοϋ Ντενκτάς στήν Τουρκία.

“Α, όλα κι όλα. Στό Πανεπιστήμιο ‘Αθηνών δέν συγχέουν ‘Επιστήμη καί Πολιτική. Τέσσερεις ΟΗΕδες πιάστηκαν νά φωτογραφίζουν τά άρματα μάχης σέ άσκηση τής ‘Εθνοφρουράς στήν Κύπρο. Ό κ. ΥΠΕΞ μας πάντως, έξ όσων γνωρίζουμε, δέν παρενέβη ώς στιγμής υπέρ τοϋ δικαιώματος τους στό χόμπυ τοϋ tankwatching·

Νά άλλο ένα άδύναμο σημείο τοϋ Σχεδίου Άνάν: “Αμα φύγουν τά στρατά μας άπό τό νησί θά μειωθεί δραστικά κι ό κατασκοπευτικός τουρισμός πού άνθοϋσε, ειδικά μετά τό δόγμα τοϋ Ενιαίου ‘Αμυντικού Χώρου.

Κατέρρευσε, λέει, ό δρόμος Κορίνθου – Τρίπολης κι ό άλλος, ό Τρίπολης – Καλαμάτας. ‘Απορώ γιατί δέν διαμαρτύρεται ή Κυβέρνηση γιά τήν μαύρη αυτή προπαγάνδα. Γιατί δέν λέν όλοι αυτοί οι κρυφό-καραμανλικοί δημοσιογράφοι καί πόσοι δρόμοι δέν κατέρρευσαν; “Ε;

Ή “Ιονία οδός, ή ‘Εγνατία, ό άξονας Κεντρικής Ελλάδος, πάθαν τίποτα;

Βεβαίως υπάρχει καί τό έπιχείρη-μα ότι αυτοί ακόμα δέν έγιναν. Μμ, ναί, είναι κι αυτό ένα επιχείρημα. Νά λοιπόν πόσο μπροστά ήταν δ Λαλιώτης πού τά άφηνε ολα σέ σχέδια καί μακέτες. ‘Ακούσατε ποτέ μακέτα νά χαλάει; Νά διαμαρτύρεται ό κόσμος;

Μετά άπό δυό ΚΠΣ, τό ΑΕΠ τής Θράκης υποχώρησε κατά μία ποσοστιαία μονάδα ώς πρός τόν μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό στά εκσυγχρονιστικά ελληνικά λέγεται «άνάπτυξη».

Καί νά σκεφτεί κανείς ότι ακόμα ούτε ή έπιδότηση τοϋ καπνοϋ σταμάτησε, ούτε ή αναθεώρηση τής Κ ΑΠ έφτασε, ούτε οί ιδιωτικοποιήσεις τών συνεταιριστικών εταιρειών ξεκίνησαν!

Κάθε τρία χρόνια πλημμυρίζει ό Έβρος, καταστρέφοντας μερικές χι -λιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Πραγματική θεομηνία (όχι ή βροχή, αυτοί που κάθισαν στό σβέρκο μας καί θαθαθαλογοϋν). Καλά, είναι γνωστό οτι Δήμοι καί Νομαρχίες δέν αποτελούν υποδείγματα διαχείρισης τοϋ δημόσιου χρήματος. Αυτό όμως στίς Σάπες μέ τόν κουμπάρο τοϋ 1’ΠΕΞ είναι γιά εξώφυλλο στό βιβλίο Γκίνες. Είναι κι αυτός ένας τρόπος ν’ άφή-σει κανείς εποχή.

«Θέλουμε τήν ειρήνη ωστε μέσω τής σταθερότητας καί τής ανάπτυξης νά λύσουμε τό πρόβλημα τής ανεργίας»!!! (Φώφη Γεννηματά στήν Αλεξανδρούπολη γιά τόν επικείμενο πόλεμο στό Ιράκ). Νομίζω ότι μετά άπ’ αυτό ο Ράμ-σφελντ άρχίζει νά ταλαντεύεται…

Καραΐσκος Κώστας

Διευθυντής τοϋ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗ»

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Αρέσει σε %d bloggers: