Αρχική » Οδός Κομοτηνής

Οδός Κομοτηνής

από Άρδην - Ρήξη

του Κ. Καραΐσκου, από το Άρδην τ. 44, Νοέμβριος 2003

Oi Ευρωπαίοι στέλνουν σκάφο; της ΕΣΑ στη Σελήνη καί στον “Αρη. Ό Σιράκ επιμένει νά μην προσκυνάει τό αλάθητο τοϋ Μπούς

Οί άπωανατολίτες θά άνα-πτύξουν λειτουργικό σύστημα βασισμένοι στό Linux για νά άντικαταστήσουν τά Windows της Microsoft ΟΙ Κινέ-1οι άρνοϋνται νά ανατιμήσουν τό γουάν

Διαβλέπω ένα κλίμα άνταρσίας μεταξύ των σκλάβων. Μήπως ήρθε ή ώρα νά σπάσει κάνα (μουσουλμανικό) σβέρκο άκόμα ή Αυτοκρατορία; Ηταν κοσμαγάπητος, ελληνόφωνος, Ισλαμιστής, άντικεμαλιστής, νομάρχης στό Ντενιζλί. Πώς νά τ’ απόφευγε εσαεί ό συγχωρεμένος ό Ρετζέπ Γιαζιτζίογλου τό «τροχαίο»;… Στή δημοκρατική Βρετανία ό απελευθερωτής των Ιρακινών Μπλαίρ άπένειμε πολιτικό άσυλο στόν διωκόμενο Ρώσο επιχειρηματία Μπερεζόφσκι. Ωραία πρόταση, έτσι; “Οχι, δέν τήν έγραψα έγώ, τά έγκυρα ΜΜΕ τή γράφουν. Γιά νά δώ, μπορώ νά τά καταφέρω εξίσου καλά; Λοιπόν: Στήν ισχυρή Ελλάδα, ό σοσιαλιστής Έλλην πρωθυπουργός Σημίτης απένειμε πολιτικό άσυλο στόν διωκόμενο Ρώσο επιχειρηματία Γκουσίνσκι. Καλό;

Από διευθυντής της CIA πήρε προαγωγή: Προεδρεύει μιας ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Freedom House), ή όποια μας έβαλε καί καλό βαθμό ώς Ελλάδα. Thank you Mr. Wolsey!

Παρά τήν άνοδο τοϋ Λούλα, ό τσάτσος τοϋ Σόρος καί τοϋ ΔΝΤ στή Βραζιλία, πρώην άρ-χιτραπεζίτης, συνεχίζει τήν καριέρα του στόν ιδιωτικό τομέα. Μέ τά δεδουλευμένα του, προφανώς…

Φαίνεται ότι καί κει ή «Αλλαγή» έρχεται μέ υπερβολικά βελούδινο τρόπο. Σχεδόν άνεπαίσθητο.

Καί πάνω που μάθαμε ότι αυτός ό Σβένσον, πού πιάστηκε γιά τόν φόνο της Σουηδής ύπουργοϋ Εξωτερικών, είναι νεοναζί, κοκαϊνομανής κι αμφιφυλόφιλος, φουλ ένοχος δηλαδή, τό DNA τόν άθώωσε! Δέν κατάλαβα, ή Επιστήμη δηλαδή είναι μέ τόν δολοφόνο;

Γιουβύζιον τζοΰνιορ, λέει, καί μάλιστα στήν σοβαρή, κρατική τιβί. Μετά τί τους πειράζει ή παιδοφιλία; Εκτός κι αν έχουν πρόβλημα μέ τόν ανταγωνισμό…

Κύριε Κίμων! Είμαι 42 ετών, παλιός ΕΑΜίτης καί βγάζω μέ τά χεράκια μου μιάν εφημερίδα. Μήπως δικαιούμαι κάποιας φοροασυλίας; Πάλι βγάλαν τόν Πρωτόπαπα στό γυαλί, χωρίς τό προειδοποιητικό σηματάκι στήν οθόνη. Καλά ρέ γαμώτο, αυτό τό ΕΡΣ τί κάνει, έχουμε καί μικρά παιδιά

Στό ‘Αθηναϊκό Μετρό τώρα θά υπάρχουν καί… μάσκες άε-ρίων. Ή πληροφορία πώς ή Άλ Κάιντα, στό άκουσμα της είδησης, διαλύθηκε, δέν διασταυροίθηκε

Γιατί όμως δέν καλύπτουν καί μας τούς έπαρχιώτες; Πώς θά ταξιδέψει ή κυρά Λεμονιά άπ’ τίς Σάπες στήν Άετοκορφή, έκθετη στις ορέξεις τοϋ Μπίν Λάντεν;

Ή καταγγελία της ‘Αλέκας Παπαρήγα οτι επί επτά χρόνια δέν έχει προσκληθεί σέ ιδιωτικό κανάλι δείχνει τί σημαίνει πλουραλιστική ενημέρωση έν Ελλάδι

Είδαμε όμως καμιά 7.000 φορές τή Γωγώ Μαστροκώστα, δέν έχουμε παράπονο… ‘Αρχές Σεπτέμβρη ήταν ή επέτειος τοϋ τουφεκισμοΰ της Λέλας Καραγιάννη άπό τούς ναζί, όταν άρνήθηκε νά προδώσει τήν ‘Αντίσταση. Θυμήθηκε καμιά γυναικεία οργάνωση τή θυσία της; “Η τά γυναικεία περιοδικά έχουν επιβάλει παντοϋ ώς πρότυπο ζωής τόν σπερματοδέκτη;

‘Εγνατία μήκους 3.000.000 έκατοστών -χώρια τό πλάτος, έ;- εγκαινίασε ό πρωθυπουργός σας έξω άπό τή Θεσσαλονίκη. Πές πώς τήν τέλειωσε… Όταν τό ΔΟΛιο «Βήμα» άνα-κάλυψε «δημιουργία Τουρκικής μειονότητας» στή Θράκη άπό τήν (άναμενόμενη) απόφαση τοϋ ‘Αρείου Πάγου σχετικά μέ τήν «Τουρκική Ένωση Ξάνθης», βγήκε κάθε πικραμένος νά κραυγάσει τόν φτωχοεθνικισμό του Κι έτσι, ξαφνικά στήθηκε μιά συζήτηση άθλιου επιπέδου στή χώρα, όπου ήταν άδύνα-τον νά άποφασίσεις ποιός έλεγε τίς χειρότερες μπούρδες. “Ως κι ό Γκαλήπ ενεφανίσθη δεδι-καιωμένος!

Πάντως αυτό θά πει καθεστώς: Όρίζουμε τήν άτζέντα κατά τό δοκοϋν Ό Ριτβάν Καραχότζα, ό πρώτος Πομάκος πού δέν φοβήθηκε νά διακηρύξει τήν ταυτότητά του, έστησε καί τήν πρώτη πομακική ‘ιστοσελίδα (w-ww.pomlex.com). Έ, επόμενο ήταν νά δεχθεί επιθέσεις χά-κερς άπό τή γνωστή μας σύμμαχο

Σημαντικό τό κείμενο μέ τίς υπογραφές τών χριστιανών δασκάλων μειονοτικών σχολείων, στό όποιο καλούνταν ή Φραγκουδάκη νά μήν υποχωρήσει στίς πιέσεις γιά άλλαγές τών νέων βιβλίων της Φωνή βοώντος έν τή κεμαλική ερήμου. Οί Γκαλημπυρόληδες επέβαλαν τήν άπαλειφή τών δυό καί μοναδικών πομακι-κών λέξεων άπό αυτά! Τά σχέδια τής Μονής Βατοπε-δίου νά επενδύσει σέ εκτάσεις πού διεκδικεί δικαστικά στή Θράκη βρίσκουν άντιστάσεις. “Αν δέν πρόκειται γιά παρεξήγηση, τότε κάποιοι θρακα-μύντορες βλάφτουν άσύστολα τόν τόπο

Δέν τούς έφτασε πού έφαγαν ολόκληρο τό 1ο ευρωπαϊκό πακέτο στά σεμινάρια, συνεχίζουν καί στό 3ο: 12,4 έκ. εύρώ θά παντελονιάσουν τά ΚΕΚ γιά «κατάρτιση», μόνο στήν Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης

Τήν άλλαγή τοϋ περιφερειάρχη λίγους μήνες πρίν τίς εκλογές πώς μπορεί νά τήν εκλάβει κανείς αν όχι ώς κομματική, προεκλογική μανούβρα; Καί τό δημόσιο συμφέρον, θά μοΰ πείτε, οί υποθέσεις τής Περιφέρειας πού θά μείνουν εκκρεμείς; “Ε, σας παρακαλώ, κάντε καμμιά σοβαρή ερώτηση…

Καραΐσκος Κώστας

διευθυντής τοϋ «Άντιφωνητή»

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Αρέσει σε %d bloggers: