Αρχική » Μετεκλογικό τοπίο στή Θράκη

Μετεκλογικό τοπίο στή Θράκη

από Άρδην - Ρήξη

Ποιοί εξελέγησαν – ποιοί έμειναν απ’ έξω

deb-ekloges-thraki-570

Του Κώστα Καραΐσκου από τη Ρήξη φ. 111

Ἡ εὔκολη «ἑρµηνεία» τοῦ ἐκλογικοῦ ἀποτελέσµατος στή Θράκη, γιά κάποιον συντηρητικό παρατηρητή, θά ἦταν ….παραδοσιακή: ὅτι οἱ µουσουλµάνοι σέ Ξάνθη καί Κοµοτηνή ψήφισαν τόν ΣΥΡΙΖΑ µαζικά, ἐπειδή ἔτσι συµφέρει τήν Ἄγκυρα. Δέν θέλουµε νά ποῦµε τό ἀντίθετο, ἀλλά ἡ ἀλήθεια δέν εἶναι αὐτό καί µόνο, τά πράγµατα δέν ἔχουν µονάχα µία πλευρά.

Εἶναι ἀληθές ὅτι ἡ µουσουλµανική κοινωνία ψήφισε γιά πρώτη φορά τόσο συντεταγµένα τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἐκλέγοντας ὑπό τή σημαία του τρεῖς βουλευτές συνολικά. Μήπως ὅµως ἔτσι δέν ἔγινε σέ κάποιον βαθµό –µικρότερο, ἔστω– καί µέ τήν ὑπόλοιπη κοινωνία; Πρῶτα πρῶτα στήν Ξάνθη, ὁ πιστός στήν προξενική γραµµή Ζεϊµπέκ πῆγε καί πάλι πολύ ψηλά καί τόν ἀκολούθησε στή Βουλή ὁ ….πρώην διευθυντής τοῦ γραφείου του, Στάθης Γιαννακίδης. Στή Ροδόπη ἔγινε ἡ ἀνατροπή, ὅπου ἡ στροφή τῆς µειονοτικῆς ψήφου ὑπέρ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἦταν τέτοια ὥστε ἐξελέγησαν καί οἱ δύο µουσουλµάνοι ὑποψήφιοί του, ὁ Μουσταφά Μουσταφά κι ὁ Ἀϊχάν Καραγιουσούφ. Ποιός ἔχασε ἀπό τήν ἐπιλογή αὐτή; Ὁ Ἰλχάν Ἀχµέτ πού, µέ κάπως µειωµένη τήν ἐκλογική του προίκα, ἔµεινε µέ τό Ποτάµι ἐκτός νυµφῶνος γιά µιάν ἀκόµη φορά. Ὑπῆρξε παρέµβαση τῆς Τουρκίας γιά ποδηγέτηση τῆς ψήφου; Ὄχι σπουδαία. Πιθανόν προτιµήθηκε ὁ Μουσταφά στό ξεκάθαρα κυβερνητικό κόµµα ἀπό τόν Ἰλχάν στό θολό Ποτάµι, κάτι λογικό. Ἐπίσης, οἱ ἐκλογεῖς ἀπό τήν Προύσσα, τήν Πόλη κ.λπ. ἦταν ἐλάχιστοι σέ σχέση µέ τό παρελθόν καί µάλιστα κανείς δέν τούς κατηύθυνε τί νά ψηφίσουν στά λίγα λεωφορεῖα πού τούς µετέφεραν. Εἶναι ἄλλωστε χαρακτηριστικό ὅτι πολλοί ἀπό τούς ἐκδροµεῖς….παρέµειναν στήν περιοχή (προφανῶς σέ συγγενεῖς), µέ ἀποτέλεσµα τό σχετικό πρόστιµο στά τουριστικά λεωφορεῖα κατά τήν ἔξοδό τους ἀπό τή χώρα µας.
Τί ἔκαναν ὅµως τά ἄλλα κόµµατα, πού συνήθως µέµφονται τόν ΣΥΡΙΖΑ ὅτι πολιτεύεται χωρίς νά λαµβάνει ὑπόψιν τά ἐθνικά συµφέροντα; Καί δέν µιλᾶµε γιά τό ἄλλοτε κραταιό ΠαΣοΚ, πού ….δίδαξε πολιτική ἀνηθικότητα στόν συγκεκριµένο τοµέα ἀπό χρόνια, ἀλλά γιά τήν καί καλά «πατριωτική» Νέα Δηµοκρατία τοῦ Ἀντώνη Σαµαρᾶ. Ποιόν παζάρευε ὡς ὑποψήφιο πάνω στήν ἀπελπισία της γιά προσπορισµό κάποιων ψήφων; Ἀφοῦ πρῶτα ἔφαγε πόρτα ἀπό τόν µέχρι πρότινος πασοκικό – προξενικό ἀστέρα Ἀχµέτ Χατζηοσµάν, βρῆκε ἀκόµη προκλητικότερη περίπτωση: Τόν γιό τοῦ πρό 25ετίας θανόντος Ἀχµέτ Σαδίκ! Ναί, τόν σήµερα ἐπιχειρηµατία στήν Τουρκία Λεβέντ Ἀχµέτ, πού φυσικά ἀρνήθηκε. Μάλιστα λέγεται ὅτι κλήθηκε ὁ ἴδιος στήν Ἀθήνα καί σηµαῖνον στέλεχος τῆς τοπικῆς ΝΔ πῆγε στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά συζητήσει τά ἐκλογικά µέ τόν συντοπίτη µας (καί ὑπουργό Ὑγείας τοῦ Νταβούτογλου) Μεχµέτ Μουεζίνογλου, γιά νά λάβει τελικά τήν ἀρνητική ἀπάντηση. Παζάρι δηλαδή τῆς ἑλληνικῆς Κυβέρνησης σέ ἀνώτατο ἐπίπεδο µέ τήν Τουρκία γιά τίς ὑποψηφιότητες στή Θράκη – καί δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά! Ὁπότε ἄν κάνουν αὐτά στό «ἐθνικά εὐαίσθητο» κόµµα τῶν Σαµαρᾶ – Σταµάτη, τί µένει ἄραγε γιά τούς ἐθνοµηδενιστές;
Βεβαίως ἐλλοχεύουν κίνδυνοι στό ἄµεσο µέλλον ἀπό κάποιες ἰδεοληψίες ὁρισμένων συριζαίων. Ἡ κύρωση τῆς σύµβασης γιά τίς ἐθνικές µειονότητες, ἡ ὑποχώρηση στό θέµα τῶν τουρκοφρόνων σωµατείων, ἡ διαφοροποίηση τῆς ἐθνικῆς µας γραµµῆς στά µείζονα µειονοτικά θέµατα (µουφτεῖες, µειονοτική ἐκπαίδευση…) µποροῦν νά ἐπιφέρουν πλῆθος δεινῶν. Ἤδη ἡ φημολογία γιά …κατάργηση τοῦ γραφείου Πολιτικῶν Ὑποθέσεων (ΥΠΕΞ) δείχνει τί μπορεῖ νά ἐπιχειρηθεῖ στό ἄμεσο μέλλον. Ὅµως κάποιες ἀντιστάσεις ὑπάρχουν καί µέσα στόν ΣΥΡΙΖΑ, ἡ ἴδια ἡ παρουσία τοῦ Ν. Κοτζιᾶ στό ΥΠΕΞ εἶναι ἕνα δεῖγμα ρεαλισμοῦ καί τίποτε δέν θά περάσει εὔκολα ἀκόµη κι ἄν ἐπιχειρηθεῖ. Ἄλλωστε στή Θράκη πέρα ἀπό τή µειονότητα ὑπάρχει καί µιά πλειονότητα πού δέν μπορεῖ νά ἀγνοηθεῖ.

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ