Αρχική » Η ιστορική συνέχεια του ελληνικού έθνους

Η ιστορική συνέχεια του ελληνικού έθνους

από admin

του Χ. Κορκόβελου

Η προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

 

Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αντίκτυπος και οι επιδράσεις της στην ελληνική πραγματικότητα, αποτελούν το θέμα που πραγματεύεται το βιβλίο του Χρήστου Α. Κορκόβέλου, Η προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο βιβλίο δίνεται λεπτομερειακά το καταστατικό πλαίσιο της πολιτικής περιβάλλοντος της Ε.Ε. όπως αυτό αποτυπώνεται από την Κοινοτική νομοθεσία, τις Συνθήκες του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ και τη Λευκή Βίβλο. Παρουσιάζεται ακόμα αναλυτικά το 5ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, οι στόχοι, οι τομείς παρέμβασής του, οι διαφορές και οι προοπτικές του σε σχέση με τα προηγούμενα τέσσερα κοινοτικά προγράμματα δράσης. Εξετάζονται ακόμα τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα για την προστασία του περιβάλλοντος και η περιβαλλοντική έρευνα, παιδεία και αγωγή στην Ε.Ε. Σε όλους αυτούς τους τομείς επισημαίνεται η επίδραση της κοινοτικής νομοθεσίας στα ελληνικά περιβαλλοντικά δρώμενα και εξετάζονται τα αίτια της ελλειμματικής εφαρμογή της. Από την άλλη εξετάζεται και η περιβαλλοντική καταστροφή στον ελλαδικό χώρο μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών προγραμμάτων.

Ένα σημαντικό μέρος του βιβλίου αναφέρεται στα αίτια της περιβαλλοντικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συσχετίζοντας την με τις πολιτικές που ακολουθούνται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, μεταφορών, γεωργίας και τουρισμού. Επισημαίνεται ακόμα το γεγονός της σχεδόν πλήρους έλλειψης δυνατότητας παρέμβασης του Ευρωπαίου πολίτη στην διαμόρφωση των κοινοτικών περιβαλλοντικών πολιτικών. “Τα δικαιώματα που διαθέτουν οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι περιορισμένα και πλήρως υποκείμενα στο καθοριστικό γεγονός ότι η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σκιάζεται από ένα εκρηκτικό έλλειμμα δημοκρατίας που κυριαρχεί στην δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία της Κοινότητας”, αναφέρεται χαρακτηριστικά στο βιβλίο. Τέλος, για τον συγγραφέα τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν κυρίως στην γενικότερη πολιτική οικονομικής ολοκλήρωσης της Ε.Ε. που επιβάλλει μια οικονομίστικη προσέγγιση στις περιβαλλοντικές πολιτικές της, καθιστώντας τις έτσι απλά διορθωτικά μέτρα και όχι παρεμβάσεις και πολιτικές ουσίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ