Αρχική » Κάραβελ 1984: το χρονικό των γεγονότων

Κάραβελ 1984: το χρονικό των γεγονότων

από admin

ΡΗΞΗ  τ. 17

Την πρωτοβουλία για τη σύσταση της “ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΛΕΠΕΝ” πήρανκυρίως άτομα από το χώ­ρο τής Άκρας Αριστεράς, καθώς και οργανώσεις που υπάρχουν σ’ αυτό το χώρο. (Κ.Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ, ΡΗΞΗ, ΚΚΕ(μλ), ΟΣΕ, κ.λπ. ). Για να καταλήξουμε στην πορεία, έγιναν ουσιαστικά τρείς συζητήσεις (στις 28-11, 30-11 και 2-12) στα γραφεία των ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ. Από τη πρώτη κιόλας συζήτηση φάνηκε ό­τι ήταν αναγκαίο να υπάρξει παρέμβαση αυτού του πολιτικού χώρου σε όλο το σκηνικό που θα δημιουργούσαν οι φασίστες με το συνέδριο που θα γινόταν μόλις ερχόταν οι ευρωπαίοι συνάδελφοί τους, επικεφαλής τον Λεπέν. Εκείνο που δημιούργησε αντεγκλίσεις και πολλές φορές συγκρούσεις, ήταν ο χαρακτή­ρας αυτής τής πρωτοβουλίας, που ήταν εξαρτημένος από το τι νόημα έδινε κανείς σ’ αυτή την παρέμβαση.

Προετοιμασία

ΤΕΤΑΡΤΗ 28-11: Η πρώτη ουσιαστικά συζήτηση της επιτροπής. Είχε προηγηθεί μία προκαταρκτική τη Δευτέρα 26-11, όπου έχει συμφωνηθείνα γραφτεί μια προκήρυξη η οποία να είναι ένα πρώτο βήμα για την οργάνωση της δράσης μας απέναντι στον Λεπέν. Έτσι λοιπόν η συζήτηση περιστρέφεται αυτή τη φορά γύρω από τις α­πόψεις και τις ουσιαστικές προθέσεις του καθένα γύρω α­πό αυτή την ιστορία. Και οι απόψεις που αντιπαρατίθενται είναι ουσιαστικά δύο. Η πρώτη είναι που λέει με αφορμή την άδεια εισόδου στον Λεπέν από την κυβέρνηση, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι μια προπαγανδιστική δουλειά με αντικυβερνητικές αιχμές. Πα­ράλληλα μ’ αυτή τη λογική όλη η πρωτοβουλία πρέπει να συνδιαστεί με μια πορεία στους δρόμους τής Αθήνας με χαρακτήρα προπαγανδιστικό. Η δεύτερη άποψη αντίθετα έβλεπε ό,τι ό στόχος μας θα πρέπει να είναι αρχικά και κύρια οι φασίστες. Δεχότανεότι με την ανοχή του ΠΑΣΟΚ υπήρχε άνθι­ση των ακροδεξιών κινήσεων, και ταυτόχρονα ανάπτυξη μιας φασιστικής και ρατσιστικής αντίληψης σε κοινωνικό επίπε­δο, (μετανάστες, ναυτεργάτες αλλοδαποί, άνεργη νεολαία). Τέλος πρότεινε κεντρική μαζική πορεία προς το ξενοδοχείο όπου θα γινόταν το συνέδριο του ευρωπαϊκού φασισμού, (ακόμα δεν ήταν γνωστό ότι θα γίνει στο Κάραβελ).

Με το πνεύμα της δεύτερης άποψης γράφεται και η πρώτη προκήρυξη της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εί­ναι χαρακτηριστικό ότιη άποψη αυτή υποστηρίχθηκε από α­νοργάνωτους αριστεριστές, αυτονόμους, τον ΜΑΧΗΤΗ καιτη ΡΗΞΗ, και οι αντιθέσεις υπήρχαν με τις οργανώσεις αυτού του χώρου που κυριολεκτικά σέρνονται χωρίς να μπορούν γε­νικά να προτείνουν τίποτα σε σχέση με το τι κάνουμε.

ΠΕΜΠΤΗ 29-11: Γίνεται συζήτηση στο Χημείο από κά­ποια άτομα που ανήκουν στον αναρχικό χώρο γενικά. Για πρώτη φορά συζητιέται από αυτό το χώρο το θέμα τής παρέμβα­σης στο θέμα Λεπέν. Οι από­ψεις που κυριαρχούν είναι: ότι θα ήταν λάθος οι αναρχι­κοί να ασχοληθούν με τον φα­σισμό, γιατί αυτό θα ήταν σαφής υποχώρηση από τον άντι-κρατισμό, αλλά λόγω τού ότι προβλέπεται να υπάρξει σύγκρουση δέχονται να συμμετέχουν με δικό τους μπλοκ στην πορεία τής ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ταυτόχρονα να κάνουν και μία συγκέντρωση στα Προπύλαια τη Δευτέρα 3-12, τη μέρα πού θα έρθει ο Λεπέν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-11: Νέα συζήτηση τής ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Στο μεταξύ έχει βγει η προκήρυξη η οποία δεν γράφει για κάλε­σμα σε συγκέντρωση – πορεία. Αρχίζει ένας νέος γύρος συ­ζήτησης – αντιθέσεων κ.λπ. για το αν θα πρέπει να γίνει ή πορεία η όχι .Έτσι αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν κάπως τα πράγματα. Γιατί πίσω από διάφο­ρες προφάσεις υπάρχουν κάποιες οργανωμένες ή μη απόψεις πού ουσιαστικά αλλά και τυπικά δεν θέλουν να γίνει τίπο­τα όσοναφορά συγκέντρωση και πορεία. Έτσι π.χ. υπάρχουν και ποια άτομα από τις Αριστερές Συσπειρώσεις Φοιτητών που γι’ αυτούς κεντρικό είναι να περάσουν κάποια ψηφίσματα καταγγελίες στο φασισμό στις σχολές τους, ενώ δηλώνουν ότι δεν θα συμμετέχουν και στην συγκέντρωση. Κάποιοι άλλοι, δηλώνουν ότι θα συμμετέχουν στην συγκέντρωση, όχι όμως στην πορεία. Επίσης υπάρχει η άποψη να περιμένουμε πότε θα γίνει ή αναγγελθείσα συγκέν­τρωση των αντιστασιακών και της ΕΦΕΕ και να συμμετέχουμε σ’ αυτήν, πού υποστηρίζεται από την ΟΣΕ και άτομα από τις Αριστερές Συσπειρώσεις Φοιτητών. Τελικά ή πίεση του κόσμου που έχει μαζευτεί και πού επέμενε μέχρι τέλους για την πραγματοποίηση τής πορείας, λειτουργεί στο να πάρου­με απόφαση για να γίνει χωρίς όμως ακόμα να γνωρίζουμε προς πια κατεύθυνση και το κυριότερο χωρίς ακόμα να έ­χουμε καλέσει γι’ αυτό. Κανο­νίζεται καινούργια συζήτηση, για την Κυριακή, όπου θα υπάρχει και μία σχετική αφίσα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 2-12: Τρίτη συζήτηση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εδώ έχουμε να συζητήσουμε για το ζή­τημα της πορείας καθώς και το περιεχόμενο της. Πια είναι προφανές ότι σχεδόν όλες οι οργανώσεις του αριστερίστικου χώρου δεν θέλουν ούτε να ακούν για μαχητική πορεία στο Κάραβελ όπου θα γίνει το συνέδριο των φασιστών, και είτε δηλώνουν παντελή αποχήα­πό τη συγκέντρωση (άτομα από τις αριστερές φοιτητικές συ­σπειρώσεις, και την πολιτική ομάδα Α/συνέχεια), ή ότι δεν θα έρθουν στην πορεία (ΟΣΕ). Ταυτόχρονα προκύπτει και νέο πρόβλημα: Το αν θα επιτρέψουμε το μπλοκ των αναρχικών να έρθει στην πορεία. Και ενώ όλοι με διάφορες προφάσεις δεν ήθελαν πορεία με αναρχι­κούς, η άποψη των συντρόφων της ΡΗΞΗΣ ήταν ότι στο βαθμό πού ο στόχος και η πρακτική μας στην πορεία δεν διαφέρουν μ’ αυτούς των αναρχικών, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κα­νέναν άπ’ αυτή τη πορεία, πό­σο μάλλον εφόσον πρόκειται και για διαφορετικό μπλοκ Δεν θα πρέπει δηλαδή να δια­χωρίζεται κανείς ιδεολογικά, και από τα πριν, παρά και μόνον όταν υπάρχουν διαφορές που προκύπτουν πρακτικά. Πα­ρόλο που ουσιαστικά δεν καταλήξαμε σε απόφαση γι’ αυτό το ζήτημα, φάνηκε κατόπιν στην πορεία καθαρά, ότι δεν είναι σωστό αλλά και δεν μπορεί κανείς να διαχωριστεί ιδεολογικά από τα πριν με τους αναρ­χικούς, όπως τελικά και δεν έγινε. Καταλήγοντας παίρνου­με απόφαση να βγει και ή αφίσα πού να καλεί σε συγκέντρωση και πορεία τη Τρίτη στα Προπύλαια.

ΔΕΥΤΕΡΑ 2-12: Πραγματοποιείται συγκέντρωση των Αναρ­χικών στο Χημείο, όπου αποφασίζουν να κάνουν πορεία προς τα γραφεία της ΕΠΕΝ στην οδό Ακαδημίας. Έτσι γύρω στα 200 άτομα, φτάνουν στα γραφεία της ΕΠΕΝ, με συνθήματα: “ΛΕΠΕΝ, ΦΑΣΙΣΤΑ, ΔΟΛΟΦΟΝΕ”, “Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ” ΤΟΥΣ ΚΡΕΜΑ”, “ΕΞΩ Ο ΛΕΠΕΝ ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ” κ.ά. Τα γραφεία της ΕΠΕΝ αρχίζουν σε λίγο να δέχονται μια βροχή από πέτ­ρες και ξύλα, ενώ αμέσως δύο κλούβες μπάτσων φτάνουν και οι αναρχικοί αποχωρούν από την Ακαδημίας για να ανέβουν στην οδό Ιπποκράτους όπου υπάρχουν τα γραφεία της ΕΝΕΚ. Εκεί γίνεται καινούργια επίθεση, και όταν τους επιτίθενται οι μπάτσοι, τους υποδέ­χονται με μολότωφ. Συλλαμβάνονται μερικοί διαδηλωτές α­πό τους οποίους μια κοπέλα οδηγείται την άλλη μέρα στον εισαγγελέα.

Το ίδιο βράδυ σ’ ένα από τα συνεργεία αφισοκολλητών της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, επιτίθεται ένας αστυνομικός με πολιτικά και τραυματίζει ένα σύντροφο μας στην οδό Σταδίου κάτω από την Αστυνομική Διεύθυνση. Αμέ­σως ειδοποιούνται και συγκεντρώνεται αρκετός κόσμος, για να απαιτήσουμε να αφεθεί ε­λεύθερος ο σύντροφος μας που είχε ήδη συλληφθεί, πράγμα που τελικά πετυχαίνουμε αρκετή ώρα μετά.

Η επίθεση στο Κάραβελ

ΤΡΙΤΗ 4-12: Στις 6 το απόγευμα, γίνεται η συγκέντρωση, που έχει καλέσει η “ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΛΕΠΕΝ” στα Προπύλαια και συμμετέχουν αρκετές οργανώσεις της άκρας αριστεράς, καθώς και οι αναρχικοί με δικό τους ξεχω­ριστό μπλοκ. Ο κόσμος είναι γύρω στις 2.000. Λίγο πριν τις 7 η διαδήλωση ξεκινάει με προορισμό το ξενοδοχείο Κάραβελ, όπου γίνεται το συνέδριο των ευρωπαίων φασιστών, εκτός από την οργάνωση ΟΣΕ που είχε δηλώσει ότι δεν θα έρθει στην πορεία, και αποχώρησε από τα Προπύλαια. Τα συνθήμα­τα που κυριαρχούν είναι: “ΕΞΩ Ο ΦΑΣΙΣΤΑΣ ΛΕΠΕΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”, “Ο ΛΕΠΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΥΠΟΧΩΡΕΙ”, “ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΓΕΝΝΟΥΝ ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ” , “ΛΕΠΕΝ ΦΑΣΙΣΤΑ ΔΟΛΟΦΟΝΕ” “ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ TO PATΣΙΣΜΟ ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ”, και πλησιάζοντας στο Κάραβελ, ακούγεται όλο και πιο πολύ το “ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ”.

Οι πρώτες αλυσίδες της πορείας έχουν αναληφθεί από συντρόφους, που οι περισσότεροι φορούν κράνη για μεγαλύ­τερη προστασία. Φτάνουμε έξω από το ξενοδοχείο “Χίλτον”, όπου μαθαίνουμε ότι ομάδες φασιστών βρίσκονται μέσα και έξω από το “Κάραβελ” με άγριες διαθέσεις. Γύρω στα 100 μέ­τρα από την είσοδο του ξενο­δοχείου, μας σταματάνε μια σειρά από αστυνομικούς, που όμως δεν μπορούν να κρατήσουν το κόσμο ούτε για ένα λεπτό. Από εκεί και πέρα η επίθεση εναντίον του ξενοδοχείουεί­ναι συγκλονιστική, ενώ οι φασίστες έχουν καταφύγει στα γύρω στενά μη μπορώντας φυσικά να αποτρέψουν τίποτα. Οι βόμβες μολότωφρίχνονται προς το ξενοδοχείο ενώ βροχή από πέτρες το μετατρέπουν σε… θερινό. Στο μεταξύ τα ΜΑΤ που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν επέμβει, μας επιτίθενται και αμέσως τους υποδέχονται πέτρες και μολότοφ. Δύο τρεις φορές τους τρέπουμε σε φυγή.

Μετά από λίγη ώρα όμως αρχίζει συνδυασμένη επίθεση ΜΑΤ, ΜΕΑ αστυνομικών και φα­σιστών και ό κόσμος τρέπεται σε φυγή. Συλλαμβάνονται 6 διαδηλωτές. Οι διαδηλωτές υποχωρούν προς την οδό Μιχαλακοπούλου και μετά σχηματίζουν ενιαίο μπλοκ που μέσω της Βας. Σοφίας γυρίζουν προς την Α­θήνα. Στη διάρκεια αυτής της πορείας οι προκλήσεις από την αστυνομία και τα ΜΑΤ που βρίσκονται ακριβώς πίσω μας εί­ναι συνεχείς. Παρόλα τα μικροεπεισόδια η πορεία φτάνει στα Προπύλαια όπου καλούμε το κόσμο να πάμε στη Νομική, για να συζητηθεί το τι έγινε και για τη συμπαράσταση στους συλληφθέντες.

Στη Νομική ενώ η ΕΠΙΤΡΟΠΗ καλεί το κόσμο σε συζήτηση, μερικά άτομα υποστηρίζουν ότι πρέπει να περιμένουμε στο δρόμο στήνοντας οδοφράγματα, πράγμα που κάνουν, στήνοντας ένα πρόχειρο στη γωνία Σόλωνος και Σίνα. Άπ’ την άλλη ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί είναι ελάχιστος σε σχέση με το κόσμο της διαδήλωσης και αυτό είναι φυσικό, μια και κανείς δεν βλέπει τι νόημα έχει η σύγκρουση με τους μπά­τσους (δεν μπορεί κανείς να την πει σύγκρουση) στη Νομι­κή. Έτσι το νέο κάλεσμα της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για συζήτηση εί­ναι στα γραφεία των Εργατικών Συσπειρώσεων, και αυτοί που μένουν στη Νομική είναι ελάχιστοι,καιαργότερα κόσμος πού είχε αποτείνει δια­λύεται. Όσο για αυτά που έγραφαν οι εφημερίδες την άλ­λη μέρα, για “καταστροφές”, στην Νομική, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις είναι μάλ­λον μυθεύματα. Και το κυριότερο είναι ότι οι «καταστρο­φές» της Νομικής, ωχρούν μπροστά σ’ αυτές του Κάραβελ.

Στο μεταξύ το ίδιο βράδυ γίνεται τελικά η συζήτηση τής ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, όπου παίρνουμε την ευθύνη για τα γεγονότα με α­νακοινώσεις στις εφημερίδες, και ανακοινώνουμε νέα συζήτηση για την άλλη μέρα για συμπαράσταση στους συλληφθέντες διαδηλωτές. Αργά το βράδυ γίνονται σποραδικές επιθέσεις της αστυνομίας στα Εξάρχεια ενώ φασίστες τραυματίζουν μερικούς περαστικούς στην οδό Ακαδημίας.

Η «Εκδίκηση»

TΕTAPTH 5-12: Η εικόνα που δίνει ό Τύπος την άλλη μέρα είναι ότι οι “αναρχικοί” έκαψαν και κατέστρεψαν κυριολε­κτικά όλη την Αθήνα. Οι τίτ­λοι: «Οδομαχίες – καταστροφές και φωτιές στην Αθήνα», (ΒΗΜΑ), “Νύχτα Αναρχίας”, (ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΉ και ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ), “Πεδίο μάχης” (ΝΕΑ και ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ) “Ζούγκλα η Αθήνα” (ΒΡΑΔΥΝΗ) οπωσδήποτε φαντάζουν σ’ έναν άσχετο, σαν να ξαναζεί τα Δεκεμβριανά.

Όμως το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα φαίνεται αρχίζουν και ετοιμάζουν την απάντηση τους: Αποφασίζουν να κλείσουν ό­λες τις πανεπιστημιακές σχολές της Αθήνας καθώς επίσης ανακοινώνουν την απαγόρευση όλων των συγκεντρώσεων στο Λεκανοπέδιο τής Αττικής, εκτός φυσικά από τη συγκέντρω­ση φασιστών στο Σπόρτιγκ .

Το απόγευμα, στις 4, υπά­ρχει συζήτηση στο Χημείο από τους αναρχικούς, καθώς και στα γραφεία των Εργατικών Συσπειρώσεων από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ, και οι δύο για το τι θα κά­νουμε γιά συμπαράσταση στους 4 από τους 6 συλληφθέντες που προσάγονται σε δίκη με πρωτοφανείς κατηγορίες: Κυρίως με την κατηγορία τής “Κατάλυσης του δημοκρατικού πολιτεύματος” που είναι αντίστοιχος αυτού “Περί εσχάτης προδοσίας” πού παλιά έστειλε στο θάνατο ή στην εξορία χιλιάδες αγωνιστές στην Ελλάδα.

Όμως λόγω του ότι το Χη­μείο είναι κλειστό, γύρω στα 200-300 άτομα, κύρια από τον χώρο των αναρχικών, συγκεντ­ρώνονται στα γραφεία της ΡΗΞΗΣ, για να συζητήσουν εκεί, μαζί με αλλά άτομα (αυτόνομους, αριστεριστές κ.ά.). Εκεί αποφασίζουμε να πάμε ό­λοι μαζί στα γραφεία του ανακριτή στην οδό Πατησίων, όπου θα φέρουν σε λίγο τους 4 κα­τηγορούμενους συντρόφους. Αμέσως μόλις φτάνουμε εκεί, ο επικεφαλής της αστυνομίας πού είχε έντονη παρουσία, μας είπε ότι έχουν απαγορευτεί όλες οι συγκεντρώσεις, και ό­τι πρέπει να διαλυθούμε αμέ­σως. Αποφασίζουμε λοιπόν να επιστρέψουμε στα γραφεία της ΡΗΞΗΣ για να συνεχίσουμε την συζήτηση με τα νέα πια δεδο­μένα των απαγορεύσεων και ουσιαστικά του στρατιωτικού νόμου που έχει επιβληθεί στην περιοχή.

Και ενώ βρισκόμαστε στα γραφεία της ΡΗΞΗΣ για συζήτηση, ορισμένοι επιμένουν να βρίσκονται στο δρόμο παίζοντας κλεφτοπόλεμο με τους μπάτσους. Κάθε φορά πού γίνεται επίθε­ση της αστυνομίας ζητούν κα­ταφύγιο στα γραφεία. Ταυτόχρονα ο περισσότερος κόσμος, που βρίσκεται μέσα στη ΡΗΞΗ, καθώς και απέναντι στα γρα­φεία των “Συσπειρώσεων”, με συνθήματα καταγγέλλει την α­στυνομική τρομοκρατία και ζητά συμπαράσταση.

Λίγο αργότερα γίνεται αυ­τό πού κυβερνήσεις της Δεξιάς δεν θα τολμούσαν ποτέ να κάνουν: Οι μπάτσοι αρχίζουν να επιτίθενται στα γραφεία τής ΡΗΞΗΣ. Στην αρχή τα ΜΕΑ για­τί φορούν πολιτικά ρούχα και έτσι δεν φαίνονται και μετά, απροκάλυπτα τα ΜΑΤ. Προσπαθούν να σπάσουν τη πόρτα και τραυματίζουν με τα θρύψαλα από τα τζάμια όσους συντρόφους βρισκόταν από πίσω. Κατόπιν με παρέμβαση δημοσιογράφων που βρισκόταν έξω από το κτίριο, αποφασίζετε να διαπραγματευτούμε με τους μπάτσους και γι’ αυτό το λόγω βγαίνει ο σ. Γ. Καραμπελιάς μαζί με τους δη­μοσιογράφους. Αμέσως οι μπά­τσοι με επικεφαλής τον Γεωργακάκη και τον εισαγγελέα, του ανακοινώνουν ότι είναι κρατούμενος. Ταυτόχρονα ο Γεωργακάκης ανακοινώνει με ντουτούκα στους κλεισμένους, ότι έτσι κι αλλιώς είναι κρατούμενοι όλοι και αν δεν παραδοθούν σε πέντε λεπτά θα τους επιτεθούν τα MAT. Μετά από αυτό αποφασίζεται από τον κόσμο πούβρισκόταν στη ΡΗΞΗ αφού δεν υπήρχε δυνατότητα συμφωνίας ως προς την αντιμετώπιση και την άμυνα στο κτίριο, να βγούμε από το κτίριο και να παραδοθούμε. Στη συνέχεια ακολούθησε τό πρωτάκουστο γεγονός των 170 συλλήψεων ούτε στο Πολυτεχνείο το ’73). Αφού αποχώρησαν οι κλούβες, με τους συλληφθέντες, τα ΜΑΤ μεταφέρθηκαν στο ακριβώς απέναντι κτίριο, οπού ήταν απο­κλεισμένα περίπου 50 άτομα στα γραφείατων Εργατικών Συσπειρώσεων. Εκεί όσοι ήταν αποκλεισμένοι μετά από συζήτηση μεταξύ τους αποφάσισαν να μην παραδοθούν, καλώνταςτην αστυνομία να μπει μέσα, ανακοινώνοντας ότι θα κάνουν παθητική αντίσταση. Έξω στην Θε μιστοκλέους και Κωλέτη μαζεύεται κόσμος και φωνάζει συν­θήματα συμπαράστασης. Στή συ­νέχεια διώχνονται από τα ΜΑΤ και τα ΜΕΑ, πού συνεχίζουν τους ξυλοδαρμούς και τις συλλήψεις ως αργά το βράδυ σ’ όλη τήν περιοχή των Εξαρχείων.

Στις 12 το βράδυ εκκενώνονται τα γραφεία των Συσπειρώσεων μετά από διαβουλεύσεις, και μεσολαβήσεις όπως του Κουβέλη γραμματέα του Δ.Σ. και την αποχώρηση των ΜΑΤ.

Μετά την εκκένωση των γραφείων τωv Συσπειρώσεων, ακολούθησε ερευνά στα γραφεία της ΡΗΞΗΣ. Στην ερευνά συμμετείχαν ο εισαγγελέας μαζί με τον Γεωργακάκη, τρεις μπάτσους και έναν εκπρόαωπο της Νομαρχίας, η ερευνά έγινε παρουσία δικηγόρου και συντρό­φων μας. Το αποτέλεσμα της έρευνας δεν απέδωσε, παρά τριάντα ξύλα από καδρόνια για πανώ, δύο σίδερα από τα πόδια ενός τραπεζίου, τρία τούβλα, μια πέτρα και διάφορα φουλά­ρια του λαιμού. Με βάση αυτά τα φοβερά όπλα, την άλλη μέρα οι μπάτσοι προσπάθησαννα στηρίξουν κατηγορία για οπλοκατοχή στον σύντροφο μας Καραμπελιά. Γύρω στις Ι μετά τα μεσάνυχτα στα γραφείαμας αρχίσαμε ναμαζευόμαστε όσοι σύντροφοι είχαμε μείνει ασύλληπτοι κάνοντας ένα μικρό α­πολογισμό της κατάστασης, α­ποφασίζοντας μία άμεση απάν­τηση και ένα συντονισμό για την επόμενη μέρα.

Η υστερία

ΠΕΜΠΤΗ 6-12: Οι εφημερίδες, πρόβαλλαν τις 130 συλλήψεις, και το κτύπημα της αστυνομίας σαν θρίαμβο της νομιμότη­τας, με τίτλους όπως “Σαρώθηκαν οι αναρχικοί” (ΒΗΜΑ), “Έφοδος στη φωλιά” (ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ) “Πιάστηκε ο αρχηγός” (ΕΘΝΟΣ) προσπάθησαν να στρέψουν τον κόσμο ενάντια μας.

Στις 10 το πρωί πραγματοποιείται το ραντεβού πού είχε δοθεί από την προηγούμενη στη Νομική, για συμμετοχή στη πορεία της ΕΦΕΕ ενάντια στον Λεπέν στο Σύνταγμα. Συγκεντρώνονται 400 άτομα και με κεντρικά συνθήματα “ΝΑ ΑΦΕΘΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ”, “KATΩ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ”, “ΜΑΤ ΚΑΙ ΜΕΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ NEA» «EΞΩ Ο ΦΑΣΙΣΤΑΣ ΛΕΠΕΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”, κάνουν, πορεία προς τη Βουλή. Εκεί ήταν πλήθος συγκεντρωμένων 300 άτομα από την ΕΦΦΕ τα συνδικάτα, τους εξόριστους και φυλακι­σμένους της χούντας, όλο αυ­τό το “πλήθος” όταν είδε την πορεία της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ πού ήταν σαφώς μεγαλύτερη φρόντι­σαν κάνοντας το καθήκον τους μέσα σε 15 λεπτά να εξαφανιστούν. Είναι χαρακτηριστικό το ότι ενώ ή συγκέντρωση ήταν προγραμματισμένη για τις 11 στις 11 και 20 δεν υπήρχε κανείς.

Το μεσημέρι της Πέμπτης δίνεται συνέντευξη τύπου από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ στα γραφεία των Συσπειρώσεων, όπου αναλαμβά­νεται η πολιτική ευθύνη για την επίθεση στο Κάραβελ και καταγγέλλεται ή αστυνομοκρατία, οι ξυλοδαρμοί, οι μαζι­κές συλλήψεις που παρόμοιες τους είχαν να γίνουν από το Πολυτεχνείο του ’73, καθώς και την παράνομη εισβολή σε γραφεία πολιτικής οργάνωσης.

Το απόγευμα κι ενώ η περιοχή των Εξαρχείων αστυνομοκρατείται με τον Γεωργακάκη και τα ΜΕΑ του να κάνουν εφόδους και έρευνες στους περα­στικούς, γίνεται συγκέντρωση συζήτηση στη ΡΗΞΗ όλου του κόσμου για να συζητηθεί η κλιμάκωση των ενεργειών στις επόμενες μέρες. Ή συζήτηση, μετά από μία γενική ενημέρω­ση και εκτίμηση για τους συλληφθέντες και τις συνθήκες κράτηση τους, διακόπηκε προ­σωρινά. Όλοι όσοι βρίσκονται στα γραφεία συγκεντρώνονται έξω από την εισαγγελία, όπου είχε αρχίσει αργά το βράδυ (για να μην υπάρχει κόσμος) ή προσαγωγή των κρατουμένων. Ο εισαγγελέας παρέπεμψε και τους 130 στον ανακριτή με τις γνωστές κατηγορίες. Στον ανακριτή ζητήθηκε 3/ήμερη αναβολή, η οποία και δόθηκε. Κάποιες προσπάθειες πού έγιναν για να αφεθούν ελεύθεροι γιατί είχε περάσει το νόμιμο 24ωρο, απέτυχαν.

Ο κόσμος φεύγει από την εισαγγελία πού είναι αποκλεισμένη από δεκάδες αστυνομικούς και ΜΑΤ και κατευθύνεται προς τα γραφεία της ΡΗΞΗΣ για τη συνέχιση της συζήτησης. Πριν ακόμη φτάσει στα γραφεία, τα ΜΑΤ και τα ΜΕΑ, επιτίθενται και ξυλοκοπούν αδιάκριτα από την Σόλωνος μέ­χρι την πλατεία Εξαρχείων, και μέχρι τις 11 η Θεμιστοκλέους ήταν κατειλλημένη από τα ΜΑΤ καιτα ΜΕΑ. Περισσότερα από50 άτομα συλλαμβάνονται, ακόμη και μέσα σε πολυκατοικίες και μαγαζιά, και οδηγούνται στην ασφάλεια. Οι αποκλεισμένοι στη ΡΗΞΗ συζητούν για το κτύπημα και την απάντηση που πρέπει να δοθεί από το κίνημα. Υπάρχουν δύο απόψεις, η μία που υποστηρί­ζει την άμεση απάντηση, και η δεύτερη πού μιλάει για κα­λύτερη προετοιμασία. Επίσης υπάρχει και ανακοίνωση των αναρχικών για συγκέντρωση το Σάββατο το απόγευμα στη πλα­τεία Εξαρχείων, και καλεί την ΕΠΙΤΡΟΠΗ να συμμετάσχει.

Την απόφαση αυτή την πήραν, μετά από απαγόρευση της συγ­κέντρωση τους, το απόγευμα στα Προπύλαια, και την πρωτοφανή αστυνομοκρατία, όπου τα Προπύλαια βρέθηκαν κυκλωμένα από 22 κλούβες για να αποτρέψουν τη συγκέντρωση των αναρχικών. Είναι δε χαρακτηριστικό το θράσος του Γεωργακάκη ο οποίος με ντουντούκα καλούσε τους αναρχικούς να διαλυθούν ανά δύο – δύο γιατί διαφορετικά θα τους συλλάβει όλους.

Η συζήτηση κεντράρεται γύρω από το πότε πρέπει να γίνει η πορεία, την Τρίτη ή την Πέμπτη. Η ΟΣΕ, διάφοροι Τροτσκιστές, καθώς και οι παράγοντες των Φοιτητικών Συσπειρώσεων, έχουν την άποψη ότι το κίνη­μα έχει πάθει τημεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία του και ότι πρόκειται να κάνουμε πρέπει να το κάνουμε προσεκτικά και ευαισθητοποιώντας την εργατική τάξη. Είναι αυ­τοί πού φυσικά δεν ήθελαν και δεν ήρθαν στο Κάραβελ, και που μαζί με τον Τύπο πρόβαλ­λαν την Νομική. Ή άλλη άποψη πού εκφραζόταν από την ο­μάδα Ζωγράφου, τον ΜΑΧΗΤΗ, αυτονόμους και τη ΡΗΞΗ υποστήριζε ότι χρειαζόταν άμεση α­πάντηση, αλλά επειδή μεσολα­βούσε Σαββατοκύριακο πού ως γνωστό δεν ενδείκνυται για κινητοποιήσεις, γιατί δεν υπά­ρχει κόσμος, πρότεινε να γί­νει συγκέντρωση και πορεία την Τρίτη, θεωρώντας ότι η παράνομη κράτηση 130 ατόμων, δεν μπορεί παρά να γυρίσει ενάντια στην κυβέρνηση. Τελι­κά αυτή είναι ή κυρίαρχη άποψη που γίνεται και δεκτή.

Η απάντηση

Την ίδια στιγμή μαθαίνου­με ότι η πρώτη απάντηση δόθηκε. Χίλιοι πεντακόσιοι περίπουαυτόνομοι, αριστεριστές, και αναρχικοί, στη Θεσσαλονί­κη κάνουν πορεία και καταλα­μβάνουν τη Βιομηχανική σχο­λή, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων. Η κατάληψη της Θεσσαλονίκης λειτούργησε σαν καταλύτης για να σπάσεις φόβος που δικαιολογημένα υπήρχε στον κόσμο, μετά από μία τέτοια επίθεση του κράτους.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-12: Την Παρασκευή γίνεται προσπά­θεια εκτόνωσης από την αστυνομίακαι τον Τύπο. Τους χα­λάει όμως τη δουλειά η Θεσσαλονίκη και η κατάληψη της Βιομηχανικής σχολής, όπου λειτουργεί και πομπός. Συγκεντρώσεις και πορείες συμπαράστα­σης γίνονται στα Χανιά και στο Ηράκλειο καθώς επίσης στο Παρίσι και στο Βερολίνο. Από το πρωί στα γραφεία της ΡΗΞΗΣ και των Συσπειρώσεων αρχίζει να μαζεύεται κόσμος, άλλοι βρίσκονται στα Προπύλαια και στην Ομόνοια με προκηρύξεις και ντουντούκες, καταγγέλλοντας την κρατική καταστολή και τις συλλήψεις. Η συμπαράσταση του κόσμου είναι πρωτοφανής. Δεκάδες τηλεφωνήματα από την επαρχία, ο κόσμος δηλώνει τη συμπαράστασή του, ενώ μαζεύονται δεκά­δες χιλιάδες δραχμές για τα έξοδα της κινητοποίησης και τις ανάγκες των κρατουμένων. Το βράδυ γίνεται συγκέντρωση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ στα γραφεία των Συσπειρώσεων για να συζητηθεί η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και ή παραπέρα συνέχιση της συμπαράστασης. Από τη συγκέντρωση δίνεται η απάντηση στους αναρχικούς ότι η ΕΠΙΤΡΟΠΗ δεν θα συμμετάσχει στην συγκέντρωση τους του Σαββάτου, παρά όσοι θέλουνθα συμμετάσχουν ατομικά. Η επι­τροπή δεν έβλεπε τη συγκέντρωση του Σαββάτου για τρεις λόγους. Πρώτον γιατί το Σάββατο δεν υπάρχει καθόλου κόσμος δεύτερον γιατί γίνεται στον συγκεκριμένο χώρο της πλατείας Εξαρχείων, και θα έπαιρνε χαρακτήρα υπεράσπισης της πλατείας, και τρίτον ο­ποιαδήποτε σύγκρουση που πι­θανόν θα επιδίωκαν διάφοροι θερμοκέφαλοι από τους αναρχι­κούς, δεν θα συνέφερε επ’ ουδενί τους 130 κρατούμενους .

Αργά τοβράδυ εγκαταλεί­πεται μετά από απόφαση της συνέλευσης η κατάληψη της Βιο­μηχανικής σχολής στη Θεσσαλό νίκη.

ΣAΒΒΑΤΟ 08-12: Από όλες τις γειτονιές έρ­χονται νέοι και ζητούν συνέχεια υλικό. Η κινητοποίηση είναι πρωτοφανής. Μέσα στο Σαββατοκύριακο 15 χιλιάδες αφίσες και 30 χιλιάδες προκηρύξεις εξαντλού­νται σ’ όλη την Αθήνα.

Οι Φοιτητικές Συσπειρώσεις θέλουν να διαχωριστούν από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ανακοινώνουν συγκέντρωση συζήτηση στη Νομι­κή την Δευτέρα. Ενώ κάνουν γνωστή την πρόθεση τους να βγάλουν καταγγελία ενάντια στους αναρχικούς για τα σπα­σίματα της Νομικής. Μετά από πίεση της ΡΗΞΗΣ και των αυτό νομών, αποφεύγεται κάτι τέτοιο.

Το απόγευμα στις 4 η πλα­τεία Εξαρχείων καταλαμβάνε­ται από 20 κλούβες αστυνομικών ΜΑΤ και ΜΕΑ. Το πέρασμα από την πλατεία γίνεται επι­κίνδυνο. Οι αναρχικοί πού εν τω μεταξύ μαζεύονται γύρω στα 150 άτομα δεν δοκιμάζουν καν να κάνουν τη συγκέντρωσή τους ανακοινώνοντας ότι συγκέν­τρωση δεν θα γίνει, ενώ καταγγέλλουν με ντουντούκα την κρατική τρομοκρατία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 9-12: Το υπόλοιπο Σαββατοκύριακο, συνεχίστη­κε με τον ίδιο ρυθμό η κινη­τοποίηση του κόσμου για συμ­παράσταση στους κρατούμενους με αφισοκόλληση (πού καλούσε στη συγκέντρωση της Τρίτης), προκηρύξεις, και συγκέντρωση υπογραφών συμπαράστασης από χιλιάδες κόσμο, προσωπικότητες και μαζικούς φορείς. Επίσης υπήρχε ενημέρωση κι από άλλες πόλεις και την επαρχία για κινητοποιήσεις συμπαράστασης. Εν τω μεταξύ γενικεύτηκαν οι προσπάθειες δικηγόρων έτσι ώστε να καλυφτούν όλοι οι κρατούμενοι στην προσαγω­γή τους στον ανακριτή.

Η συμπαράσταση συνεχίστηκε και με επισκέψεις συντρό­φων στα διάφορα κρατητήρια όπου ήταν διασκορπισμένοι οι κρατούμενοι. Οι συνθήκες κράτησης ήταν απαράδεκτες και σε αρκετές περιπτώσεις, όπως στη Γενική ασφάλεια Αθηνών, υπήρξε έντονη η αντίδραση των συντρόφων μας με απεργία πείνας για την καλυτέρευση των συνθηκών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10-12: Το πρωί άρχισαν οι προσαγωγές στον ανακριτή των 130, συλληφθέντων. Το κέντρο είχε αποκλειστεί από εκατοντάδες μπάτσων που έδιωχναν τους συγγενείς και τους συμπαραστάτες των κρατουμένων, απαγορεύοντας τα συνθήματα και τη συγκέντρωση συμπαράστασης. Μέχρι εκείνη τη στιγμή τίποτα δεν ήταν καθαρό με το τι πρόκειται να γίνει. Όλα όμως αλλάζουν γύ­ρω στις 12 το μεσημέρι όταν με κοινή απόφαση εισαγγελέα, και ανακριτή αφήνεται ελεύθερος ο σύντροφος Καραμπελιάς, που έχει και τις βαρύτερες κατηγορίες. Μέχρι αργά το από­γευμα πάνω από50 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, όλοι όσοι πρόλαβαν να απολογηθούν. Ακόμη και οι 4 συλληφθέντες στο Κάραβελ με τις βαριές κατηγορίες της “εσχάτης προδο­σίας” αποφυλακίστηκαν. Οι υπόλοιποί αφέθηκαν ελεύθεροι την άλλη μέρα.

Το απόγευμα έγινε συγκέν­τρωση στη Νομική της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ με πάνω από 1000 άτομα, όπου συζητήθηκαν τα γεγονότα, το γιατί το έκανε το ΠΑΣΟΚ, για την πολιτική κατάσταση και ποιες οι προοπτικές του κινήματος.

ΤΡΙΤΗ 11-12: Φανερά αλλαγμένο το κλίμα. Πραγματοποιεί­ται συγκέντρωση στα ανακριτικά γραφεία, οπού αυτή τη φορά η αστυνομία είναι πολύ διακριτική, κι αφήνονται ελεύθεροι κι υπόλοιποι συλληφθέντες. Η νότα της αλλαγής φαίνεται κι από τις εφημερίδες που με τίτλους όπως “φιάσκο οι συλλήψεις, «ελεύθεροι οι αναρχικοί”, προβάλλουν για πρώτη φορά από την προηγούμενη Τρίτη το χοντρό πολιτικό λάθος του ΠΑΣΟΚ.

Το απόγευμα πραγματοποιείται η συγκέντρωση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ στα Προπύλαια και πορεία στη Βουλή, με πάνω από 8000 κόσμο, οπού με συνθήματα καταγγέλλεται η κρατική καταστολή του ΠΑΣΟΚ. Η πορεία αυτή ήταν η μεγαλύτερη του χώρου τα 4 τελευταία χρόνια και έ­κλεισε με το σύνθημα “ΛΑΛΙΩ­ΤΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ Η ΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ”.

Η Συμπαράσταση

Η συμπαράσταση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Μέσα σε τέσσερις μέρες μέχρι την απελευθέρωση των κρατουμένων μαζεύτηκαν χιλιάδες υπογραφές και βγήκαν δεκάδες ψηφίσματα. Ενδεικτικά παραθέτουμε τους παρακάτω υπογραφές που μαζεύτηκαν σε συγκεκριμένους χώρους και «προσωπικότητες»:

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ: Πουλαρίκας πρόεδρος ΟΤΟΕ, Φυσσάκης Γ. πρόεδρος ΟΙΕΛΕ, Παπαμάργαρης Θ. πρόεδρος ΣΥΤΕ (τράπεζα Ελλάδας), Μαρκόγλου – Σλιώμη πρόεδρος BANK OF ΑΜΕRICΑ, Τρίγκας Γ. πρόεδρος συλ. Γρ. Εργασίας, Μαγκλάρας Κ. Γεν. Σύμβουλος ΟΤΟΕ, Φωτόπουλος Δ. ΓΓ συλ. Τρ. Πίστεως, Χαρίτου Ο. ΔΣ συλ. Τρ. Πίστεως, Πορταλιού Ε. ΔΣ Αρχιτεκτόνων, Βογιατζής Κ. ΔΣ ΕΛΜΕ Δυτ. ΑΤΤΙΚΗΣ, Κοντού Χ. ΔΣ Εμποροϋπαλλήλων, Χριστοδουλόπουλος ΔΣ. ΟΙΕΛΕ, Προκόβας Γ. ΔΣ ΕΙΝΑΠ, Κωσταράκος Δ. μέλος προεδρείου ΟΙΕΛΕ, Μπαλαούρος συνδικαλιστής ΟΤΟΕ, Κάίμάκης Τ. συνδικαλιστής ΟΣΠΑ, Παπακωνσταντίνου Ε. μέλος Δ.Ε. Ε, Ταγκαλάκης Α. μέλος ΔΣ συλ. Μηχαν.-ηλεκτρ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ: Βουρνάς Κωστας Ε.Σ. ΕΜΠ, Διακουλάκη Δανάη ΕΔΠ, ΕΜΠ, ιυλοΰσης Λεωνίδας ΕΔΠ Γεωπονικής, Κουλουμπή Νίκη αναπλ. γραμματέας Κ.Σ. ΕΔΠ, Νάκας ρων μέλος ΚΣ ΕΔΠ, Μαΐστρος Γιάννης μέλος ΔΣ ΕΔΠ ΕΜΠ, Κέκος Δημήτρης ΕΔΠ Χημικού, ιπαίωάννου Αγνή ΕΔΠ Αρχιτεκτονικής, Φωτίου Θεανώ ΕΔΠ Αρχιτεκτονικής, Δήτσα Μαριάννα ικός επιστήμων Φιλ/κής Θεσ/κης, Καράγιωργας Σάκης καθηγητής Παντείου, Σπάθης Γεράσιμος μέλος ΔΣ ΕΔΠ ΕΜΠ, Κατάβολος Α. λέκτορας Μαθηματικού, Κακουλίδου Δ. Λέκτορας Φαρμακευτικής, Γαρίδης Π. Επιστημονικός συνεργάτης, Γρηγοριάδου Μ. λέκτορας Φυσικού, Λιολούσης Κ. λέκτορας Φυσικού, Μαύρη Μ. λέκτορας Χημικού, Φιλοπούλου Σ. επιστημονικός συνεργάτης­ς, Τζουγκράκη Μ. λέκτορας Χημικού, Μελετίου Σ. επιστημονικός συνεργάτης, Κυπαρίσση Α. ΕΔΤΠ, Σιαφάκα Ν. λέκτορας Χημικού, Καζιάνης Μ. λέκτορας ΦΜΣ, Λεκανίδου Ρ. λέκτορας ΑΣ, Σάγιας Γ. βοηθός, Δασενάκης Μ. επιστημονικός συνεργάτης, Καρόλης Π. επιστημονικός συνεργάτης, Καραγκούνη Α. λέκτορας ΦΜΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ: Μιχάλης Μπέκας, Ρυλμόν Λινάρδος Πέτρος, Ευθυμιόπουλος Ηλίας, Ζαλαώρας Νίκος, Γεράκης Μιχάλης, Ράπτης Μιχάλης, Νταουντάκη Νανά, Κανελάκης Γιάννης, Οικονομέας Γιώργος, Τσαγκρής Νίκος, Μεσσίνης Χρήστος, Φακίνος Μιχάλης, Μάτσικας Ηλίας, Μπακατσέλος Κώστας, Κρεμμύδας Γ., Σπυροπούλου Β., Καζατάτης Δημήτρης, Καπρώνης Αλέκος, Καρέλιας Γ., Παναγόπουλος Β., Κουρμούσης Μ., Μόκας Ν., Βιντσέντζου Άννυ

ΣΥΝΘΕΤΕΣ – ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ: Μικρούτσικος Θάνος, Χατζιδάκις Μάνος, Ξυδάκης Νίκος, Μαυρουδής Νότης, Ρασσούλης Μανόλης, Γερμανός Βαγγέλης, Οικονομάκης Δημήτρης, Μικρούτσικος Αντρέας, Παπακωνσταντίνου Βασίλης,

ΖΩΓΡΑΦΟΙ: Μπότσογλου Χρόνης, Ψάλτη Μ.

ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Φασουλής Σταμάτης, Χρυσομάλλης Δημήτρης, Μητρούσης Μιχάλης, Παναγιωπούλου Άννα, Βαγενά Άννα, Χατζηπαναγιώτης Χρήστος, Μαυρομάτη Βαρβάρα, Σφυρικίδης ωστής, Κανελοπούλου Μαρία, Σοφιανός Φίλιππος, Μποσταντζόγλου Γιάννης, Αδαμάκη Μίνα, Αρβανίτη Μπέτυ, Μαχαίρα Φ., Εγγλέζου Δ., Κατσιμίχας Ν., Σαμπάνης Γ., Σακελλάρη Ν., Μαλτέζου Υ., Σκαρβέλλης Β., Κρίτση Α., Δαβής Α., Ψάλτη Μ., Πετρόπουλος Α., Κυρταζάκη Νικολέτα, Μαρμάρινος Μιχάλης, Καμπερίδης Δημήτρης, Αντωνοπούλου Μαίρη, Πανάγου Πάνος, Ράτσος Τάσος, Ρέτσος Άρης, Θεοδωρακόπουλος Βαγγέλης, Ρέντη Ντίνη, Μακρής Γιώργος, Ιγγλέση Ειρή­νη, Ζούκα Νατάσα, Τσαππέκας Κώστας, Καββαδάς Νίκος

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Ταχτσής Κώστας, Αναγνωστάκη Λούλα, Χειμώνας Γιώργος, Δούκα Μάρω, Παπαδημητρίου Μαρία, Μαστοράκη Τζένη, Μάρκαρης Πέτρος

ΠΟΙΗΤΕΣ: Νεγρεπόντης Γιάννης, Φραντζή Άντεια, Λαϊνά Μαρία, Τόλια Τούλα, Λιοντάκης Χριστόφορος, Αμπαντζοπούλου Φραντζέσκα

ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ: Βεργίτσης Νίκος, Ρέντζης Θανάσης, Σφήκας Κώστας ΤΕΧΝΟΚΡΙΤΙΚΟΙ: Ραφαηλίδης Βασίλης, Καμπουρίδης Χάρης

ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΙ: Αρκάς

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ – ΕΚΔΟΤΕΣ: Κακουλίδης Θωμάς, «Φωλιά του βιβλίου», Κοτανίδης Γιώργος, ΙΘΑΚΗ, Ψυχογιός Αθανάσιος, εκδότης, Δουβίτσάς Γ., εκδόσεις «ΝΕΦΕΛΗ», Τρικεριώτης Βαγγέλης, εκδόσεις «ΓΡΑΜΜΑΤΑ», Γαβριηλίδης Σ., εκδόσεις «ΠΛΕΘΡΟ», Ρινόπουλος Λου­κάς, εκδότης, Μαρίνης Σπύρος, εκδόσεις «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», Πομώνης Διονύσιος, διάθεση βιβλίων, Ζορμπά Μυρσίνη, εκδότρια («ΟΔΥΣΣΕΑΣ»), Μυλωνόπουλος Τίτος, εκδότης («ΟΔΥΣΣΕΑΣ»), Τύ­ρος Γ., βιβλιοπώλης, Μπάκα Διονυσία, βιβλιοπώλης, Μανουσάκης Μανώλης, εκδότης, Χατζόπου­λος Γιώργος, εκδόσεις «ΚΑΛΒΟΣ», Γαρμπής Γιώργος, εκδόσεις «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ», Κωστο-ρίζου Δήμητρα, εκδόσεις «ΔΙΦΡΟΣ», Λιβέριος Νίκος, βιβλιοπωλείο «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», Κατσάφτη Μα­ρία, βιβλιοπωλείο «ΑΙΟΛΟΣ», Γραμμένος Χαράλαμπος, εκδόσεις «ΓΛΑΡΟΣ», Αξελος Λουκάς, εκδόσεις «ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ», Μολικιώσης Θ., εκδότης, Χατζηϊακώββου Γ., βιβλιοπωλείο «ΜΗΝΥ­ΜΑ», Δημοπούλου Μαρία, βιβλιοπωλείο «παρά 5», Κουνάδης Διονύσιος, «ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ», βιβλιοπωλείο «ΚΕΔΡΟΣ», Τσιγδερίκης Γ., βιβλιοπωλείο «ΧΝΑΡΙ», Δούκας Λάζαρος, βι­βλιοπωλείο «προοπτική», Λογοθέτης Γερ., εκδόσεις «ΓΡΑΜΜΗ», Μπαζίνας Γιώργος, εκδότης «Βαβέλ», Πιτουρόπουλος Γιώργος, εκδότης «ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ», Ψαρράς Δημήτρης, διευθυντής ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ, Τρίμης Δημήτρης, εκδότης «ΘΕΣΕΙΣ», Στουπάκη Αγγελική, εκδότης «ΛΑΤΙΝΙΚΗ Α­ΜΕΡΙΚΗ», Νιάρχος Θ., συνεκδότης «ΛΕΞΗ», Ντάτσης Γιώργος, εκδότης «ΚΡΙΤΙΚΗ», Καρράς Γιώργος, Γραμματεία σύνταξης «15ήμερου ΠΟΛΙΤΗ», Παπαδημητρόπουλος Δ., Γραμματεία σύν­ταξης «15ήμερου ΠΟΛΙΤΗ», Μπαχούσης Θ., συντάκτης «ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ».

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Αμπάβης Κώστας, τυπογράφος-λιθογράφος Αναστασόπουλος Τάσος, γιατρός Βανός Αδριανός, αρχιτέκτων Γεωργιάδη Έλλη, αρχιτέκτων Γεωργιάδη Σούλα, σχεδιάστρια Γρίβας Κλεάνθης, νευρολόγος-ψυχίατρος, συγγραφέας Δαρβέρης Τάσος, φυσικός-συγγραφέας Δημητριάδη Μαρία, ιδιωτικός υπάλληλος Καϊσίδης Πάνος, δημοσιογράφος-συγγραφέας Καραμπετιάν Δάφνη, ιδιωτικός υπάλληλος Κατσαρός Στέργιος, οι­κοδόμος, Λιάκος Αντώνης, λέκτορας Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης Μπάρμπας Γιώρ­γος, ιδιωτικός υπάλληλος Σακέττας Σπύρος, δικηγόρος Στεφανίδη Μαρία, ιδιωτική υπάλληλος Τσαουσίδης Κλέαρχος, δημοσιογράφος Τσάρας Άγις, αρχιτέκτων Μακρής Παντελής, λέκτορας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης Τριαρίδης Ντίνος, καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης.

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ