Το τεύχος 40 του περιοδικού Άρδην περιλαμβάνει ένα διπλό αφιέρωμα. Το πρώτο αφορά στην άμεση επικαιρότητα του επερχόμενου πολέμου στο Ιράκ και το δεύτερο στη διασύνδεση εθνισμού και κοινωνισμού. Για τον πόλεμο στο Ιράκ, για τα φανερά και κρυφά αίτιά του, γράφουν οι Αρ. Τερζής, Γ. Ρακκάς, Β. Στοϊλόπουλος, Μ. Ευρυβιάδης, Σ. Γουνελάς κ.ά. Η συνοχή της αυτοκρατορίας δοκιμάζεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και βαθαίνει το ρήγμα των ΗΠΑ με τον ισλαμικό κόσμο.  Ο Θ. Ζιάκας διερευνά τις σχέσεις βίας και πολιτισμού και οι Χ. Βλάχος, ο Γ. Πανούσης, ο Γ. Παπαμιχαήλ και Γ. Καραμπελιάς το φαινόμενο 17 Νοέμβρη.

Η συ­νάρ­θρω­ση ε­θνι­κού και κοι­νω­νι­κού, κοι­νο­τι­σμού και αυ­το­νο­μί­ας, συλ­λο­γι­κών υ­πο­κει­μέ­νων και α­το­μι­κό­τη­τας, α­πο­τε­λεί ένα μό­νι­μο και διαρ­κές ζη­τού­με­νο στην Ελλάδα. Μό­νον ό­ταν ο κοι­νω­νι­σμός συν­δέ­θη­κε με την βα­θύ­τα­τη κοι­νο­τι­στι­κή παράδο­ση της χώ­ρας και ε­πο­μέ­νως βυ­θί­στη­κε στο γη­γε­νές έ­δα­φος, τό­τε μπό­ρε­σε και να α­πο­κτή­σει πλειο­ψη­φι­κή λο­γι­κή, ό­πως θα συμ­βεί με το κοι­νο­τι­κό υ­πό­βα­θρο της ε­πα­νά­στα­σης του ’21 και τον κοι­νο­τι­στι­κό κοι­νω­νι­σμό της Ε­λεύ­θε­ρης Ελ­λά­δας στη διάρ­κεια της Α­ντί­στα­σης ε­νά­ντια στους Γερ­μα­νούς. Κείμενα των Δ. Γληνού, Ν. Σβο­ρώ­νου, Ά­. Βε­λου­χιώ­τη, Ί­. Δρα­γού­μη, Π. Γιαν­νό­που­λου, Κ. Κα­ρα­βί­δα, Ντ. Μα­λού­χου, Στ. Μπε­κα­τώ­ρου, Γ. Κα­ρα­μπε­λιά.

Κείμενα για τον Τσάβες, για την Κύπρο και το σχέδιο Ανάν, του Χρ. Καπούτση και του Κ. Χατζηαντωνίου, για την λαογραφία και τον πολιτισμό των Μ. Μερακλή και Μ. Καπλάνογλου, για το Κοινωνικό Φόρουμ του Θ. Τζιούμπα  κλπ. Επιπλέον κείμενα των Κ. Καραϊσκου, Χρ. Παναγόπουλου, Π. Κόρπα κ.ά.

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

elGreek
elGreek